Портал психологических изданий PsyJournals.ru
Каталог изданий 119Рубрики 53Авторы 9368Новости 1847Ключевые слова 5095 Правила публикацииВебинарыRSS RSS

Михалик Ян

PsyJournalsID: 71796

магистр педагогики, кандидат наук, Университет Палацкого, Оломоуц, Чехия, Jan.michalik@upol.cz, Valenta22@klikni.cz

Дата последнего обновления: 22.04.2019

ENIn English

Публикации в журналах портала PsyJournals.ru 1

Клиническая и специальная психология (2014. Том 3, № 2)

Возможности арт-терапии в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья 1745

Другие публикации автора

 1. VALENTA M. MULLER, O. (2010) Výchova k občanství -IV. 1.vyd.- Praha: Parta.  s. 56.  ISBN978-80-7320-118-0.
 2. VALENTA M. (2010) Výchova k občanství-I . 1.vyd. Praha:Parta.  s. 50.  ISBN978-80-7320-115-9.
 3. VALENTA M. (2010)  Základy angličtiny (workbook) III.  1.vyd. Praha:Parta.  s. 24. ISBN978-80-7320-158-6.
 4. VALENTA M. (2010) Základy angličtiny (textbook) III. 1.vyd. Praha: Parta. s. 22. ISBN978-80-7320-157-9
 5. VALENTA M. (2010) Základy angličtiny III. – didaktická audio nahrávka Praha: Parta.
 6. VALENTA M. MULLER, O., POLÍNEK, M. (2010) Dramaterapie v institucionální výchově. 1.vyd. Olomouc: VUP.  s. 153. ISBN 978-80-244-2659-4.
 7. VALENTA, M. (2010) Evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice v pregraduální přípravě speciálních pedagogů. Speciální pedagogika. R. 20. č.4., s.288-295.
 8. LUDÍKOVÁ,L. VALENTA, M. a kol. (2010) Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. Olomouc:VUP. 168 s. ISBN 978-80-244-2655-6.
 9. VALENTA, M. (2011) Dramaterapie u osob s poruchou artistického spektra. In: MAJZLANOVÁ 
  a kol. Súčasná dramatoterápia: prístupy a výzvy. 1.vyd.- Bratislava: Z-F Lingea. s. 32-38. ISBN 978-80-89328-56-7.
 10. VALENTA, M. (2011) Dramaterapie. 4. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada. 264 s. ISBN 978-80-247-3851-2.
 11. VALENTA, M. (2011) Půďáci ze staré školy -speciálněpedagogická pohádka. Praha: Práh. 117 s. ISBN 978-80-7252-346-7.
 12. VALENTA, M. (2011) Lidé s mentálním postižením a jinou duševní poruchou. In.: MICHALÍK, J.
  a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1.vyd. Praha: Portál. s. 112 – 178. ISBN  978-80 7367-859-3.
 13. VALENTA M. (2011) Základy angličtiny (workbook)  IV. 1.vyd. Praha:Parta. s. 22. ISBN978-80-7320-171-5.
 14. VALENTA M. (2011) Základy angličtiny (textbook) IV. 1.vyd. Praha:Parta. s. 21. ISBN  978-80-7320-170-8.
 15. VALENTA M. (2011) Základy angličtiny IV. – didaktická audio nahrávka Praha: Parta.
 16. VALENTA, M. a kol. (2011) Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžkým zdravotním postižením. E- Pedagogium. č. 3. s.132 - 147.
 17. VALENTA, M. (2011) Měření nonverbálních kompetencí žáků s lehkým mentálním postižením. In LUDÍKOVÁ,L. a kol. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami. Sborník z konference. Olomouc: VUP. s. 11 – 17. ISBN 978-80-244-2924-3.
 18. VALENTA, M. (ed) (2011)  Quality of Life Perceptions of Care givers of Individuals with Intellectual Disabilities in the United States and the Czech Republic. E- Pedagogium. Vol. 2011. No. 4., p. 102 - 120.
 19. VALENTA, M. (2011) Realizace a design šetření. In LUDÍKOVÁ,L. a kol. Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. Olomouc: VUP. s. 13 – 135. ISBN 978-80-244-2938-0.
 20. MICHALÍK, J., VALENTA, M. a kol (2011).  Efficiencio futilization of artefiletic concept in  counseling practice of people caring for children with diasbilities.  Procedia Social and Behavioral Science. 29

 

О проекте PsyJournals.ru

© 2007–2021 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Creative Commons License Репозиторий открытого доступа     Рейтинг репозиториев Webometrics

Яндекс.Метрика