Портал психологических изданий PsyJournals.ru
Каталог изданий 116Рубрики 53Авторы 9255Новости 1823Ключевые слова 5095 Правила публикацииВебинарыRSS RSS

Петрова Алена

PsyJournalsID: 71695

начальник отдела. факультета психологии образования, УП Оломоуц, Польша, alena.petrova@upol.cz

Born: 29. 5. 1953 in Uherské Hradiště Basic education: ZDŠ Na hradě 5, OLOMOUC, 1968 Secundary education: SVVŠ Hejčín, Olomouc, 1971 Profesional education: Psychology, Filosofical Fakulty UP Olomouc, 1971 – 1976. PhDr. Study (Diploma with PhDr. Title 1979). Ph.D. study (Filosofical Faculty UP Olomouc , Ph.D. Title 1995). Habilitation in clinical Psychology (Filosofical Faculty UP Olomouc , 2007, senior lecturer title - docent). Occupation: Lecturer of Dept.of Psychology and Pathopsychology, Faculty of Education UP Olomouc (1976- 1979). Senior lecturer (1979 – till prezent) Head of Dept. of Psychology Faculty of Education UP Olomouc (2008- till prezent).

Дата последнего обновления: 10.06.2019

Публикации в журналах портала PsyJournals.ru 1

Клиническая и специальная психология (2014. Том 3, № 2)

Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья 1731

Другие публикации автора

 1. PETROVÁ, A. a kol., 2009, Vybrané kapitoly z psychologie, studijní texty, VUP, Olomouc.
 2. PETROVÁ, A. a kol., 2009, Význam psychologie v životě člověka, studijní texty, VUP, Olomouc.
 3. Petrová, A., 2010, Vstup dítěte do školy, In Kolektiv autorů, Přehled vývojové psychologie, UP, Olomouc, ISBN 978-80-244-2433-0.
 4. PETROVÁ, A., 2010, Období mladšího školního věku, In Kolektiv autorů, Přehled vývojové psychologie, UP, Olomouc, ISBN 978-80-244-2433-0.
 5. PETROVÁ, A., PLEVOVÁ, I., 2010, Dětská kresba a zvláštnosti dětské psychiky, In Kolektiv autorů, Přehled vývojové psychologie, UP, Olomouc, ISBN 978-80-244-2433-0.
 6. PETROVÁ, A., PLEVOVÁ, I., 2010, Předmět vývojové psychologie, její postavení v systému psychologických věd, determinace vývoje člověka, In Kolektiv autorů, Přehled vývojové psychologie, UP, Olomouc, ISBN 978-80-244-2433-0.
 7. MICHALÍK, J.,  M. VALENTA, J. SLAVÍK, A. PETROVÁ a M. LEČBYCH. Efficiency of utilization of artefiletic concepti counceling of people Dariny for children with disabilities. Procedia – Social and Behavioral Science. 2011, Volume 29, Pages 539-543. ISSN 1877-0428.
 8. PETROVÁ, A., I. PLEVOVÁ a E. ŠMELOVÁ. Use of pedagogical-psychological diagnosis before the child’s schoul admission-pedagogical and psychological aspects of children’s maturity for schoul as basis of research plan. Buletin Stiintific studii si cercetari, seria Invatamant Primar si Prescolar. 2010, Anul IV, nr. 2, s. 29-39. ISSN 1842-9289.
 9. MICHALÍK, J.,  M. VALENTA, A. PETROVÁ , J. SLAVÍK a M. LEČBYCH. Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením. Arteterapie. 2010, č. 24, s. 4-14. ISSN 1214-4460.
 10. VALENTA, M., MICHALÍK, J., PETROVÁ, A., SLAVÍK, J., LEČBYCH, M. Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletikých aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžším zdravotním postižením. e-Pedagogium, 2011, č. 3., s. 132-146. ISSN 1213-7758.
 11. PETROVÁ, A., I. PLEVOVÁ a E. ŠMELOVÁ. Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky před vstupem dítěte do školy. In: Šmelová, Eva a Martina Fasnerová Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kutikulární reformy. Olomouc: VUP, 2011, kap. v knize, s. 51-62. ISBN 978-80-244-2775-1.
 12. PETROVÁ, Alena a kol. Psychologické aspekty školní připravenosti. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Žiak v kontexte psychologie a pedagogiky. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011, kap. v knize, s. 182-195. ISBN 978- 80- 557-0239-1.
 13. PETROVÁ, Alena. Prožitek existenciálního zakotvení u učitelů z pohledu psychologie osobnosti. In: ČÍŽKOVÁ Jitka a kol. Psychologické aspekty v práci učitele. Ostrava: Repronis, 2010, kap. v knize, s. 102-110. ISBN 978-80-7368-913-1.
 14. PETROVÁ, Alena. Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit experimentálně zaměřených na zvýšení kvality života osob pečujících. In: Michalík, J. a kol. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. Olomouc: VUP, 2011, kap. v knize, s. 165-171. ISBN 978-80-244-2957-1.
 15. PETROVÁ, A., I. PLEVOVÁ a E. ŠMELOVÁ. School Readiness in the Context of the Preschool Curriculum. In: Sapere Aude 2011:recenzovaný sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 466-478. ISBN 978-80-904877-2-7.
 16. PETROVÁ, Alena. Adaptabilita a sociabilita. In: VALENTA, Milan a kol. Mentální retardace. Kap. v knize, Praha: Portál, 2012.
 17. PETROVÁ, Alena. Adaptabilita a sociabilita. In: VALENTA, Milan a kol. KATALOGY, manuál  pro PC centra. Kap. v odborné knize, Olomouc, VUP, 2012.
 18. PLEVOVÁ, I. a A. PETROVÁ. Obecná psychologie. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5.
 19. PETROVÁ, A. Adaptabilita a sociabilita. Kap. v odborné knize Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. a kol. Mentální postižení. Praha, Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1.
 20. ŠMELOVÁ, E, PETROVÁ, A., SOURALOVÁ,E. et al. Pre-school education in the context of curriculum. Olomouc, UP, 2012. ISBN 978-80-244-3370-7.
 21. ŠMELOVÁ, E, PETROVÁ, A., SOURALOVÁ,E. et al. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.
 22. PETROVÁ, A., I. PLEVOVÁ, L. KŘEMÉNKOVÁ, M. PUGNEROVÁ a P. DAŘÍLEK. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister, 2013, 1 (2), s. 23 – 43. ISSN 1805-7152.
 23. PETROVÁ, A.,PLEVOVÁ,I., DAŘÍLEK,P.Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-540-2.
О проекте PsyJournals.ru

© 2007–2021 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Creative Commons License Репозиторий открытого доступа     Рейтинг репозиториев Webometrics

Яндекс.Метрика