Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 16, no. 2)

Included in Web of Science СС (ESCI)

Included in Scopus

CrossRef

Cultural-Historical Psychology

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1816-5435

ISSN (online): 2224-8935

DOI: https://doi.org/10.17759/chp

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2005

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

Affiliated ISCAR

 

Fundamentals of Engestrom's Activity-Theoretical Concept of Expansive Learning and Development 2244

Vetoshkina L.P.
doctoral student, University of Helsinki, Institute of Behavioral Sciences, Center for Research on Activity, Development and Learning

Goryunova L.N.
senior lecturer at the Faculty of Psychology, Saint Petersburg State University

Abstract
The paper focuses on the main ideas of activity-theoretical concept of expansive learning developed by Yrjo Engestrom. The aim of this current review is to outline the conceptual perspectives of applied psychological research in various areas of human work activity. The paper highlights the basic conditions and developmen- tal stages of expansive learning concept, its methodological principles (including the basic principle, according to which intervention is considered the most effective way of exploring human activity), and key methods. The paper also describes the characteristics of the new type of historically evolved learning: expansive learning.

Keywords: theory of activity, expansive learning, activity-theoretical approach to learning and development

Column: Theory and Methodology

For Reference

References
 1. Bateson G. Logicheskie kategorii obucheniya i kommu- nikacii. М., 2002.
 2. Bateson G. Shagi v napravlenii ekologii razuma / Per. D.Ya. Fedotova. M., 2005.
 3. Bakhurst D. K voprosu ob evolyucii teorii deyatel'nos- ti // Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2006. № 4.
 4. Vasilyuk F.E. Psihologiya perezhivaniya. Analiz pre- odoleniya kriticheskih situacii. M., 1984.
 5. Veresov N.N. Kul'turno-istoricheskaya psihologiya L.S. Vygotskogo: trudnaya rabota ponimaniya (zametki chi- tatelya) // Novoe obozrenie. 2007. № 85.
 6. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 3. M., 1983.
 7. Davydov V.V. Novyi podhod k ponimaniyu struktury i soderzhaniya deyatel'nosti // Voprosy psihologii. 2003. № 2.
 8. Davydov V.V. Problemy razvivayushego obucheniya. M., 2004.
 9. Daniels H., Soares A., Lidbetter D., MakNeb N. Sodeistvie prodvizheniyu tvorchestva v shkolah: vozmozhnosti prime- neniya teorii deyatel'nosti // Kul'turno-istoricheskaya psi- hologiya. 2007. № 2.
 10. Korepanova I.A., Vinogradova E.M. Koncepciya I. Engestrema – variant prochteniya teorii deyatel'nosti A.N. Leon- t'eva // Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2006. № 4.
 11. Kornilova T.V. Ideya samoregulyacii v kul'turno- istoricheskoi koncepcii L.S. Vygotskogo // Psihologiya che- loveka v sovremennom mire: 120 let so dnya rozhdeniya S.L. Rubinshteina. T. 2. Сh. 1. М., 2009.
 12. Kornilova T.V. Eksperimental'naya psihologiya: Teoriya i metody: Uchebnik dlya vuzov. M., 2002.
 13. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M., 2004.
 14. Maksimov N.V. Informacionnaya sreda nauki i obrazo- vaniya: ot informacionnogo obsluzhivaniya k raspredelennoi sisteme upravleniya znaniyami // Informacionnoe obshestvo. 2009. № 6.
 15. Mesheryakov B.G., Zinchenko V.P. L.S. Vygotskii i sovremennaya kul'turno-istoricheskaya psihologiya // Vopro- sy psihologii. 2000. № 2.
 16. Suhodol'skii G.V. Osnovy psihologicheskoi teorii dey- atel'nosti. M., 2008.
 17. EngestromY. Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki, 1987.
 18. EngestromY. Development as breaking away and opening up: A challenge to Vygotsky and Piaget // Swiss Journal of Psychology. 1996. № 55.
 19. Engestrom Y. Putting Vygotsky to work: The Change Laboratory as an application of double stimulation // H. Daniels, M. Cole & J.V. Wertsch (Eds.), The Cambridge companion to Vygotsky. Cambridge, 2007.
 20. Engestrom Y. The activity system // Электрон. ресурс: http://www.helsinki.fi/cradle/activitysystem.htm(01.09.2012). ..
 21. Engestrom Y. From design experiments to formative interventions. Theory & Psychology. 2011. № 21 (5).
 22. Engestrom Y., Kaatrakoski H., Kaiponen P. et al. Knotworking in Academic Libraries: Two Case Studies from the University of Helsinki // Liber quarterly. 2012. № 21, (3/4). ..
 23. Engestrom Y., Sannino A. Whatever happened to process theories of learning? // Learning, Culture and Social Interaction. 2012. № 1.
 24. Engestrom Y., Sannino A. Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges // Educational Research Review. 2010. № 5.
 25. Learning and expanding with activity theory / Ed. by Annalisa Sannino, Harry Daniels, Kris D. Gutierrez. Cambridge, 2009.
 26. Sannino A. Activity theory as an activist and interven- tionist theory // Theory and psychology. 2011. № 21.
 27. Sannino A. Experiencing conversations: Bridging the gap between discourse and activity // Journal for the Theory of Social Behavior. 2008. № 38 (3).
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2020 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????