Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us
Experimental Psychology (Russia) - №1 / 2021 | Перейти к описанию
Web of Science СС

  Previous issue (2020. Vol. 13, no. 4)

CrossRef

Experimental Psychology (Russia)

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 2072-7593

ISSN (online): 2311-7036

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2008

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

On the polysystems approach in psychological investigation of comparison 1897

|

Samoylenko E.S.
Doctor of Psychology, Head of Laboratory of cognitive processes and mathematical psychology, Institute of psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
e-mail: elena.samoylenko@gmail.com

Abstract
On the basis of theoretical and empirical material, the role of comparison as one of the key procedures used by people in cognition of the world of objects, other people and themselves as well as in interpersonal communication is shown. The importance of a polysystems approach in psychological investigation of comparison is discussed.

Keywords: comparison, systems approach, cognition, communication, human relationships

Column: Theory and Methodology

For Reference

References
 1. Abdurasulova V. P. Nekotorye puti formirovanija sposobnosti k obobsheniju u mladshih shkol'nikov // Voprosy psihologii. 1979. № 5. S. 126–129.
 2. Arnhejm R. Iskusstvo i vizual'noe vosprijatie. M.: Progress, 1974.
 3. Barabanwikov V. A., Zavalishina D. N., Ponomarenko V. A. Na puti k integracii psihologicheskoj nauki // Sistemnost' v psihologii. Izbrannye psihologicheskie trudy / Pod red. V. A. Barabanwikova, D. N. Zavalishinoj, V. A. Ponomarenko. M.; Voronezh. 1996. C. 5–24.
 4. Barabanwikov V. A., Nosulenko V. N. Sistemnost'. Vosprijatie. Obwenie. M.: Institut psihologii RAN. 2004.
 5. Baturin N. A. Ocenochnaja funkcija psihiki. M.: Izd. IP RAN, 1997.
 6. Bikchentaj N. A. Priemy sravnenija u detej i associacii po shodstvu // Uchenye zapiski Stalinabadskogo gos. ped. in-ta im. T.G. Shevchenko. 1956. T. 12. № 1. S. 67–89.
 7. Bogojavlenskaja D. N., Menchinskaja N. A. Psihologija usvoenija znanij v shkole. M.: Izd. APN RSFSR, 1969.
 8. Burshtejn B. Ja. Osoznanie shkol'nikami III klassa myslitel'noj operacii sravnenija // Nachal'naja shkola. 1960. № 7. S. 34–39.
 9. Zavalishina D. N. Polisistemnyj podhod k issledovaniju reshenija myslitel'nyh zadach // Psihologicheskij zhurnal. 1995. T. 16. № 6. S. 32–42.
 10. Zvereva N. V., Lipkina A. I. O sravnenii predmetov umstvenno-otstalymi shkol'nikami // Osobennosti poznavatel'noj dejatel'nosti uchawihsja vspomogatel'noj shkoly. M.: Izd. APN RSFSR. 1953. S. 95–132.
 11. Zimnickij V. O soznanii shodstva i razlichija v processah umstvenno-poznavatel'noj dejatel'nosti. M.: Russkaja shkola, 1893. S. 118–138.
 12. Kuz'min V. P. Istoricheskie predposylki i gnoseologicheskie osnovanija sistemnogo podhoda // Psihologicheskij zhurnal. 1982 a, T. 3. № 3. S. 3–14.

 13. Kuz'min V. P. Istoricheskie predposylki i gnoseologicheskie osnovanija sistemnogo podhoda // Psihologicheskij zhurnal. 1982 b. T. 3. № 4. S. 3–13.

 14. Lange N. N. Psihologicheskie issledovanija. Zakon percepcii. Teorija volevogo vnimanija. Odessa, 1893.

 15. Lomov B. F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii. M.: Nauka, 1984.

 16. Lomov B. F. O sistemnom podhode v psihologii // Sistemnost' v psihologii. Izbrannye psihologicheskie trudy / Pod red. V. A. Barabanwikova, D. N. Zavalishinoj, V. A. Ponomarenko. M.; Voronezh. 1996. S. 25–47.

 17. Matveev I. P. Sravnenie i ego rol' pri formirovanii predstavlenij i ponjatij // Uchenye zapiski Kabardinskogo gos. ped in-ta. 1956. № 9. S. 101–112.

 18. Nosulenko V. N., Samojlenko E. S. Verbal'nyj metod v izuchenii vosprijatija izmenenij v okruzhajuwej srede // Psihologija i okruzhajuwaja sreda. M.: Izd. IP RAN, 1995. S. 11–50.

 19. Problemy obshenija v psihologii / Pod red. B. F. Lomova. M.: Nauka, 1981.

 20. Rubinshtejn S. L. Osnovy obwej psihologii. M.: Gos. uch.-ped izd-vo, 1946.

 21. Rubinshtejn S. L. Bytie i soznanie. M.: Izd. AN SSSR, 1957 a.

 22. Rubinshtejn S. L. K voprosu o jazyke, rechi i myshlenii // Voprosy jazykoznanija. 1957 b. № 2. S. 42–48.

 23. Rumjanceva O. M. K harakteristike processa sravnenija u shkol'nikov V–VII klassov // Uchenye zapiski LGPI im. A. I. Gercena. 1958. № 159. S. 69–96.

 24. Samojlenko E. S. Sravnenie v reshenii kognitivno-kommunikativnyh zadach // Voprosy psihologii. 1987. № 3. S. 128–132.

 25. Samojlenko E. S. Problemy sravnenija v psihologicheskom issledovanii. M.: Izd. IP RAN, 2010 a.

 26. Samojlenko E. S. O nekotoryh vozrastnyh i lichnostnyh parametrah vyrazhennosti celej social'nogo sravnenija // Mir obrazovanija – Obrazovanie v mire. 2010 b. T. 4. № 40. S. 169–178.

 27. Samojlenko E. S., Volkov A. I., Volkov V. S., Dudina M. S., Poljakova D. V. Vlijanie procedury verbal'nogo sravnenija zvukov na sub'ektivnuju ocenku stepeni ih shodstva. Konferencija po jeksperimental'noj psihologii. 2010 a. S. 431–436.

 28. Samojlenko E. S., Kakuberi M. G. Sootnoshenie vyrazhennosti celej social'nogo sravnenija i nekotoryh lichnostnyh harakteristik // Vestnik RUDN. Serija «Psihologija i pedagogika». 2010. № 4. S. 29–34.

 29. Samojlenko E. S., Korbut A. V. Sootnoshenie napravlennosti sub'ektno-orientirovannogo sravnenija i nekotoryh lichnostnyh harakteristik // Jeksperimental'naja psihologija. 2011. T. 4. № 4. S. 52–61.

 30. Samojlenko E. S., Melkumjan T. A. Sravnenie shodnyh zritel'nyh ob'ektov v razlichnyh kontekstah ih pred'javlenija // Jeksperimental'naja psihologija. 2011. T. 4. № 3. S. 42–58.

 31. Samojlenko E. S., Nosulenko V. N., Melkumjan T. A. Rol' verbal'no vyrazhennogo sravnenija ob'ektov v sub'ektivnoj ocenke stepeni ih shodstva // Jeksperimental'naja psihologija. 2010 b. T. 3. № 3. S. 93–109.

 32. Sergey Leonidovich Rubinshtejn/ Otv. red. K. A. Abul'hanova .M.: ROSSPJeN. 2010.

 33. Smirnov A. A., Leont'ev A. N., Rubinshtejn S. L., Teplov B. M. Psihologija: Uchebnik dlja pedagogicheskih institutov. M.: Uchpedgiz, 1958.

 34. Solov'ev I. M. Izmenenie predstavlenij v zavisimosti ot shodstva i razlichija ob'ektov // Uchenye zapiski Kabardinskogo gos. ped. in-ta. 1940. T. 1. S. 93–114.

 35. Starovojtenko E. B. Modeli zhiznennyh otnoshenij lichnosti v kontekste onto-psihologii S. L. Rubinshteyna // Sergey Leonidovich Rubinshtejn / Pod red. K. A. Abul'hanovoj. M.: ROSSPJeN. 2010. S. 346–379.

 36. Ushakova M. N. Rol' sravnenija pri formirovanii predstavlenij u uchawihsja III klassa // Izvestija APN RSFSR. 1956. № 76. S. 39–63.

 37. Shif Zh. I. K psihologii sravnenija. Osobennosti processa sravnenija ob'ektov v celjah ustanovlenija ih shodstva u gluhonemyh shkol'nikov // Voprosy vospitanija i obuchenija gluhonemyh i umstvenno-otstalyh detej. M.: Uchpedgiz. 1941. S. 57–78.

 38. Buunk A. P., Gibbons F. X. Social comparison orientation: a new perspective on those who do and those who don’t compare with others. Social Comparison and Social Psychology: Understanding cognition, intergroup relations and culture. S. Guimond. Cambridge, MA, Cambridge University Press. 2006. P. 15–32.
 39. Festinger L. A theory of social comparison processes // Human Relations. 1954. V. 7. P. 117–140.
 40. Helgeson V. S., Mickelson K. D. Motives for social comparison // Personality and Social Psychology Bulletin. 1995. V. 21. № 11. P. 1200–1209.
 41. Higgins E. T. Self-discrepancy: a theory relating self and affect // Psychological Review. 1987. V. 94. № 3. P. 319–340.
 42. Kruglanski A. W., Mayseless O. Motivation effects in the social comparison of opinions // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. V. 53. № 5. P. 834–853.
 43. Kruglanski A. W., Mayseless O. Classic and current social comparison research: expanding the perspective // Psychological Bulletin. 1990. V. 108. № 2. P. 195–208.
 44. Lin C.-H., Tsai Ch.-Ch. Comparison conditions, comparison patterns and models of comparative behavior // Social Behavior and Personality. 2007. V. 35. № 6. P. 761–776.
 45. Medin D. L., Goldstone R. L., Gentner D. Respects for Similarity // Psychological Review. 1993. V. 100. № 2. P. 254–278.
 46. Mussweiler T. Comparison processes in social judgment: mechanisms and consequences // Psychological Review. 2003. V. 110. № 3. P. 472–489.
 47. Mussweiler T., Ruter K., Epstude K. The why, who, and how of social comparison: a social-cognition perspective // Social Comparison and Social Psychology: Understanding cognition, intergroup relations and culture. S. Guimond. Cambridge, MA, Cambridge University Press, 2006. P. 33–54.
 48. Nosulenko V., Samoylenko E. Approche systémique de l’analyse des verbalisations dans le cadre de l’étude des processus perceptifs et cognitifs // Informations sur les Sciences Sociales. 1997. V. 36. № 2. P. 223–61.
 49. Nosulenko V., Parizet E., Samoylenko E. La méthode d’analyse des verbalisations libres : une application à la caractérisation des bruits de véhicules // Informations sur les Sciences Sociales. 1998. V. 37. № 4. P. 593-611.
 50. Rosch E. Principles of categorization // Cognition and Categorization. N.J.: Lawrence Erlbaum assoc, 1978.
 51. Samoylenko E., McAdams S., Nosulenko V. Systematic analysis of verbalizations produced in comparing musical timbres // International Journal of Psychology. 1996. V. 31. P. 255–78.
 52. Sjoberg L. A. A cognitive theory of similarity // Goteborg Psychological Reports. 1972. V. 2. № 10.
 53. Suls J., Martin R., Wheeler L. Social comparison: why, with whom, and with what effect? // Current Directions in Psychological Science. 2002. № 11. P. 159–163.
 54. Tversky A. Features of Similarity. Psychological Review. 1977. V. 84. № 4. P. 327–352.
 55. Wood J. V. What is social comparison and how should we study it? // Personality and Social Psychology Bulletin. 1996. V. 22. № 5. P. 520–537.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????