Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us
Experimental Psychology (Russia) - №3 / 2021 | Перейти к описанию
Web of Science СС

  Previous issue (2021. Vol. 14, no. 2)

CrossRef

Experimental Psychology (Russia)

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 2072-7593

ISSN (online): 2311-7036

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2008

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Neuropsychological potential of the method of «fixed set» of D.N. Uznadze 1616

|

Kovyazina M.S.
Doctor of Psychology, Professor of the Chair of Neuropsychology and Abnormal Psychology of the Department of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1795-6645
e-mail: kms130766@Mail.Ru

Fomina K.A.
Student, Chair of Neuropsychology and Abnormal Psychology, Department of Psychology, Lomonosov Moscow State University
e-mail: fomina.ksenia.a@gmail.com

Abstract
We present a neuropsychological study using the technique of the fixed set in the field of haptic sensation developed by D.N. Uznadze, demonstrating the flexibility of the experimental procedure and the possibility of the method of «fixed set» in dealing with neuropsychological problems. It was shown that the modification of the experimental procedure fixed set techniques in the field of haptic allows you to use it in the analysis of at least two components of human mental activity - mnestic and regulatory. We describe the general results of experiments showing the possibilities of the method in the study of the problem of asymmetry and interhemispheric interaction in normal individuals and patients with disorders of the brain. It stresses the great potential of the method of «fixed set» in the study of neuropsychological syndromes disease of the white matter of the brain.

Keywords: neuropsychology, method, technique, fixed set in haptic sensations, hemispheric asymmetry, hemispheric interaction

Column: Clinical Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2016090308

For Reference

References
 1. Ananev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya [Man as an object of knowledge]. Leningrad: LGU Publ., 1968. 339 p.
 2. Anohin P.K. Osobennosti afferentnogo apparata uslovnogo refleksa i ih znachenie dlya psihologii [Features afferent reflex apparatus and their significance for psychology]. Voprosy psihologii [Issues of Psychology],1955, no. 6, pp. 16–38.
 3. Bekoeva    D.D.    Nejropsihologicheskij    analiz    fiksirovannoj    ustanovki:    dis.    ..kand.    psihol.    nauk [Neuropsychological analysis of the fixed set: Cand. Sci. thesis] Moscow, 1978. 123 p.
 4. Bekoeva D.D., Kiyashchenko N.K. O nejropsihologicheskom aspekte-issledovaniya fiksirovannoj ustanovki [On the neuropsychological aspects of the study of fixed set]. In A.S. Prangishvili (ed.), Bessoznatelnoe. Priroda.Funkcii. Metody issledovaniya: v 4 t. [Unconscious. Nature. Functions. Methods. In 4 volumes]. Tbilisi: Mecniereba, 1978. Vol. 1, pp. 760–765.
 5. Bernshtejn N.A. O postroenii dvizheniy [On the construction of movements]. Moscow: Medgiz Publ., 1947. 254 p.
 6. Bernshtejn N.A. Ocherki po fiziologii dvizhenij u fiziologii aktivnosti. [Essays on the physiology of movements and activity physiology]. Moscow: Medicina Publ., 1966. 349 p.
 7. Bzhalava I.T., Luriya A.R. Narushenie fiksirovannoj ustanovki pri lokalnyh-porazheniyah mozga [Violation of a fixed set with local brain lesions]. In N.I. Grashchenkov (ed.), Nevrologiya voennogo vremeni [Neurology of wartime]. Moscow: In-t nevrologii AMM SSSR Publ., 1947. Pp. 247–264.
 8. Vygotskiy L.S. Istoricheskiu smusl psihologicheskogo krizisa [The historical meaning of psychological crisis]. In A.R. Luria, M.G. Yaroshevskiy (eds.), L.S. Vygotskiy. Sobranie sochineniy: V 6-ti t. T. 1. Voprosy teorii u istorii psihologii [L.S. Vygotsky. Collected Works: In 6 vols. Vol. 1. Theory and History of Psychology]. M.: Pedagogika, 1982. Pp. 291–436.
 9. Kiyashchenko N.K. K nejrodinamicheskim mekhanizmam ustanovki pri amnesticheskom sindrome [The installation of neural mechanisms with the amnestic syndrome]. In I.T. Bzhalava (ed.), Ponyatie ustanovki i otnosheniya v medicinskoj psihologii [The concept of the set and relationship at the medical psychology]. Tbilisi: Metsniereba Publ., 1970. Pp. 38–42.
 10. Kiyashchenko N.K., Moskovichyute L.I., Simernickaya Eh. G.,Faller T.O., Filippycheva N.A. Mozg u pamyat: (Narushenie proizvolnogo i neproizvolnogo zapominaniya pri lokalnyh porazheniyah mozga) [Brain and Memory: (Infringement of voluntary and involuntary memorization with local brain lesions)]. Ed.
 11. A.R. Luria. Moscow: Moscow University Publ., 1975. 80 p.
 12. Kovyazina M.S., Babenko A.E. Aprobaciya metodiki fiksirovannoj ustanovki v gapticheskoj sfere dlya issledovaniya mezhpolusharnogo vzaimodejstviya [Testing methodology fixed set in the optical field for the study  of  hemispheric interaction].  In  Materialy mezhdunarodnoj  nauchno-prakticheskoj  konferencii
 13. «klinicheskaya psihologiya: teoriya, praktika i obuchenie» (Sankt-Peterburg, 30 sentyabrya-1 oktyabrya 2010) [Proceedings of the international scientific-practical conference “Clinical Psychology: Theory, Practice and Learning” (St. Petersburg, 30 September - 1 October 2010)] Saint Petersburg: OOO «SENSOR» Publ., 2010. Pp. 69–72.
 14. Kovyazina M.S., Kuznecova D.A. Regulyatornye mekhanizmy fiksirovannoj ustanovki pri narusheniyah mezhpolusharnogo vzaimodejstviya . [Regulatory mechanisms of the fixed set for violations of hemispheric cooperation]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 2012a, no. 4, pp. 138–146.
 15. Kovyazina M.S., Kuznecova D.A. Mnesticheskie mekhanizmy fiksirovannoj ustanovki pri narusheniyah mezhpolusharnogo vzaimodejstviya [Mnemonic mechanisms fixed set in  violation of hemispheric cooperation]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 2012b, no. 5, pp. 153–161.
 16. Kovyazina M.S., Kuznecova D.A., Babenko A.E. Primenenie metodiki fiksirovannoj ustanovki v gapticheskoj sfere dlya issledovaniya mezhpolusharnogo vzaimodejstviya [Applying the methodology fixed set in the optical field for the study of hemispheric interaction]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 2013, no. 6, pp. 125–128.
 17. Kravkov S.V. Vzaimodeistvie organov chuvstv [Interaction of the sense organs]. Moscow–Leningrad: AN USSR Publ., 1948. 128 p.
 18. Luria A.R. Vysshie korkovye funkcii cheloveka u ih narusheniya pri lokalnyh porazheniyah mozga [Higher cortical functions of man and their disturbances in local brain lesions]. Moscow: MSU Publ., 1962. 433 p.
 19. Luria A.R. Osnovy nejropsihologii [Basics of neuropsychology]. Moscow: MSU Publ., 1973. 374 pp.
 20. Luria A.R. Priroda chelovecheskih konfliktov: ob’ektivnoe izuchenie dezorganizacii povedeniya cheloveka [The nature of human conflict: an objective study of human behavior disorganization]. Ed. V.I. Belopol’sky. Moscow: Kogito-Centr Publ., 2002. 527 p.
 21. Nadirashvili SH.A. Ponyatie ustanovki v obshchej i social’noj psihologii [The concept of set in general and social psychology]. Tbilisi: Micniereba Publ., 1974, 170 p.
 22. Norakidze V.G. Metody issledovaniya haraktera lichnosti [The methods of research the personality]. Tbilisi: Mecniereba Publ., 1989. 304 p.
 23. Prangishvili A.S. Issledovaniya po psihologii ustanovki [Studies on the psychology of set]. Tbilisi: Mecniereba Publ., 1967. 340 p.
 24. Prangishvili A.S., Sheroziya A. E., Bassina F. V. Bessoznatel’noe. Priroda. Funkcii. Metody issledovaniya [Unconscious. Nature. Function. Research methods]. Vol. I. Tbilisi: Mecniereba Publ., 1978. 788 p.
 25. Rubinshtein S.L. Osnovy obshei psihologii [Fundamentals of General Psychology]. Moscow: Uchpedgiz Publ., 1946. 704 p.
 26. Simernickaya E.G. O perspektivah issledovaniya processov pamyati pri lokal’nyh porazheniyah mozga [On the prospects of the study of memory processes with local brain lesions]. In A.R. Luria (ed.), Mozg i pamyat’: (narushenie proizvol’nogo i neproizvol’nogo zapominaniya pri lokal’nyh porazheniyah mozga) [The brain and memory (impaired voluntary and involuntary memorization with local brain lesions)]. Moscow: MSU Publ., 1975. pp. 66–78.
 27. Simernitskaia E.G. Dominantnost’ polusharii [Dominant hemisphere]. Moscow: MSU Publ., 1978. 98 p.
 28. Traugott N.N. Mezhpolusharnoe vzaimodejstvie pri lokal’nyh porazheniyah golovnogo mozga [Hemispheric interaction with local brain lesions]. In E.D. Khomskaya (ed.), Nejropsihologicheskij analiz mezhpolusharnoj asimmetrii mozga [Neuropsychological analysis of asymmetry of the brain]. Moscow: Nauka, 1986. Pp. 14–22.
 29. Uznadze D.N. K voprosu ob osnovnom zakone smeny ustanovki [On the question of changing the basic law of the set]. Psihologiya [Psychology], 1930, vol. III, no. 3, pp. 316–335.
 30. Uznadze D.N. Eksperimental’nye osnovy psihologii ustanovki [Experimental basis of psychology of set]. In A.S. Prangishvili, Z.I. Hodzhava (eds.), Eksperimental’nye issledovaniya po psihologii ustanovki [Experimental research on the psychology of set]. Tbilisi: Georgia Academy of Sciences Publ., 1958. Pp. 5–126.
 31. Uznadze D.N. Psihologicheskie issledovaniya [Psychological research]. Moscow: Nauka Publ., 1966, 451 p.
 32. Uznadze D.N. Psihologiya ustanovki [Psychology of Set]. Saint Petersburg: Piter Publ., 2001. 416 p.
 33. Fejgenberg I.M. Veroyatnostnoe prognozirovanie v deyatel’nosti mozga [Probabilistic forecasting in brain activity]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 1963, no. 2, pp. 59–67.
 34. Fejgenberg I.M. Mozg. Psihika. Zdorov’e [Brain, Mentality, and Health]. M.: Nauka Publ., 1972. 52 p.
 35. Fejgenberg I.M. Klinicheskie narusheniya vzaimodejstviya analizatorov [Clinical disorders of analyzers interaction]. Moscow: Medicina Publ., 1975, 168 p.
 36. Homskaya E.D., Privalova N.N., Enikolopova E.V., Efimova I.V., Stepanova O.B., Gorina  I.S.  Metody ocenki mezhpolusharnoj asimmetrii i mezhpolusharnogo vzaimodejstviya: uchebnoe posobie [Methods of evaluation of asymmetry and interhemispheric interaction: a tutorial]. Moscow: MSU Publ., 1995. 78 p.
 37. Catani M., Thiebaut de Schotten M. Atlas of Human Brain Connections. N.Y.: Oxford University Press, 2012. 519 p.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????