Портал психологических изданий PsyJournals.ru
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К НАУЧНЫМ ИЗДАНИЯМ 
Каталог изданий 92Рубрики 51Авторы 7904Ключевые слова 19152 Online-сборники 1 АвторамИздателямRSS RSS
 

Авторы

Каталог авторов электронной библиотеки российских журналов по психологии и педагогике.

А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

Количество публикаций в журналах и сборниках: Фамилия И.О. [А / Б], где А — количество публикаций в журналах, Б — количество публикаций в сборниках.

Мавлявиева Л.И. [0 / 1]

Мавлянова О.В. [2 / 0]

Маврина И.В. [2 / 0]

Магда В.А. [0 / 1]

Магурская М.М.

Мадалиева З.Б. [1 / 0]

Мадрахимова Ф.Р. [1 / 0]

Маевский Е.В.

Мажирина Е.С. [1 / 0]

Мазаева Е.С.

Мазанова В.С. [2 / 0]

Мазилов В.А. [17 / 3]

Мазниченко М.А. [7 / 0]

Мазорук Е. Д. [0 / 1]

Мазраех С. [1 / 0]

Мазур-Марецкая Е.С. [2 / 0]

Мазурина И.А. [1 / 0]

Мазурова М.В. [1 / 0]

Майданский А.Д. [1 / 0]

Майданчук С.Ю. [1 / 0]

Майдыков А.Ф. [1 / 0]

Майзель О.В. [2 / 0]

Майн Н.В. [1 / 0]

Майнина И. Н. [1 / 1]

Майорова Т.М. [0 / 1]

Майорова Л.А. [0 / 2]

Майорова Н.В. [0 / 1]

Майстренко В.И. [1 / 0]

Макавьева В.Н. [1 / 0]

Макагонов П.П. [4 / 0]

Макадамс Д.П. [1 / 0]

Макаева Д.Э. [1 / 0]

Макаревская И. Г. [0 / 1]

Макаревская Ю.Э. [1 / 0]

Макаренко А.А. [1 / 0]

Макаров А.И. [1 / 0]

Макаров А.В. [0 / 2]

Макаров Ю. А. [1 / 0]

Макарова Т.Е. [3 / 0]

Макарова А.А. [1 / 0]

Макарова О.А.

Макарова И.А. [1 / 1]

Макарова О.Н. [1 / 0]

Макарова К.В.

Макарова Н.С. [1 / 0]

Макаровская З.В. [4 / 0]

Макарчук А.В. [1 / 0]

Макеева С.А. [0 / 1]

Макеева С.А. [2 / 0]

МакКрэй Р.Р. [1 / 0]

Маклин М.В. [1 / 0]

Маклыгина Ю.Ю.

Макнейл А. [1 / 0]

МакНэб Н. [1 / 0]

Маковеева О.С. [0 / 1]

Макомбер Д. [1 / 0]

Максаков В.Ю. [1 / 0]

Максим В.И. [2 / 0]

Максименко С. Д. [1 / 1]

Максименко Н. В. [0 / 1]

Максименко К.С. [1 / 0]

Максименко М.Ю. [4 / 0]

Максимов А.М. [2 / 0]

Максимов Н.И. [1 / 0]

Максимов Л.К. [4 / 2]

Максимов А.И. [1 / 0]

Максимова Л.А. [2 / 2]

Максимова Г.В. [0 / 1]

Максимова И.В. [0 / 1]

Максимова Е.В. [0 / 1]

Максимова С.В.

Максимова Л.В. [1 / 1]

Максимова А.А. [1 / 0]

Максудов Р.Р. [1 / 0]

Максутова Н.Г. [1 / 0]

Макулова А.Р. [0 / 1]

Макунина Е.Б. [1 / 0]

Макурин А.А. [3 / 2]

Макурина А.П. [6 / 1]

Макушина О.П. [2 / 1]

Макушкин Е.В. [3 / 0]

Макушкина О.А. [3 / 0]

Макфарлейн А. [1 / 0]

Макшанцева Л.В. [1 / 0]

Маланов С.В. [6 / 0]

Малахова Е.Ю. [1 / 0]

Малева З.П. [1 / 0]

Малевич Т.В. [1 / 0]

Маленова А.Ю. [1 / 0]

Малетина Т.А. [0 / 1]

Малик М.С. [0 / 1]

Маликова Н.Р. [0 / 1]

Малинина Е.В. [1 / 0]

Малкин Д.А. [1 / 1]

Малкина-Пых И.Г. [1 / 0]

Малкова Г.Ю. [2 / 0]

Малкова М.Н. [1 / 0]

Малкова Е.Е. [0 / 1]

Маллаби С. [1 / 0]

Маллаев Д.М. [0 / 1]

Маллер А.Р. [0 / 1]

Малова Ю.В. [1 / 0]

Малова И.А. [2 / 0]

Малова А.А. [1 / 1]

Малофеев Н.Н. [2 / 0]

Малыгин В.Л. [1 / 2]

Малых С.Б. [3 / 0]

Малыхин П.А. [1 / 0]

Малыхин А.А. [0 / 1]

Малышева Л.В. [1 / 0]

Малышева Н.Г. [2 / 1]

Малышева Д.И. [1 / 0]

Малышева-Попрукайло Е.В. [1 / 0]

Малышкина А.И. [1 / 0]

Мальцев В.А.

Мальцева Д.В. [1 / 1]

Малюкова Н.Г. [1 / 1]

Малюкова Д.А. [4 / 0]

Малютина С.А. [0 / 2]

Малюченко Г.Н. [0 / 2]

Маляревский М.И. [2 / 0]

Малярчук Н.Н. [1 / 0]

Мамардашвили М.К. [1 / 0]

Мамедов К.А. [1 / 1]

Мамедова А.В. [1 / 0]

Мамкина М. В. [1 / 0]

Мамонова И.П. [0 / 1]

Мамонтов Ю.В. [2 / 0]

Мамонтова Н.А. [1 / 0]

Мамонтова Т.С.

Мамохина У.А. [3 / 0]

Мамчур А.М. [0 / 1]

Мандель Б.Р. [5 / 0]

Манджиева Е.В. [1 / 0]

Мандрико Е.В. [1 / 0]

Манелис Н.Г. [11 / 4]

Манеров Д.Х. [1 / 0]

Манойлова М.А. [0 / 1]

Манолова О.Н. [2 / 0]

Манске К. [4 / 0]

Мансурова С.Е. [2 / 0]

Мантилла А. [1 / 0]

Манузина Е.Б. [0 / 1]

Манукян В.Р. [1 / 0]

Мар А.Д. [1 / 0]

Маракшина Ю.А. [1 / 0]

Марарица Л.В. [1 / 1]

Маргания Э.В.

Марголина И.А. [0 / 1]

Марголис А.А. [37 / 8]

Маргошина И.Ю. [2 / 0]

Марданова Ш.С. [1 / 0]

Мардер Л.Д. [1 / 0]

Маренова Е.В. [1 / 0]

Марийчук Е.О. [1 / 0]

Маринова Т.Ю. [4 / 0]

Маркарова Т.С. [1 / 0]

Маркачев К. Е. [1 / 0]

Маркевич В.В. [1 / 0]

Маркелов Е.В. [2 / 0]

Маркин В.Н. [2 / 0]

Маркина О.С. [4 / 0]

Маркина Н.А. [1 / 0]

Маркина О. С. [1 / 0]

Марко Ф.Ф. [1 / 0]

Марков В.Н. [2 / 0]

Марков В.А. [0 / 1]

Марков А. [2 / 0]

Марков Д.О. [1 / 0]

Маркова Н.Г. [2 / 0]

Маркова М.В.

Маркова С.В. [2 / 1]

Маркова С.М. [1 / 0]

Маркова А.К. [1 / 0]

Мармалюк П.А. [10 / 3]

Марокова М.В. [1 / 0]

Марро П. [1 / 0]

Мартиндейл К. [1 / 0]

Мартинкевич И.А. [1 / 0]

Мартинсоне К.Э. [1 / 0]

Мартиросян К.В. [0 / 1]

Мартусова Е.В. [1 / 0]

Мартыненко Л.А. [2 / 2]

Мартыненко М.Н. [1 / 0]

Мартынов С.Е. [1 / 0]

Мартынов Е.С. [1 / 0]

Мартынова Т.Н.

Мартынова О. [0 / 1]

Мартынова И.Р. [3 / 0]

Мартынова Е.А. [0 / 1]

Мартюшова Я.Г. [2 / 0]

Марущак Н.В. [0 / 1]

Марцинковская Т.Д. [10 / 9]

Марченко О.П. [9 / 2]

Марченко Н.П. [1 / 1]

Марченков Н.С. [0 / 1]

Марченкова М.В. [3 / 0]

Маршинин Б.А. [2 / 0]

Марынкина М.Н. [1 / 1]

Марьин М.И. [1 / 3]

Марютина Т.М. [9 / 1]

Мартюшов А.Н. [1 / 0]

Масгутов Д.Р. [1 / 0]

Масгутова С.К. [1 / 0]

Масихина С.Н. [1 / 0]

Маслаков С.И. [4 / 0]

Масленков А.А. [1 / 0]

Масленникова Л.Н. [1 / 0]

Масленникова Е.С. [0 / 1]

Маслова Г.А. [1 / 0]

Маслова О.И. [0 / 1]

Маслова А.А. [3 / 0]

Маслоу А.

Маслюк Н.А. [1 / 0]

Маслюк О.Н. [1 / 0]

Масоликова Н.Ю. [2 / 0]

Масолова Г.Ю. [1 / 0]

Масюкевич Н.В.

Матаков К.В.

Матасова И.Л. [1 / 0]

Матвеева О.А. [1 / 0]

Матвеева Л.Г. [1 / 0]

Матвеева Л.В. [1 / 0]

Матвеева А. М. [0 / 1]

Матвеева Е.Ю. [2 / 1]

Матвеева К.М. [1 / 0]

Матвеева И.А. [1 / 0]

Матвиенко В.И. [1 / 0]

Матеюк О.А. [0 / 1]

Матис Т.А. [1 / 0]

Матусевич Е.В. [2 / 0]

Матушанский Г.У. [2 / 0]

Матушкина Н.Ю. [3 / 0]

Матыцына В.А. [1 / 0]

Матюшина А.С. [1 / 0]

Матюшина М.Г. [0 / 1]

Матюшкин А.М. [1 / 0]

Матюшкина Е.Я. [2 / 0]

Матюшонок Т.В. [1 / 0]

Махаматова А.Ф. [1 / 0]

Махина Ю.Н. [0 / 1]

Махмудова С.М. [5 / 0]

Махнач А.В. [2 / 0]

Маховская О.И. [2 / 0]

Махортова Г.Х. [1 / 0]

Махортых С.А. [0 / 1]

Мацегора Я.В. [0 / 1]

Мацнева Е.М. [2 / 0]

Мачехина О.Н. [0 / 1]

Мачинская Р.И. [3 / 0]

Мачурина Т.Н. [5 / 0]

Машанло А.С. [1 / 0]

Машин В.А. [3 / 0]

Машина О.Ю. [1 / 0]

Машкова С.В. [0 / 1]

Мдивани М.О. [3 / 0]

Медведев А.М. [7 / 1]

Медведев В.С. [0 / 1]

Медведев Д.П. [1 / 0]

Медведева Н.К. [1 / 0]

Медведева О.С. [1 / 0]

Медведева А. С. [0 / 1]

Медведева И.А. [0 / 1]

Медведева Л.Б. [0 / 1]

Медведева Т.И. [1 / 1]

Медведева Н.Р. [1 / 0]

Медведева Т.П. [1 / 0]

Медведева Е.Ю. [0 / 1]

Медведовская Т.А. [7 / 3]

Медведовский М.

Медведовский М.

Медведовский М.

Медведская Е.И. [1 / 0]

Медынцев А. А. [2 / 0]

Мезенцева А.С. [1 / 0]

Мейкер Д. [1 / 0]

Мейнхард Г. [1 / 0]

Меламед Д.А. [1 / 0]

Мелентьева О.С. [3 / 0]

Мелентьева Е.В. [1 / 0]

Мелёхин А.И. [18 / 0]

Мелешко Т.К. [0 / 4]

Мелик-Пашаев А.А. [5 / 0]

Гюнель Меликли [1 / 0]

Меликян З.А. [1 / 0]

Меликян А.Г. [0 / 1]

Меликян Н.В. [0 / 1]

Мелкумян Т. А. [3 / 0]

Мельник А.М. [1 / 0]

Мельник Г. [1 / 0]

Мельник Ю.В. [1 / 1]

Мельник Ю.И, [1 / 0]

Мельник В.И. [1 / 0]

Мельник В.П. [1 / 0]

Мельников А.Х. [0 / 2]

Мельникова Е. [4 / 0]

Мельникова Л.А. [1 / 0]

Мельникова О.Т. [4 / 0]

Мельникова М.Л. [1 / 1]

Мельникова Н.Г. [1 / 0]

Мельникова Д.В. [1 / 0]

Мельникова В.В. [1 / 0]

Мельниченко В.А. [1 / 0]

Мельничук А.С. [1 / 0]

Менделевич С.Л. [1 / 0]

Менделевич В.Д. [1 / 0]

Мендес М.М. [1 / 0]

Мендес Х.М. [1 / 0]

Менелау С. [0 / 1]

Меновщиков В.Ю. [3 / 4]

Менчинская Н.А. [1 / 0]

Меньшикова Е.А. [1 / 0]

Меньшикова Г.Я. [3 / 1]

Меньшикова А.А. [2 / 0]

Меньших Н.В. [1 / 0]

Мерзлякова Д.Р. [4 / 0]

Меркулов А. [1 / 0]

Меркулова Л.П. [1 / 0]

Меркулова О.П. [2 / 1]

Меркурьева Ю.А. [1 / 1]

Мершина Е.А. [0 / 2]

Мессинг Ю. [1 / 0]

Метелина А.А. [1 / 0]

Метелькова Е.И. [11 / 0]

Мецлер В.В. [1 / 0]

Мешков И.А. [3 / 0]

Мешкова Т.А. [8 / 0]

Мешкова И.В. [1 / 0]

Мешкова Н.В. [19 / 2]

Мещеринов А.А. [1 / 0]

Мещеряков Б.Г. [20 / 0]

Мещерякова И.А. [7 / 0]

Мещерякова С.Ю. [3 / 0]

Мещерякова Э.И. [2 / 0]

Мигунова Ю.М. [2 / 0]

Мизинова А.В. [1 / 0]

Микадзе С.Б. [1 / 0]

Микадзе Ю.В. [1 / 3]

Микалко М. [1 / 0]

Микаэлян Л. [1 / 0]

Микляева А.В. [3 / 0]

Микрюкова Ю.М. [0 / 1]

Микулина Г.Г. [4 / 0]

Микшина Е.П. [0 / 1]

Милаева О. В. [1 / 0]

Милгрэм С.

Милеев И.Д. [1 / 0]

Милёхин А.В. [10 / 0]

Милехина А.В. [1 / 0]

Милковская Н.А. [0 / 1]

Миллер Жак-Ален [2 / 0]

Миллер Л.В. [4 / 2]

Милова Ю.В. [2 / 0]

Милованова Е,А. [2 / 0]

Милосердова К.Б. [1 / 0]

Милош Ч. [1 / 0]

Мильке Е.А. [0 / 1]

Мильков В.В. [5 / 0]

Мильруд Р.П. [1 / 0]

Милюков С.В. [0 / 1]

Миляева Л.Г. [1 / 0]

Минаева Н.Л. [1 / 0]

Миназова В.М. [2 / 0]

Минаков С.А. [1 / 0]

Минакова Е. А. [1 / 0]

Минделл А. [3 / 0]

Минделл Э.

Минеева Т.Н. [1 / 0]

Минигалиева М.Р. [0 / 2]

Минилбаева Т.А. [1 / 0]

Минина О.Г. [0 / 1]

Миниханов Р.С. [1 / 0]

Миноходова Е.А. [2 / 0]

Минсон В.Д. [1 / 0]

Минькова Е.С. [1 / 0]

Миньяр-Белоручева А.П. [4 / 0]

Минюрова С.А. [8 / 2]

Миняев А.С. [1 / 0]

Миралиев А.М. [1 / 0]

Мирбашир Э. [1 / 0]

Миргородский В.И. [1 / 0]

Мирзаянова Л.Ф. [1 / 0]

Мириманова М.С. [2 / 2]

Мироненко И.А. [3 / 0]

Миронов А.В. [1 / 0]

Миронова М.Н. [7 / 0]

Миронова А.С. [1 / 0]

Миронова С.И. [3 / 1]

Миронова С.Г. [1 / 0]

Миронова К.В. [1 / 0]

Мирошкина М.Р. [1 / 0]

Мирошниченко Е.М. [0 / 1]

Мирошниченко А.А. [1 / 0]

Мирошниченко С.С. [1 / 0]

Миталиер А. [0 / 3]

Митин А.И. [5 / 0]

Митин Г.В. [1 / 0]

Митина Л.М. [2 / 0]

Митина О.В. [10 / 2]

Митракова Е.Н. [1 / 0]

Митрофанова Э.В.

Митрофанова Г.В. [1 / 0]

Митькин А.А. [1 / 0]

Митяшев П.В. [1 / 0]

Михайленко О.И. [0 / 1]

Михайлина М.Ю. [0 / 2]

Михайлов Ф.Т. [2 / 0]

Михайлов Б.В. [1 / 0]

Михайлов А.Н. [1 / 0]

Михайлова Е.Л. [12 / 0]

Михайлова О.Б. [1 / 0]

Микайлова И.Г. [2 / 0]

Михайлова Ю.Н. [1 / 0]

Михайлова А.Э. [0 / 2]

Михайлова М.М. [0 / 1]

Михайлова О.Ю. [0 / 1]

Михайлова Н.Н. [0 / 4]

Михайлова Т.А. [0 / 1]

Михайлова В.П. [0 / 1]

Михайлова Е.А. [4 / 0]

Михайлова Н.С. [0 / 1]

Михайлова О.Ю.

Михайлова Н.М. [1 / 1]

Михайлова А.Е. [2 / 0]

Михайлова Ю.А. [1 / 0]

Михайлова Я.Я. [1 / 0]

Михайлова О.Е. [0 / 1]

Михайловский В.Г. [2 / 0]

Михалик Я [1 / 0]

Михалик Дж. [1 / 0]

Михальчи Е.В. [1 / 0]

Михеев Е.А. [2 / 0]

Михеева С.В. [0 / 1]

Михеева Г.Н.

Михеева Ю.В. [1 / 0]

Михеева М.П. [1 / 0]

Михейкина С.В. [1 / 0]

Михиенко О.Н. [2 / 0]

Мишина Е.В. [3 / 0]

Мищенко Л.В. [1 / 1]

Мищенко С.Н. [0 / 1]

Миюзова А.Е. [1 / 0]

Мкртычян Г.А. [2 / 0]

Млодик И.Ю. [1 / 0]

Мнацаканян М.А. [2 / 0]

Могилева И.Е. [1 / 0]

Моен И. [1 / 0]

Можайский В.В. [1 / 0]

Можейкина Л.Б. [1 / 0]

Мозгарев Л.В. [1 / 0]

Мозговая Н.Н. [0 / 1]

Моздокова Ю.С. [0 / 1]

Моисеев А.С. [1 / 1]

Моисеева И.В. [1 / 0]

Моисеева М.В. [0 / 3]

Моисеева И.Г. [1 / 0]

Моисеева Н.М. [1 / 0]

Мойсов В.В. [1 / 0]

Молдован Н.А. [1 / 0]

Молдован С. [1 / 0]

Молин А.Г. [1 / 0]

Моллон Дж. Д. [1 / 0]

Молнар А.А. [2 / 0]

Молодиченко Т.А. [0 / 1]

Молодцова В. [0 / 1]

Моложавенко А.В. [1 / 1]

Молостова А.Н. [4 / 0]

Молчанов С.В. [7 / 0]

Молчанова О.Н. [4 / 0]

Молчанова Н.В. [0 / 1]

Молчанова Д.В. [1 / 0]

Моляко В.А. [1 / 0]

Момот В.А. [2 / 0]

Монастырская И.А. [0 / 1]

Монина Г.Б. [1 / 0]

Моргалла С. [1 / 0]

Моргунов Е.Б. [2 / 0]

Мордас Е.С. [2 / 0]

Морева С.А. [1 / 0]

Моржина Е.В. [0 / 1]

Морина Н.Л. [1 / 2]

Морогин В.Г. [2 / 0]

Мороз Л.И. [2 / 0]

Морозикова И.В. [0 / 1]

Морозикова И.В. [1 / 0]

Морозов В.А.

Морозов В.П. [1 / 0]

Морозов С.М. [1 / 0]

Морозов А. А. [0 / 1]

Морозов С.А. [8 / 0]

Морозова Е.И.

Морозова Е.А. [2 / 0]

Морозова И. С. [1 / 0]

Морозова Л.В. [1 / 0]

Морозова Е.П.

Морозова Е.О. [0 / 1]

Морозова М.В. [4 / 2]

Морозова Н.С. [0 / 1]

Морозова С.В. [0 / 1]

Морозова Е.А. [1 / 0]

Морозова Л.В. [2 / 0]

Морозова Т.В. [2 / 0]

Морозова Е.В. [2 / 0]

Морозова В.Д. [1 / 0]

Морозова Т.И. [4 / 0]

Морозова С.С. [1 / 0]

Морозовская Л.Л. [0 / 1]

Моросанова В.И. [7 / 1]

Морошкина Н.В. [3 / 2]

Мосина А.Н. [0 / 1]

Мосина Е.С. [1 / 0]

Мосинян А.Е. [1 / 0]

Москалева Л.Ю. [0 / 1]

Москаленко С.А. [1 / 0]

Москачева М.А. [4 / 0]

Москвин В.А. [0 / 1]

Москвина Н.В. [0 / 2]

Москвитина О.А. [1 / 0]

Москвичев В.В. [2 / 0]

Московская М.С. [3 / 0]

Московченко Д.В. [2 / 0]

Москоленко Н.В. [0 / 1]

Мостиков С.В. [1 / 0]

Мотина И.В. [2 / 0]

Мотовилин О.Г. [0 / 1]

Мотылева Л.А. [1 / 0]

Мохаммад-заде Ш. Г. [1 / 0]

Мохнаткина И.Н. [1 / 0]

Мохова С.Б. [3 / 0]

Мохряков О.В. [1 / 0]

Мочалова Ю.А. [2 / 0]

Мошинская Л.Р. [1 / 0]

Мошкова И.Н. [1 / 0]

Мошкова И.Н. [2 / 0]

Мошкова И.Н.

Мудрик А.В. [2 / 0]

Музюкин И.Б. [3 / 0]

Мукашева А.К. [0 / 1]

Муле П. [2 / 0]

Мулина М.П. [1 / 0]

Мулле П.

Мульдаров В.К. [2 / 0]

Мунипов В.М. [4 / 0]

Мунипов М.В. [1 / 0]

Мункоев А.К. [2 / 0]

Муньягисеньи Э. [1 / 0]

Мур Д. Дж. [1 / 0]

Муравьева С. В. [1 / 0]

Мурадзе Такао [1 / 0]

Мурадян Е.Б. [3 / 0]

Муратова Д.С. [0 / 1]

Мурафа С.В. [3 / 2]

Мурашева О.В. [3 / 0]

Мурашкина О.В. [4 / 0]

Мурзагалиева А.Г. [2 / 0]

Мурзина Н.П. [1 / 0]

Мурзина И.Я. [0 / 1]

Муртазина Г.И. [0 / 1]

Муртазина И.Р. [2 / 0]

Мусави [1 / 0]

Мусаев Ш.Ш. [1 / 0]

Мусаева А.Э. [0 / 1]

Мусаева Ф.Ц. [2 / 0]

Мусаева М.О. [1 / 0]

Мусатова О.Б.

Мусатова О.А. [0 / 1]

Мусенов С.Б. [0 / 1]

Мусин А.А. [1 / 0]

Мусина В.П. [1 / 0]

Мустафина Ф.З. [1 / 0]

Мусхелишвили Н.Л. [2 / 0]

Муха В.Н. [1 / 0]

Мухамедрахимов Р.Ж. [2 / 0]

Мухамитянов Ф.Д. [0 / 1]

Мухина В.С.

Мухина Ю.Г. [1 / 1]

Мухитова Ю.В. [1 / 1]

Мухортова Е.А. [0 / 1]

Муширу К. [1 / 0]

Мыскина О.П. [0 / 1]

Мыттус Р. [1 / 0]

Мычко М.В. [1 / 0]

Мычко Е.И. [2 / 0]

Мьюз С. [5 / 0]

Мэтьюс Дж. [1 / 0]

Мюллер Н. [1 / 0]

Мюнстерберг Гуго [1 / 0]

Мюррей Боуэн [1 / 0]

Мягких Н.И. [1 / 2]

Мялкин В.А. [0 / 2]

Мямлин В.В. [1 / 0]

Мясников В.А. [1 / 0]

Мясников В.Н. [0 / 1]

Мячина Е.Л. [1 / 0]

 
Сборники конференций

Педагогика способностей К 70-летию О.М. Дьяченко Материалы Всероссийского научно-практического семинара

Педагогика способностей К 70-летию О.М. Дьяченко Материалы Всероссийского научно-практического семинара

Взаимодействие субъектов образовательных отношений: возможности и ограничения сборник научных трудов

Взаимодействие субъектов образовательных отношений: возможности и ограничения сборник научных трудов

Сборник научных трудов / под ред. И.Б. Умняшова, А.С. Гильяно. – Москва: ФГБОУ ВО МГППУ: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; ФПО России. – 2018. – 96 с.

Коченовские чтения «Психология и право в современной России»

Коченовские чтения «Психология и право в современной России»

Сборник тезисов участников Всероссийской конференции по юридической психологии с международным участием. М.: МГППУ, 2018. 345 с.

Сборник тезисов участников межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии 21-24 мая 2018 года

Сборник тезисов участников межвузовской научно-практической интернет-конференции по юридической психологии 21-24 мая 2018 года

Сборник тезисов участников научно-практической интернет-конференции по юридической психологии (21-24 мая 2018 года). – М.: МГППУ, 2018. – 252 с.

Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой подход

Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой подход

Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой подход: сборник статей / под ред. В.В. Рубцова. — М.: МГППУ, 2018. — 92 с. — (Библиотека журнала «Психологическая наука и образование»).

Социальная психология: вопросы теории и практики

Социальная психология: вопросы теории и практики

Материалы III Ежегодной научно-практической конференции памяти М.Ю . Кондратьева (10-11 мая 2018 г.).

Поляковские чтения 2018: методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)

Поляковские чтения 2018: методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)

Сборник сформирован по материалам всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии. Поляковские чтения (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)», организованной ФГБОУ ВО МГППУ и ФГБНУ НЦПЗ, состоявшейся в марте 2018.

Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии

Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии

Монографический сборник написан авторами статей специально к научно-практической конференции с международным участием «Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) (к 90-летию Ю.Ф. Полякова)», проходившей 15 и 16 марта 2018 г. в ФГБНУ НЦПЗ и ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет».

О проекте PsyJournals.ruЛауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

© 1997–2019 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Лауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

RSS-анонсы журналов Psyjournals на facebook Группа Psyjournals Вконтакте Twitter Psyjournals Psyjournals на Youtube
Яндекс.Метрика