Портал психологических изданий PsyJournals.ru
Каталог изданий 97Рубрики 51Авторы 8160Ключевые слова 19965 Online-сборники 1 АвторамИздателямRSS RSS
Шамне Ажелика Владимировна

Шамне Ажелика Владимировна

PsyJournalsID: 77111

доктор психологических наук, доцент , профессор кафедры психологии, кафедра психологии, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина, Shamne@ukr.net

ENIn English

Публикации в журналах 1

Психологическая наука и образование (2015. Том 20, № 2. С. 24–32)

Варианты психосоциального развития в период отрочества (12–20 лет) 1378

CrossRef doi:10.17759/pse.2015200203

Другие публикации автора

 1. Шамне А.В. Психоісторичний аналіз культурно-психологічної феноменології сучасного типу отроцтва / А.В.Шамне // Актуальні проблеми психології . Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Психологія навчання, генетична, медична психологія / За ред. Максименка С. Д. – Київ, 2012, Т.10,  Вип. 23.– С.728-738
 2. Шамне А.В. Отроцтво ХХІ ст. як психосоціальний феномен та вікова група у новій суспільно-історичній ситуації // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Серія «Педагогіка і психологія». Одеса –2012. – №7 / CVVIII. – С.183-189.
 3. Шамне А.В. Постнекласична та традиційна парадигми отроцтва: обмеження та перспективи в контексті становлення плюралістичної методології пізнання // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2013. – Вип. 19. – С. 756- 768.
 4. Шамне А.В. Отроцтво як носій суб’єктності та культуротворчої функції у контексті проблематики культурно – історичної психології / А.В.Шамне // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, Вип.46, Частина І. – Х.: ХНПУ, 2013. – С. 237-249.
 5.  Шамне А.В. Особистість та суб’єкт у контексті проблеми детермінант психічного розвитку // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка.– Київ, 2013. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 2. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013 р. – С.497 – 507.
 6.  Шамне А. В. Теоретико-методологічний аналіз сучасних постнекласичних тенденцій у дослідженні категорії та феномену розвитку у психології) // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Серія «Педагогіка і психологія». Одеса, 2013. – №7/CVIХХ. – С. 183-189.
 7.  Shamne A. V. The conceptual model of psychosocial development in the period of adolescence // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2013. – Vol. 3. – P.165-169.
 8. Шамне А. В. Методологічний плюралізм та поліпарадигмальність підходів у поясненні психіки // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2013. – Вип. 20. – С. 684 - 697
 9. Шамне А.В. Социально-психологические особенности современного отрочества (по итогам проведения фокус-групп с учителями) // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 35. С. 9. Електронній ресурс : http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n35/997-shamne35.html
 10. Шамне А. В. Теоретико - методологічний аналіз психосоціальної проблеми // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія Психологічні науки. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. –Т.2. – Вип.11. – С. 321-327.
 11. Шамне А. В. Варіативно-типологічний підхід до розвитку у віковій психології [Текст] / А. В. Шамне // Педагогіка і психологія : наук. теорет. та інформ. вісник / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Педагог. преса, 2013. – N 4.  – С. 82-89
 12. Шамне А. В. Проблема співвідношення змісту категорій «особистість» та «суб’єкт» у вітчизняній психології // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки:Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – №42(66). – С.14-20
 13. Шамне А. В. Теоретико-методологічний аналіз сучасних постнекласичних тенденцій у дослідженні категорії та феномену розвитку у психології // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. Серія «Педагогіка і психологія». Одеса, 2014. – №1 /CХVIII, January-February. – С.64-70.
 14. Шамне А.В. Социально-психологические особенности современного отрочества (по итогам проведения фокус-групп с учителями) // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 35. С. 9. Електронній ресурс : http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n35/997-shamne35.html

Профили автора

Социальные сети

О проекте PsyJournals.ruЛауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

© 1997–2019 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Лауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

RSS-анонсы журналов Psyjournals на facebook Группа Psyjournals Вконтакте Twitter Psyjournals Psyjournals на Youtube
Яндекс.Метрика