Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2022. Vol. 20, no. 1)

Autism and Developmental Disorders

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1994-1617

ISSN (online): 2413-4317

DOI: https://doi.org/10.17759/autdd

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2003

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Interdepartmental model of an organizing of the helping system to the children on the autistic spectrum in the Krasnoyarsk region 1679

|

Chereneva E.A.
Associate Professor, Executive Director, the International Autism Institute, at the Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russia
e-mail: elen_korn@bk.ru

Volodenkova E.A.
the main child’s psychiatrist , the Krasnoyarsk regional Health care Ministry, Krasnoyarsk, Russia
e-mail: volodenkova@iaikspu.ru

Abstract
Article presents innovative model of interdepartmental specialist interaction in the organization of support for children with ASD in Krasnoyarsk krai. The technology of interdepartmental cooperation of domestic and foreign researchers and practitioners in the development of support ideas to people with autism described. Also we described the experience of development of parenting initiatives, forming of research areas and professional training system for work with children and adults with ASD. The results are implemented in the researches, educational and social projects, contributing to the forma¬tion and strengthening of individuals with autism care systems.

Keywords: autism, autism spectrum disorders, comprehensive support system, education, support, interdepartmental in¬teraction, postgraduate education

DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2016140404

For Reference

References
 1. Belyaeva O.L., Levina E.Yu., Mozyakova E.Yu., Redi E.V., Gokh A.F., Mamaeva A.V. Obrazovanie lits s ogranichen­nymi vozmozhnostyami zdorov’ya: problemy i resheniya sovremennosti [Education of persons with disabilities: problems and solutions of today]. Chereneva E.A. (ed.) Krasnoyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2015, 172 p.
 2. Belyaeva O.L., Filosof M.G., Chereneva E.A., Yukina T.L. Organizatsiya inklyuzivnogo obrazovaniya detei s rasstroistvami autisticheskogo spektra [Organization of inclusive education of children with autism spectrum disorders]. Krasnoyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2016, 127 p.
 3. Bogdashina O., Chereneva E.A., Shilov S.N. Realizatsiya distantsionnogo proekta postdiplomnogo obrazovaniya v vuze [The implementation of the project of remote post-graduate education at the university]. Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom [Vocational training in Russia and abroad]. 2012, no.4 (8), pp. 100—103.
 4. Bogdashina O. Rasstroistva autisticheskogo spektra: vvedenie v autizm [Autism spectrum disorders: an introduc­tion to autism]. Krasnoyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2012, 320 p.
 5. Bogdashina O. Sensorno-pertseptivnye problemy pri autizme [Sensory and perceptual problems in autism]. Kras­noyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2014, 240 p.
 6. Voshchenko N.D., Ivanchugova S.S., Balandina N.V., Patrina O.V., Eroshina K.A., Petrovskaya M.A., Belousova N.S., Makarova O.P. Psikhologo-pedagogicheskie praktiki soprovozhdeniya detei s rasstroistvami autisticheskogo spe­ktra: regional’nyi opyt [Psycho-pedagogical practice of support for children with autism spectrum disorders: a regional experience]. Furyaeva T.V., Chereneva E.A. (eds.). Krasnoyarsk: KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2015, 150 p.
 7. Galochkina T.Yu., Baranova I.O., Veretnova O.D., Kuz’mina T.S., Gracheva L.I., Doronina I.N. Psikhologo-peda­gogicheskie tekhnologii obucheniya detei s rasstroistvami autisticheskogo spektra [Psychological and pedagogi­cal technologies of teaching children with autism spectrum disorders]. Chereneva E.A. (ed.) Krasnoyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2015, 180 p.
 8. Galochkina T.Yu., Chereneva E.A. Opyt vnedreniya i aprobatsii FGOS dlya obuchayushchikhsya s RAS [Experi­ence of implementing and testing FSES for students with ASD]. Sibirskii vestnik spetsial’nogo obrazovaniya [The Siberian journal of special education], 2016, no. 1—2 (16—17). URL: http://sibsedu.kspu.ru/upl/03-2016/vest­nik_1-2(16-17)_2016.pdf.pdf (Accessed 19.10.2016).
 9. Gokh A.F. Stanovlenie i perspektivy professional’nogo soobshchestva «Doksa», Krasnoyarskii krai [Formation and prospects of the professional group «Dox», Krasnoyarsk Territory]. Sibirskij vestnik special’nogo obrazovanija [The Siberian journal of special education], 2016, no. 1—2 (16—17). URL: http://sibsedu.kspu.ru/upl/03-2016/ vestnik_1-2(16-17)_2016.pdf.pdf (Accessed 10.09. 2016).
 10. Kompleksnoe soprovozhdenie lits s rasstroistvami autisticheskogo spektra / sbornik nauchno-prakticheskikh mate­rialov VIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Comprehensive support for persons with autism spectrum disorders: collection of scientific and practical materials of the VIII International scientific-practical conference] [elektronnoe izdanie] Chereneva E.A. (ed.) Krasnoyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2015, 280 p.
 11. Mamaeva A.V., Belyaeva O.L., Pilipchevskaya N.V., Petropavlovskaya N.V. T’yutor v sovremennoi shkole: sopro­vozhdenie osobogo rebenka [Tutor in the modern school: supporting a special child]. Chereneva E.A. (ed.) Kras­noyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2015, 220 p.
 12. Chereneva E.A. Organizatsiya i soderzhanie realizatsii onlain kursa v sisteme postdiplomnogo obrazovaniya [Or­ganization and implementation of online courses in the system of postgraduate education] / Razvitie nepreryvnogo obrazovaniya [in the collection: Development of continuing education] Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii v ramkakh nauchno-obrazovatel’nogo foruma «Chelovek, sem’ya i obshchestvo: isto­riya i perspektivy razvitiya, posvyashchennogo 80-letiyu KGPU im. V.P. Astaf’eva g. Krasnoyarsk, 23—25 noy­abrya 2013 g.). [Proceedings of the IV International scientific-practical conference in the framework of scientific and educational forum «The man, the family and society: history and prospects of development», dedicated to the 80th anniversary of KGPU. Krasnoyarsk, 23—25 November 2013]. Krasnoyarsk: Publ. KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2013, pp. 267—270.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????