Портал психологических изданий PsyJournals.ru
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К НАУЧНЫМ ИЗДАНИЯМ 
Каталог изданий 94Рубрики 51Авторы 7992Ключевые слова 19501 Online-сборники 1 АвторамИздателямRSS RSS
 

Лечбых Мартин

Born: 29.9.1980 in Uherské hradiště Basic education: 3. ZŠ Uh.Brod Secundary education: Gymnasium J.A.Komenského Uh.Brod – finished 2000

Публикации в журналах

Клиническая и специальная психология (2014. Том 3, № 2)

Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья 1375

Другие публикации автора

 1. VALENTA M. MULLER, O. (2010) Výchova k občanství -IV. 1.vyd.- Praha: Parta.  s. 56.  ISBN978-80-7320-118-0.
 2. VALENTA M. (2010) Výchova k občanství-I . 1.vyd. Praha:Parta.  s. 50.  ISBN978-80-7320-115-9.
 3. VALENTA M. (2010)  Základy angličtiny (workbook) III.  1.vyd. Praha:Parta.  s. 24. ISBN978-80-7320-158-6.
 4. VALENTA M. (2010) Základy angličtiny (textbook) III. 1.vyd. Praha: Parta. s. 22. ISBN978-80-7320-157-9
 5. VALENTA M. (2010) Základy angličtiny III. – didaktická audio nahrávka Praha: Parta.
 6. VALENTA M. MULLER, O., POLÍNEK, M. (2010) Dramaterapie v institucionální výchově. 1.vyd. Olomouc: VUP.  s. 153. ISBN 978-80-244-2659-4.
 7. VALENTA, M. (2010) Evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice v pregraduální přípravě speciálních pedagogů. Speciální pedagogika. R. 20. č.4., s.288-295.
 8. LUDÍKOVÁ,L. VALENTA, M. a kol. (2010) Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc:VUP. 168 s. ISBN 978-80-244-2655-6.
 9. VALENTA, M. (2011) Dramaterapie u osob s poruchou artistického spektra. In: MAJZLANOVÁ 
  a kol. Súčasná dramatoterápia: prístupy a výzvy. 1.vyd.- Bratislava: Z-F Lingea. s. 32-38. ISBN 978-80-89328-56-7.
 10. VALENTA, M. (2011) Dramaterapie. 4. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada. 264 s. ISBN 978-80-247-3851-2.
 11. VALENTA, M. (2011) Půďáci ze staré školy -speciálněpedagogická pohádka. Praha: Práh. 117 s. ISBN 978-80-7252-346-7.
 12. VALENTA, M. (2011) Lidé s mentálním postižením a jinou duševní poruchou. In.: MICHALÍK, J.
  a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1.vyd. Praha: Portál. s. 112 – 178. ISBN  978-80 7367-859-3.
 13. VALENTA M. (2011) Základy angličtiny (workbook)  IV. 1.vyd. Praha:Parta. s. 22. ISBN978-80-7320-171-5.
 14. VALENTA M. (2011) Základy angličtiny (textbook) IV. 1.vyd. Praha:Parta. s. 21. ISBN  978-80-7320-170-8.
 15. VALENTA M. (2011) Základy angličtiny IV. – didaktická audio nahrávka Praha: Parta.
 16. VALENTA, M. a kol. (2011) Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením. E- Pedagogium. č. 3. s.132 - 147.
 17. VALENTA, M. (2011) Měření nonverbálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením. In LUDÍKOVÁ,L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami. Sborník z konference. Olomouc: VUP. s. 11 – 17. ISBN 978-80-244-2924-3.
 18. VALENTA, M. (ed) (2011)  Quality of Life Perceptions of Care givers of Individuals with Intellectual Disabilities in the United States and the Czech Republic. E- Pedagogium. Vol. 2011. No. 4., p. 102 - 120.
 19. VALENTA, M. (2011) Realizace a design šetření. In LUDÍKOVÁ,L. a kol. Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. Olomouc: VUP. s. 13 – 135. ISBN 978-80-244-2938-0.
 20. MICHALÍK, J., VALENTA, M. a kol (2011).  Efficiencio futilization of artefiletic concept in  counseling practice of people caring for children with diasbilities.  Procedia Social and Behavioral Science. 29.

 

 
Лечбых Мартин

Assistant proffesor on Department of Psychology, Palacky University

Польша

Адрес электронной почтыValenta22@klikni.cz

О проекте PsyJournals.ruЛауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

© 1997–2019 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Лауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

RSS-анонсы журналов Psyjournals на facebook Группа Psyjournals Вконтакте Twitter Psyjournals Psyjournals на Youtube
Яндекс.Метрика