Портал психологических изданий PsyJournals.ru
Каталог изданий 108Рубрики 53Авторы 9045Новости 1789Ключевые слова 5095 Правила публикацииВебинарыRSS RSS
Пузь Ирина Владимировна

Пузь Ирина Владимировна

PsyJournalsID: 61942

Украина, irina222@ukr.net

Дата последнего обновления: 12.09.2013

Публикации в журналах портала PsyJournals.ru 1

Клиническая и специальная психология (2013. Том 2, № 2)

Проблемы современного материнства: психологический аспект 2712

Другие публикации автора

 1. Пузь И. В. Глубинно-психологический анализ подростковой агрессии / И. В.  Пузь // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової – Т. ХV, част. 2. – К.,2008. – С.165-172.
 2. Пузь І. В. Вагітність як етап формування материнської сфери жінки / О. В. Бацилєва, І. В. Пузь / Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського: Збірник наукових праць / За ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. – Т.2. – Вип. 5. – Миколаїв: МДУ ім. В. О. Сухомлинского, 2010. – С. 32-37.
 3. Пузь І. В. Особливості психологічного супроводу жінок під час вагітності / І. В. Пузь // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. /За ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – К., 2011. – Т.11, Вип. 4. – С. 178-185. 
 4. Пузь І. В. До проблеми психічного розвитку дітей, позбавлених материнської любові та турботи / І. В. Пузь // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К.: ДП «Інформаційне-аналітичне агентство», 2012 р. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип.23. – С. 537-547.
 5. Пузь І. В. Індивідуально-психологічні особливості жінок з медичним абортом в анамнезі / І. В. Пузь // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Серія «Психологія». – Т.18, Вип.22, Ч.3.  – 2013. – С.58-67.
 6. Пузь І. В. Девіантне материнство як клініко-психологічна проблема / В. М. Астахов, О. В. Бацилєва, І. В. Пузь // Всеукраинский научно-практический журнал «Здоровье женщины». – 2009. – №7(43). – С.197-200.
 7. Пузь И.В. Психосоциальные аспекты подростковой беременности / И.В. Пузь // «Слово»: Вісник Макіївського економіко-гуманітарного інституту: Актуальні проблеми психологічної теорії і практики [Текст]: Матеріали щорічної науково-практичної конференції Асоціації психологів Донбасу з міжнародною участю / За ред. кафедри психології ДонНУ. – Макіївка: МЕГІ, 2009.- 292-295 с.
 8. Пузь І.В. Відмова від дитини як форма прояву девіації материнської поведінки жінки / І. В. Пузь // Матеріали VI Харківських міжнародних психологічних читань, присвячених пам’яті О. М. Лактіонова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 419-423.

 9. Пузь І.В. Проблема девіантного материнства: історія та сучасність / І.В. Пузь // Матеріали ІІ всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження  Г. С. Костюка. – Т. ІІ. – К., 2010. – С. 105-108.

 10. Пузь І.В. Особливості підготовки фахівців до психологічної роботи з вагітними / І.В. Пузь // Психология в образовательном пространстве [Текст]: Материалы ежегодной научно-практической конференции (17-18 ноября 2012 г., Донецк) / Под редакцией каф. психологии ДонНУ. – Донецк: ООО «Східний видавничій дім», 2012. – С.255-257.

 11. Методы психодиагностики индивидуально-психологических особенностей женщин в акушерско-гинекологической клинике / В.М. Астахов, О.В. Бацылева, И.В. Пузь / под общ. ред. В.М. Астахова. – Донецк: НордПресс, 2010. –  199 c.

О проекте PsyJournals.ru

© 2007–2020 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Creative Commons License Репозиторий открытого доступа     Рейтинг репозиториев Webometrics

Яндекс.Метрика