Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 16, no. 2)

Included in Web of Science СС (ESCI)

Included in Scopus

CrossRef

Cultural-Historical Psychology

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1816-5435

ISSN (online): 2224-8935

DOI: https://doi.org/10.17759/chp

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2005

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

Affiliated ISCAR

 

On the Problem of Psychological Interpretation and Exploration of Symbol in Psychotherapy 1355

Tsybulya V.
Moscow, Russia

Abstract
All existing psychotherapeutical approaches to the understanding of symbol are limited by the conceptual frames of particular schools of thought and thus cannot provide the grounds for a universal psychological interpretation of symbol in the context of aims and tasks of the psychotherapeutic practice. The article suggests that cultural-historical psychology may act as a promising methodological foundation for the exploration of symbol in psychotherapy since it provides the opportunity to understand the 'work' of symbol as a psychological means in the client/therapist relationship. The paper describes an approach to the scientific psychological investiga¬tion and understanding of symbol that interlocks the general philosophical, psychological and psychotechnical levels. This approach enables one to consider symbol as a means of meaning-related transformation of con¬sciousness and to regard therapeutical techniques that employ symbols as means of facilitating the dynamics of meaning processes. Through interiorization of the means of using a symbol the client creates his/her own inner methods of generating meanings that help change his/her attitude to a difficult situation or life on the whole.

Keywords: cultural-historical approach, psychotherapy, symbol, meaning, consciousness

Column: Psychotherapy and psychological remediation

For Reference

References
 1. Adler A. Praktika i teoriya individual'noi psikhologii Psikhoterapiya, 2008. 384 p. [Practice and theory of individual psychology]. Moscow: 3. Afanas'eva A.P. Simvol kak sredstvo diagnostiki tsen-Akademicheskii Proekt, 2007. 240 p. nostno-smyslovoi sfery lichnosti. Diss. kand. psikhol. nauk. [Symbol as means of diagnostic of personal sphere of values and senses. Ph. D. (Psychology) diss.]. Moscow, 2002. 149 p.
 2.  Binsvanger L. Bytie-v-mire [Being in the world]. Moscow: "KSP+"; St-Petersburg: "Yuventa", 1999. 300 p.
 3.  Bochaver A.A. Metafora kak sposob vnutrennei reprezen­tatsii zhiznennogo puti lichnosti. Diss. kand. psikhol. nauk. [Metaphor as a way of internal representation of the individual life path. Ph. D. (Psychology) diss.]. Moscow, 2010. 220 p.
 4.  Buyakas T.M., Zevina O.G. Vnutrennyaya aktivnost' sub"ekta v protsesse amplifikatsii individual'nogo soznaniya [Internal activity of subject in the process of amplification of individual consciousness]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 1999, no. 5, pp. 50—61.
 5.  Buyakas T.M., Zevina O.G. Opyt utverzhdeniya obshchechelovecheskikh tsennostei — kul'turnykh simvo­lov — v individual'nom soznanii [Experience of affirmation of universal human values — cultural symbols — in individual consciousness]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 1997, no. 5, pp. 44—56.
 6.  Buyakas T.M. Initsial'nyi put' razvitiya lichnosti: voz­mozhnosti psikhologicheskoi raboty [Initial way of personal development: opportunities of psychological work]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 2003, no. 5, pp. 68—79.
 7.  Buyakas T.M. Lichnostnoe razvitie v usloviyakh raboty samoponimaniya, oposredovannoi simvolami [Personal devel­opment in the process of self-understanding activity mediated by symbols]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 2000, no. 1, pp. 96—108.
 8.  Vasilyuk F.E. Psikhologiya perezhivaniya: Analiz pre­odoleniya kriticheskikh situatsii [Psychology of intensive experience: Analysis of overcoming critical situations]. Moscow: Publ. Moskovskogo universiteta, 1984. 330 p.
 9.  Vasilyuk F.E. Model' khronotopa psikhoterapii [Chronotope model of psychotherapy]. Moskovskii psikhoter­apevticheskii zhurnal [Moscow Psychotherapeutic Journal], 2009, no. 4, pp. 26—50.
 10.  Venger A.L. Kul'tural'nyi podkhod v psikhoterapii [Cultural approach to psychotherapy]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2006, no. 1, pp. 32—39 (In Russ., abstr. in Engl.).
 11.  Veraksa A.N., Gorovaya A.E., Kisel' A.V. Vozmozh­nosti ispol'zovaniya znakovykh i simvolicheskikh sredstv v obuchenii doshkol'nikov (na primere osvoeniya fenomena radugi) [Elektronnyi resurs] [Opportunities of using signs and symbols in preschool education (by the example of learning the phenomenon of rainbow)]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2014, no. 2. Available at: https://psyjournals.ru/ psyedu_ru/2014/n2/69248.shtml (Accessed 24.08.2014). (In Russ., аbstr. in Engl.).
 12.  Veraksa A.N. Osobennosti simvolicheskogo oposred­stvovaniya v poznavatel'noi deyatel'nosti mladshikh shkol'nikov. Diss. kand. psikhol. nauk [Peculiarities of sym­bolic mediation in learning activity of junior school students. Ph. D. (Psychology) diss.]. Moscow, 2008. 164 p.
 13.  Veraksa N.E., D'yachenko O.M. Sposoby regulyatsii povedeniya u detei doshkol'nogo vozrasta [Ways of regulation of behavior and preschoolers]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1996, no. 3, pp. 14—26.
 14.  Volkova D.E., Orlov A.B., Orlova N.A. Znak, metafora, simvol — metodologiya sub"ektnosti [Sign, metaphor, sym­bol — methodology of subjectivity]. Zhurn. "Psikhologiya" Vysshei Shkoly Ekonomik [Journal "Psychology", by Higher School of Economics], 2010, no. 3, pp. 89—119.
 15.  Vorob'eva E.V. Osobennosti simvolicheskikh pred­stavlenii mladshikh shkol'nikov ob odnoklassnikakh. Avtoref. diss. kand. psikhol. Nauk [Peculiarities of junior school stu­dents' symbolic representation of classmates. Ph. D. (Psycho­logy) Thesis]. Moscow, 2010. 24 p.
 16.  Vygotskii L.S. Psikhologiya [Psychology]. Moscow: Publ. EKSMO-Press, 2000. 1008 p.
 17.  Vygotskii L.S. Psikhologiya iskusstva [Psychology of Art]. Moscow: Labirint, 2010. 352 p.
 18.  Zinchenko V.P., Morgunov E.B. Chelovek razvivayushchi­isya. Ocherki rossiiskoi psikhologii [Developing People. Essay on Russian Psychology]. Moscow: Trivola, 1994. 304 p.
 19.  Kop'ev A.F. O prototipakh psikhoterapevticheskogo opyta [About prototypes of psychotherapeutic experience]. Gumanitarnye issledovaniya v psikhoterapii [Humanitarian Research in Psychotherapy]. Moscow: MGPPU, PI RAO, 2007. pp. 146—156.
 20.  Kravtsova E.E. Psikhoterapiya s pozitsii kul'turno­istoricheskogo podkhoda [Psychotherapy from the point of cultural-historical approach]. Vestnik RGGU [Bulletin of the RSUH], 2008. Vol. Psikhologiya, no. 3, pp. 15—32.
 21.  Kulagina N.V. Simvol i simvolicheskoe soznanie [Symbol and symbolic consciousness]. Kul'turno-istorich­eskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2006, no. 1, pp. 3—10 (In Russ., abstr. in Engl.).
 22.  Leiner Kh. Katatimnoe perezhivanie obrazov [Katathymic Affective Experience of Imagery]. Moscow: Eidos, 1996. 253 p.
 23.  Leont'ev D.A. Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoi real'nosti [Psychology of Sense: Nature, Structure and Dynamic of the Semantic Reality]. Moscow: Smysl, 2003. 487 p.
 24.  Losev A.F. Problema simvola i realisticheskoe iskusst­vo [The Problem of Symbol and Realistic Art]. Moscow: Iskusstvo, 1976. 376 p.
 25.  Mamardashvili M.K., Pyatigorskii A.M. Simvol i soz­nanie [Symbol and Mind]. Moscow: Progress-Traditsiya, Fond Meraba Mamardashvili, 2009. 599 p.
 26.  Mindell A. Uchenik sozdatelya snovidenii [Dreammaker's Apprentice]. Moscow: OOO "Publ. AST", 2003. 204 p.
 27.  Mei R. Muzhestvo tvorit' [The Courage to Create]. Moscow: Institut Obshchegumanitarnykh Issledovanii, 2008. 160 p.
 28.  Perlz F. Praktika geshtal't-terapii [Practice of Gestalt Therapy]. Moscow: Institut Obshchegumanitarnykh Issledo­vanii, 2005. 408 p.
 29.  Podzorova E.L. Emotsional'noe predvoskhishchenie rezul'tatov resheniya poznavatel'nykh zadach v doshkol'nom vozraste. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Emotional antici­pating the results of solving learning tasks in preschool age. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Moscow, 2008. 25 p.
 30.  Polyakov A.M. Simvol kak uslovie produktivnogo deistviya [Symbol as a condition of creative act]. Voprosy psikhologii [Question of Psychology], 2006, no. 1, pp. 63—72.
 31.  Polyakov A.M. Simvolicheskaya funktsiya soznaniya kak osnova razvitiya sub"ektnosti (Nachalo) [Symbolic func­tion of consciousness as base for development of subjectivity]. Filosofiya i sotsial'nye nauki [Philosophy and social sciences], 2007, no. 4, pp. 61—69.
 32.  Polyakov A.M. Simvolicheskaya funktsiya soznaniya kak osnova razvitiya sub"ektnosti (Prodolzhenie) [Symbolic function of consciousness as base for development of subjec­tivity]. Filosofiya i sotsial'nye nauki [Philosophy and social sci­ences], 2008, no.1, pp. 76—80.
 33.  Rodzhers K. Konsul'tirovanie i psikhoterapiya: Novei­shie podkhody v oblasti prakticheskoi raboty [Counselling and Psychotherapy: New Approach in the Field of Practical Work]. Moscow: Psikhoterapiya, 2008. 512 p.
 34.  Salmina N.G. Znak i simvol v obuchenii [Sign and Symbol in Learning]. Moscow: Publ.MGU, 1988. 288 p.
 35. Styuart V. Rabota s obrazami i simvolami v psikho­logicheskom konsul'tirovanii [Using imagery and symbolism in psychological counselling]. Moscow: Nezavisimaya firma "Klass", 2005. 384 p.
 36.  Florenskii P. Imena: Sochineniya [Names: Collected Works]. Moscow: Eksmo, 2006. 896 p.
 37.  Freid Z. Lektsii po vvedeniyu v psikhoanaliz [Introductory Lectures on Psychoanalysis]. Moscow: OOO "Firma STD", 2006. 608 p.
 38.  Freid Z. Tolkovanie snovidenii [The Interpretation of Dreams]. Moscow: AST; Minsk: Kharvest, 2005. 480 p.
 39.  Kholmogorova A.B. Integrativnaya psikhoterapiya rasstroistv affektivnogo spectra [Integrative psychotherapy of mood disorders]. Moscow: Medpraktika, 2011. 480 p.
 40.  Kholmogorova A.B., Zaretskii V.K. Mozhet li byt' polezna rossiiskaya psikhologiya v reshenii aktual'nykh prob­lem sovremennoi psikhoterapii: razmyshleniya posle Dvadtza­togo kongressa internatsional'noi federatsii psikhoterapii (IFP) [Elektronnyi resurs] [Can Russian psychology be help­ful in solving actual problems of modern psychotherapy: reflection after the Twentieth Congress of International Federation of Psychotherapy]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii [Medical psychology in Russia], 2010. Vol. 4, no. 5. Available at: http://www.medpsy.ru/ mprj/archiv_glob­al/2010_4_5/nomer/nomer09.php (Accessed 20.08.2014). (In Russ., аbstr. in Engl.).
 41.  Tsvetkov A.V. Rol' simvola v razvitii proizvol'noi reg­ulyatsii povedeniya lichnosti v shkol'nom vozraste. Diss. kand. psikhol. nauk [The role of symbol in development of voluntary regulation of individual behavior at school age. Ph. D. (Psy­chology) diss.]. Moscow, 2006. 157 p.
 42. Shalina O.S. Simvolicheskoe oposredstvovanie perezhivanii lichnosti v kriticheskikh situatsiyakh. Avtoref. diss. kand. psikhol. nauk [Symbolic mediation of individual affective experience in critical situations. Ph. D. (Psychology) Thesis.]. Moscow, 2010. 27 p.
 43.  Yung K. Simvolicheskaya zhizn' [The Symbolic life]. Moscow: "Kogito-Tsentr", 2003. 326 p.
 44.  Veraksa A.N. Symbol as cognitive tool of mental activ­ity. Psychology in Russia: State of Art, 2013. no.6, pp.57—65.
 45.  Holzman L., Newman F. Activity and Perfomance (and their discourses) in social therapeutic methods [Elektronnyi resurs]. In Discursive perspective in therapeutic practice. Oxford: Oxford University Press, 2012. Available at: http:// loisholzman.org/wp-content/uploads/2010/10/Activity­and-Performance.pdf (Accessed: 20.08.2014).
 46.  Quintino-Aires J. The way to inner freedom: sign as a psychological tool in psychotherapy. Materialy Dvenadtza­togo Mezhdunarodnykh chtenii pamyati L.S. Vygotskogo "Znak kak psikhologicheskoe sredstvo: sub"ektivnaya real'nost' kul'tury". (g. Moscow, 14—17 noyabrya 2011 g.) [Proceedings of the Twelfth International Readings, dedicat­ed to the memory of L.S. Vygotsky "Sign as psychological means: subjective reality of culture"]. Moscow: Publ. Izdatel'skii tsentr RGGU, 2011. pp. 65—66.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2020 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????