Портал психологических изданий PsyJournals.ru
Каталог изданий 119Рубрики 53Авторы 9360Новости 1847Ключевые слова 5095 Правила публикацииВебинарыRSS RSS
 

Авторы

А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

Количество публикаций в журналах и сборниках: Фамилия И.О. [А / Б], где А — количество публикаций в журналах, Б — количество публикаций в сборниках.

Абабков В.А. [2 / 0]

Абакирова Т.П. [2 / 0]

Абакумова О.В. [2 / 0]

Аббакумов Д.Ф. [1 / 0]

Аббасова С.Э. [1 / 0]

Абгарова А.О. [0 / 1]

Абгарян К.К.

Абдразякова А.М. [0 / 2]

Абдрашитова Т.А. [1 / 0]

Абдукамалова Л.А. [0 / 1]

Абдулаева Е.А. [8 / 1]

Абдуллин А.И. [1 / 0]

Абдуллина С.А. [1 / 0]

Абдурасулова М.Н. [1 / 0]

Абдурахмонов Г.Н. [1 / 0]

Абдусаламова А.Х. [1 / 0]

Абельбейсов В.А. [1 / 0]

Абитов И.Р. [2 / 1]

Абишева Ж.А. [2 / 0]

Аболина Н.С. [0 / 1]

Абраменко А.Ю. [1 / 0]

Абраменкова В.В. [6 / 0]

Абрамов В.В. [1 / 0]

Абрамов А.Д. [2 / 0]

Абрамова М.А. [0 / 1]

Абрамова А.А. [3 / 0]

Абрамова Н.А. [0 / 1]

Абрамова-Хансен Г.С. [0 / 1]

Абрамовских Н.В. [1 / 0]

Абрамочкина В.И. [2 / 0]

Абросимова Т.В. [1 / 0]

Абруков В.С. [1 / 0]

Абсемиева Л.С. [1 / 0]

Абузайд С.М. [1 / 0]

Абульханова К.А.

Абульханова-Славская К.А. [0 / 1]

Аваева В.В. [1 / 0]

Авакян Т.В. [4 / 0]

Авакян И.Б. [1 / 0]

Авдеев Е.С. [3 / 0]

Авдеева Н.Н. [12 / 1]

Авдеева С.М. [1 / 0]

Авдеева О.В. [1 / 0]

Авдеенко Н.А.

Авдеюк О.А. [1 / 0]

Авдулова Т.П. [5 / 0]

Авезов Х.И.

Аверин В.А. [1 / 0]

Аверина И.Е. [2 / 1]

Аверинцев С.С. [1 / 0]

Аверкиева Л.А. [1 / 0]

Аверьянова Е.В. [1 / 0]

Аверюшкин А.Н. [2 / 0]

Аветисова А.А. [1 / 0]

Аветисян К.А. [1 / 0]

Авилочева Н.С. [1 / 0]

Авраменко В.Г. [0 / 1]

Агадуллина Е.Р. [9 / 1]

Агаларова К.Н. [2 / 0]

Агапов А.М. [0 / 1]

Агарков В.А. [6 / 0]

Агафонов А.Ю. [2 / 0]

Агафонов И.С. [2 / 0]

Агафонова Е.Л. [1 / 0]

Агаханов Н.Х.

Агеенкова Е.К. [1 / 0]

Агеносов М.В. [1 / 0]

Агибалова Т.В. [3 / 0]

Агрис А.Р. [4 / 0]

Агузумцян Р.В. [3 / 0]

Адамович С.В. [1 / 0]

Адамс П. [0 / 2]

Адамс М. [1 / 0]

Адамский А.И. [1 / 0]

Адамчук Д.В. [4 / 0]

Адамьянц Т.З. [2 / 0]

Адамян А.А. [1 / 0]

Адаскина А.А. [7 / 1]

Адашинская Г.А. [1 / 1]

Адбо К. [1 / 0]

Адеева Т.Н. [1 / 0]

Аделова А.А. [1 / 0]

Адеркас А.М. [2 / 0]

Аджимуратова З.Н. [1 / 0]

Адлер А.

Адмиральская И.С. [2 / 0]

Азанов В.М. [1 / 0]

Азанова Т.В. [0 / 1]

Азанова О.А. [1 / 0]

Азариашвили С.Г. [1 / 0]

Азарина М.С. [1 / 0]

Азарных Т.Д.

Азаров А.А. [1 / 0]

Азарова Е.С. [2 / 0]

Азарова Е.А. [0 / 1]

Азбелев С.Н.

Азбель А.А. [0 / 1]

Айвазян Е.Б. [4 / 0]

Айварова Н.Г. [0 / 1]

Айгистова Ю.В. [1 / 0]

Айдарова Л.И. [1 / 0]

Айзятуллова Г.Р.

Айрапетян Д.Р. [0 / 1]

Айсина Р.М. [3 / 0]

Айсмонтас Б.Б. [13 / 2]

Айсувакова Ю.Г. [1 / 0]

Аким М.К. [1 / 0]

Акимов С.С. [1 / 0]

Акимов Р. [1 / 0]

Акимова М.К. [2 / 0]

Акимова О.И. [0 / 1]

Акимова О.В. [0 / 1]

Акимова А.Ю. [2 / 0]

Акимова А.И. [1 / 0]

Акинкина Я.М. [2 / 0]

Акиньшина А.Д. [1 / 0]

Аккиева А.A. [1 / 0]

Акмолдина А.К. [1 / 0]

Акназаров С.А. [2 / 0]

Акопов Г.В. [5 / 0]

Акопова Э.С. [1 / 0]

Акопян Р. [1 / 0]

Акопян Г.А. [3 / 0]

Аксенов М.М. [1 / 0]

Аксенова Э.А. [1 / 0]

Аксенова Н.С. [0 / 1]

Аксенова Г.И. [1 / 0]

Аксюта А.В. [2 / 0]

Аксючиц И.В. [0 / 1]

Акулина М.В. [1 / 0]

Акулова М.В. [1 / 0]

Акулова Е.Г. [1 / 0]

Алавердова Л.Л. [1 / 0]

Аладко А.В. [1 / 0]

Алаева М.В. [0 / 1]

Аланази М.С. [1 / 0]

Алдашева А.А. [3 / 0]

Александр Д.Д. [1 / 0]

Александров Ю.И. [20 / 0]

Александров И.О.

Александров М.Ф. [4 / 0]

Александров Б.В. [1 / 0]

Александрова Н.Л. [1 / 0]

Александрова Е.А. [2 / 1]

Александрова А.Н. [1 / 0]

Александрова Л.А. [4 / 3]

Александрова Р.В. [1 / 1]

Александрова А.А. [0 / 1]

Александрова Е.В. [1 / 0]

Александрова Н.А. [1 / 0]

Александрова О.В. [1 / 0]

Александрова У.В. [1 / 0]

Александрова Н.А. [0 / 1]

Александрова Н.Х. [1 / 0]

Александровская Э.М. [4 / 0]

Алексеев Н.Г. [1 / 0]

Алексеев А.А. [1 / 2]

Алексеев А.В. [1 / 0]

Алексеев Н.С. [1 / 0]

Алексеева Л.Ф. [2 / 0]

Алексеева Г.И. [1 / 0]

Алексеева Л.Н. [2 / 0]

Алексеева Е.М. [0 / 1]

Алексеева М.Н. [2 / 0]

Алексеева М.Н. [0 / 1]

Алексеева Е.В. [0 / 1]

Алексеева Г.В. [1 / 0]

Алексеева О.С. [5 / 0]

Алексеева О.А. [1 / 0]

Алексеева Д.С. [1 / 0]

Алексейцев И.С. [1 / 0]

Алексейчук А.С. [2 / 0]

Алексо В.А. [1 / 0]

Аленина О.К. [1 / 0]

Алентьева Т.В. [1 / 0]

Алескеров Ф.Т. [1 / 0]

Алехин А.Н. [3 / 0]

Алехина Е.В.

Алехина С.В. [24 / 6]

Алиев Х.М. [1 / 0]

Алиев Р.Р. [2 / 0]

Алиева Т.И. [5 / 0]

Алиева Г.Ф. [1 / 0]

Алиева Э.Н. [4 / 0]

Аликин И.А. [4 / 0]

Аликин М.И. [1 / 0]

Алисов Е.А. [1 / 0]

Алисова Н.В. [0 / 1]

Алиференко В.С. [0 / 1]

Аллахвердов В.М. [13 / 2]

Аллик Ю. [3 / 0]

Аллик Ю.

Алмаев Н.А. [6 / 1]

Алмаева Е.А. [0 / 1]

Алмазов Б.Н. [0 / 1]

Алмазова С.Л. [0 / 1]

Алмазова О.В. [9 / 0]

Алтунина И.Р. [2 / 0]

Алтыникова Н.В. [1 / 0]

Алферов Ж.И.

Алфёров И.А.

Алферова Н.Л. [0 / 1]

Алфимова М.В. [1 / 3]

Алхимов В.И. [5 / 0]

Алхимова Д.С. [0 / 1]

Аль Масри И. [1 / 0]

Аль-Батал Т.М. [0 / 1]

Альмухаметова Т.Н. [2 / 0]

Альперович В.Д. [1 / 0]

Альфарнес С.А. [1 / 1]

Альфарнес С.

Алюшева А.Р. [1 / 0]

Аман Н.Н. [1 / 0]

Аманжолова Б.А. [1 / 0]

Амендуни Ф. [1 / 0]

Аминов Н.А. [5 / 0]

Амиршадян А.Ю.

Аммон А.В. [1 / 0]

Амосов Г.Г.

Ананьева К.И. [13 / 1]

Ананьева Н.А. [1 / 1]

Ананьева О.Е. [0 / 1]

Ананьева К.А. [1 / 0]

Анг-Штайн К. [1 / 0]

Андерсон М.Н. [1 / 0]

Андреев А.А. [1 / 0]

Андреев А.С. [1 / 0]

Андреев А.А. [0 / 1]

Андреева Г.М. [3 / 0]

Андреева А.Д. [6 / 0]

Андреева Л.А. [1 / 0]

Андреева С.В. [1 / 0]

Андреева О.В. [0 / 1]

Андреева С.Ю. [1 / 0]

Андреева С.В. [4 / 0]

Андреева Н.В. [3 / 0]

Андреева Н.Н. [2 / 0]

Андреюк К.О. [1 / 0]

Андрианов М.С. [1 / 2]

Андрианова Т.С. [1 / 0]

Андрианова Н.Е. [2 / 0]

Андрианова Е.И. [2 / 0]

Андронникова О.О. [2 / 0]

Андронов В.П. [2 / 0]

Андросова О.А. [1 / 0]

Андрусенко Д.А. [1 / 0]

Андрусяк Н.С. [1 / 0]

Андрущенко Т.Ю. [8 / 2]

Андрюшин И.И. [1 / 0]

Андрюшков А.А.

Андрющенко Д.В. [1 / 0]

Аникеева Н.В. [1 / 0]

Аникеева О.А. [1 / 1]

Аникина В.Г. [5 / 0]

Аникина В.О. [2 / 0]

Анисимов О.С. [5 / 0]

Анисимов В.Н. [0 / 1]

Анисимов А.И. [5 / 0]

Анисимова Н.П. [1 / 0]

Анисимова Т.В. [1 / 0]

Анискович Л.И. [1 / 0]

Анисова Т.Л. [0 / 1]

Аничкин Е.С. [1 / 0]

Анищенко С.И. [1 / 0]

Анкудинов Н.В. [1 / 1]

Аннино А. [1 / 0]

Аннушкин В.И.

Аношкин И.В. [1 / 0]

Аношкина В.Н. [2 / 0]

Ансимова Н.П. [1 / 0]

Анташко Ю.А. [1 / 0]

Антипенко Л.Г. [2 / 0]

Антипина М.А. [1 / 0]

Антипкина И.В. [1 / 0]

Антипов В.Н. [1 / 1]

Антипов М.А. [4 / 0]

Антипова Ж.В. [0 / 1]

Антипова А.А. [1 / 0]

Антипова С.Н. [1 / 0]

Антоненко А.А. [0 / 1]

Антоненко-Куличенско Н.С. [1 / 0]

Антонец В.А. [0 / 2]

Антонов И.В. [1 / 0]

Антонов О.Ю. [1 / 1]

Антонова М.В. [2 / 0]

Антонова И.Д.

Антонова И.С. [1 / 0]

Антонова Е.А. [0 / 1]

Антонова Н.В. [3 / 1]

Антонова А.Н. [1 / 0]

Антонова Е.Г.

Антонова Н.А. [1 / 0]

Антонова Е. [1 / 0]

Антонова Н.В. [1 / 0]

Антонова Л.Н.

Антохина В.А. [1 / 0]

Антропов А.П. [1 / 0]

Антропова М.Ю. [1 / 0]

Ануфриев А.Ф.

Анферов М.В. [0 / 1]

Анхос Д. [1 / 0]

Аншакова В.В. [1 / 0]

Апакидзе М.Т.

Апанасюк Л.А. [1 / 0]

Апанович В.В. [2 / 0]

Апасова Е.В. [3 / 0]

Апасова М.В. [1 / 0]

Апатенко С.Н. [1 / 0]

Апрелева А. [0 / 1]

Аптекарь Г.И. [0 / 1]

Арабаджийски Н. [1 / 0]

Аравина А.И.

Аракелов Г.Г. [1 / 0]

Аракелян К.Н. [0 / 1]

Аралбаева Р.К. [1 / 0]

Арасланов С.Ш. [2 / 0]

Араужо Э.С. [1 / 0]

Арбекова О.А. [1 / 0]

Арбузова Л.А. [1 / 0]

Арвинд Г.Р. [1 / 0]

Аргинская И.И. [1 / 0]

Ардабьевский П.А. [1 / 0]

Ардзинба В.А. [1 / 0]

Арестова О.Н. [1 / 0]

Арефьева Н.В. [1 / 0]

Аржакаева Т.А. [2 / 0]

Аржаных Е.В. [6 / 1]

Ариас Б.Г.

Аримби Р.С. [1 / 0]

Арина Г.А. [4 / 3]

Аринина О.А. [1 / 0]

Аристов В.В. [1 / 0]

Аркидьяконо Ф. [4 / 0]

Аркусова И.В. [1 / 0]

Арнаутова Е.П. [0 / 2]

Арон И.С. [5 / 0]

Аронова Е.А. [1 / 0]

Арпентьева М.Р. [3 / 0]

Арсеньев Г.Н. [0 / 1]

Арсеньев А.С. [4 / 0]

Артамоненкова С.И. [4 / 0]

Артамонов В.И.

Артеменков С.Л. [11 / 2]

Артемова Т.А. [1 / 0]

Артемова Е.Э. [2 / 0]

Артемцева Н.Г. [0 / 1]

Артикбаев Ф.Т. [1 / 0]

Артищева Л.В. [1 / 0]

Артюшина М.Н. [1 / 0]

Аруин С.Е. [6 / 1]

Арутюнова К.Р. [6 / 0]

Архангельская В.В. [7 / 1]

Архипов А.С. [1 / 0]

Архипова С.Н. [0 / 1]

Архипова Н.А. [0 / 1]

Архипова Д.В. [1 / 1]

Архипова М.М. [1 / 0]

Архиреева Т.В. [5 / 0]

Арцишевская Е.В. [1 / 0]

Арчакова Т.О. [7 / 41]

Аршавская Е.А.

Аршинова В.В. [5 / 2]

Арябкина И.В. [1 / 0]

Асадуллина С.Х. [1 / 0]

Асанов А.Ю. [2 / 0]

Асанова Н.К.

Асанова Н.В. [1 / 0]

Асатурьян В.С. [1 / 0]

Асафова Е.В. [1 / 0]

Асеева Е.Н. [1 / 0]

Аскаргалиева Н.Б. [1 / 0]

Аслаева Р.Г. [1 / 0]

Аслаева Э.А. [1 / 0]

Асланбекова Э.Н.

Асланов И.А, [1 / 0]

Асмаковец Е.С. [2 / 0]

Асмолов А.Г. [3 / 0]

Аснис А.Я. [1 / 0]

Асоян Л.

Ассман Е.В. [1 / 0]

Астанина Н.Б. [7 / 1]

Астапова В.В.

Асташина М.C. [1 / 0]

Аствацатуров Г.О. [1 / 0]

Астемиров А.Ж. [0 / 1]

Астемирова О.Н. [0 / 1]

Астрейко П.П. [1 / 0]

Астрейко Е.С. [0 / 1]

Астуто Д. [1 / 0]

Атаджыкова Ю.А. [3 / 0]

Атаханов Р. [1 / 0]

Атласова С.Я. [0 / 1]

Атращенко А.О. [1 / 0]

Атрощенко С.А. [1 / 0]

Афанасьев Д.В. [1 / 1]

Афанасьева Е.Д. [2 / 0]

Афанасьева В.Т. [1 / 0]

Афиногенова В.А. [1 / 0]

Афонина Ю.С. [1 / 0]

Афонина М.А. [1 / 0]

Афонина Н.М. [1 / 0]

АхадовТ.

Ахадов Т.А. [0 / 3]

Ахадов Т. [0 / 1]

Ахапкина М.Е. [1 / 0]

Ахмадеева Е.В. [1 / 0]

Ахмед С.Х. [1 / 0]

Ахмедьянова А.Х. [0 / 1]

Ахмеров Р.А.

Ахметова О.А. [4 / 0]

Ахнина С.Н. [1 / 0]

Ахтариева Р.Ф. [1 / 0]

Ахтямова А.А. [1 / 0]

Ахундова Ш.Д.

Ахутина Т.В. [15 / 3]

Ачох Д.А.

Аюшеева Т.А. [1 / 0]

 
Персональная страница на портале PsyJournals.ru

Разместите информацию о себе на портале

Подробнее

О проекте PsyJournals.ru

© 2007–2021 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Creative Commons License Репозиторий открытого доступа     Рейтинг репозиториев Webometrics

Яндекс.Метрика