Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us
Cultural-Historical Psychology - №2 / 2022 | Перейти к описанию
Scopus
Web of Science СС

  Previous issue (2022. Vol. 18, no. 1)

Included in Scopus

Journal Quartiles 2021

CiteScore : Q1
SNIP: Q2
SJR: Q1

Details on scimagojr.com/

CrossRef

Cultural-Historical Psychology

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1816-5435

ISSN (online): 2224-8935

DOI: https://doi.org/10.17759/chp

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2005

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

Affiliated ISCAR

 

The Problem of the Meaning of Life: Philosophical and Psychological Content and Research Perspectives 1617

|

Kubarev V.S.
PhD in Psychology, Associate Professor of Psychology of Work and Organizational Psychology, Faculty of Humanities, Omsk State Technical University, Russia
e-mail: kubikss@yandex.ru

Abstract
The paper analyzes the problem of the meaning of life in a single conceptual framework grounded in philosophical/religious and psychological knowledge. It reveals the philosophical/religious and psychological con¬tent of the problem: the former is defined in terms of the meaning of life as a sign/symbolic unit of initial experience, while the latter — in terms of the ideal form of an event in personality development, which is considered an existential structure of personality represented in the form of affective and meaning constructs and initial symbols. The paper criticizes existing psychological studies on meanings of life for their basic error of conceptual substitution of the ideal object of research: the meaning of life as the ideal form is replaced with eudemonic attitude and regarded as the real form. The paper concludes that perspectives of psychological research into the meaning of life which would take into account its philosophical/religious content lie at the junction of explorations of the meaning of life and explorations of reflective activity of the subject of consciousness solving the task of finding the meaning.

Keywords: consciousness, meaning of life, initial experience, refection, meaning-making, real and ideal forms, finding meaning

Column: Discussions and Discourses

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2015110209

For Reference

References
 1. Ado P. Dukhovnye uprazhneniya i antichnaya filosofiya [Spiritual exercises and ancient philosophy]. Vorob'ev V.L. (ed.). Moscow; Saint-Petersburg: Publ. "Stepnoi veter"; ID "Kolo", 2005. 448 p. (Seriya "Katarsis") (In Russ.)
 2. Alekhina E.V. Russkie religioznye filosofy o vozmozh­nostyakh filosofii v poznanii smysla zhizni ili ob osobennos­tyakh predmeta i metoda russkoi religioznoi filosofii [Russian religious philosophers on philosophy in the knowledge of the meaning of life or about the features of the subject and method of Russian religious philosophy]. Vestnik Moskovskogo gosu­darstvennogo oblastnogo universiteta [Bulletin of the Moscow state regional University]. Seriya: Filosofskie nauki, 2010, no. 1, pp. 8—14.
 3. Anikina V.G. Psikhotekhnicheskaya model' refleksii: teoreticheskie osnovaniya i opisanie [Psychological model of reflection: theoretical basis and description]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological journal], 2010, no. 6, pp. 50—56.
 4. Berdyaev N.A. Dukh i real'nost' [The spirit and reality]. KUB — elektronnaya biblioteka [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.klex2.ru/27x (Accessed 27.03.2013).
 5. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhich­eskikh funktsii [History of development of higher mental functions]. Psikhologiya. Moscow: Aprel'-ekspress, EKSMO­PRESS, 2000. 1009 p.
 6. Zinchenko V. P. Posokh O. Mandel'shtama i Trubka M. Mamardashvili [Staff O. Mandelstam and Tube M. Mamardashvili]. Moscow: Mysl', 1991. 327 p.
 7. Il'in I.A. Religioznyi smysl filosofii [Religious meaning of philosophy]. Librusek [Elektronnyi resurs]. URL: http:// lib.rus.ec/b/169643 (Accessed 27.03.2013).
 8. Irshenko Prichiny deviantnogo povedeniya cheloveka v svete pravoslavnogo ucheniya o smysle i tseli zhizni [Causes of deviant human behavior in the light of the Orthodox teaching about the meaning and purpose of life]. Elektronnaya bibliote­ka [Elektronnyi resurs]. URL: http://smyslzhizni.ru/mono­grafiya (Accessed 27.03.2013).
 9. Kubarev V.S. Problema razvitiya v kul'turno-istorich­eskoi psikhologii: ot deyatel'nosti k soznaniyu [The problem of development in cultural-historical psychology: from activity to consciousness]. Kul'turno­istoricheskaya psikhologiya [Cultural­historical psychology], 2013, no 2, pp. 2—9. (In Russ., abstr. in Engl.).
 10. Kubarev, V.S. Fenomenologiya kak metod osoznaniya zhiznennykh smyslov. Chast'1 [Phenomenology as a method of understanding life's meaning. Part 1.]. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Consultative psychology and psy­chotherapy], 2013, no 1, pp. 153—176. (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Kubarev V.S. Fenomenologiya kak metod osoznaniya zhiznennykh smyslov. Chast' 2 [Phenomenology as a method of understanding life's meaning. Part 2.]. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Consultative psychology and psy­chotherapy], 2013, no 4, pp. 10—31. (In Russ., abstr. in Engl.).
 12. Kubarev V.S. The Problem of the Meaning of Life: Philosophical and Psychological Content and Research Perspectives. Кul'­turno­istoricheskaya psikhologiya = Cultural­historical psychology, 2015. Vol. 11, no. 2, pp. 86—99. (In Russ., abstr. in Engl.). doi: 10.17759/chp.2015110209.
 13. Kubarev V.S. "Zadacha na smysl" A.N. Leont'eva v kontekste sovremennoi psikhologii lichnosti ["The objective of the meaning of" A. N. Leontiev in the context of modern psychology personality]. Omskie sotsial'no­gumanitarnye cht­eniya 2014: materialy Sed'moi Mezhdunarodnoi nauchno­prak­ticheskoi konferentsii [Omsk social reading 2014: proceedings of the Seventh International scientific­practical conference]. Omsk: Publ. OmGTU, 2014, pp. 25—30
 14. Leont'ev A.N. Potrebnosti, motivy i emotsii [Needs, motives and emotions]. Moscow: Publ. Mosk. un-ta, 1971. 40 p.
 15. Leont'ev D.A. Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoi real'nosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of semantic reality]. Moscow: Smysl, 2003. 487 p.
 16. Leont'ev D.A. Novye gorizonty problemy smysla v psikhologii [New horizons of meaning problem in psychology]. Problema smysla v naukakh o cheloveke (k Sto­letiyu Viktora Frankla): materialy mezhdunarodnoi konferentsii [the Problem of meaning in the human Sciences (for the Centenary anniver­sary of Victor Frankl): proceedings of the international confer­ence]. Leont'ev D.A. (ed.). Moscow: Smysl, 2005, pp. 36—49.
 17. Leont'ev D.A. Stereometriya zhizni [Stereometry life]. Stereometriya zhizni. Chelovek — nauka — gumanizm: K 80­le­tiyu so dnya rozhdeniya akademika I.T. Frolova [Man — science — humanism: on the 80th anniversary since the birth of academician I.T. Frolov]. Moscow, 2009, pp. 668—676.
 18. Lengle A. Zhizn' napolnennaya smyslom: prikladnaya logoterapiya [Life is filled with meaning: the application Logotherapy]. Bokovikov A. (eds.) Moscow.: Genezis, 2004. 128 p. (In Russ.).
 19. Magomed-Eminov M.Sh. Deyatel'nostno-smyslovoi podkhod k psikhologicheskoi transformatsii lichnosti [Activity-semantic approach to the psychological transforma­tion of the self]. Diss. dokt. psikhol. nauk. [Structure and dynamics of the intellectual abilities. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2009. 530 p.
 20. Mamardashvili M.K. Neobkhodimost' sebya [The need itself]. Moscow: Labirint. 1996. pp. 7—154
 21. Mamardashvili M.K. Prevrashchennye formy [Transformed form] / Kak ya ponimayu filosofiyu. Moscow: Progress, 1992. Kub — elektronnaya biblioteka [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.koob.ru/mamardashvili/ (Acces­sed 27.03.2013)
 22. Mamardashvili M.K. Psikhologicheskaya topologiya puti [Psychological topology of the path] Tbilisi, 1984. Kub — elektronnaya biblioteka [Elektronnyi resurs]. URL: http:// www.koob.ru/mamardashvili/ (Accessed 27.03.2013).
 23. Mamardashvili M.K., Pyatigorskii A.M. Soznanie i simvol [Consciousness and character]. Moscow: Shkola "Yazyki russkoi kul'tury", 1997. Kub — elektronnaya biblioteka [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.koob.ru/mamar­dashvili/ (Accessed 27.03.2013).
 24. Molchanov V.I. Issledovaniya po fenomenologii soz­naniya [Research on the phenomenology of consciousness]. Moscow: Izdatel'skii dom "Territoriya budushchego", 2007. 456 p. (Seriya "Universitetskaya biblioteka Aleksandra Pogorel'skogo")
 25. Nidlmen Dzh. Kriticheskoe Vvedenie v ekzis­tentsial'nyi psikhoanaliz Lyudviga Binsvangera [A critical Introduction to existential psychoanalysis Ludwig Binswanger]. Bytie­v­mire [Being in the world]. "KSP+", Moscow: "Yuventa"; Saint-Petersburg: (pri uchastii psikho­logicheskogo tsentra "Lenato", SPb), 1999. 300 p. (In Russ.).
 26. Petrenko V.F. Vvedenie v eksperimental'nuyu psikho­semantiku: issledovanie form reprezentatsii v obydennom soz­nanii [Introduction to experimental psychosemantic: a study of forms of representation in ordinary consciousness]. Moscow: Publ. Mosk. Un-ta, 1983. 175 p.
 27. Petrenko V.F. Mnogomernoe soznanie: psikhoseman­ticheskaya paradigma [Multidimensional consciousness: psy­cho-semantic paradigm]. Moscow: Novyi khronograf, 2010. 440 p.
 28. Riker P. Chto menya zanimaet poslednie 30 let [That takes me past 30 years]. Istoriko-filosofskii ezhegodnik '90 [Historical and philosophical diary]. Moscow: Nauka,1991, pp. 296—316. Biblioteka Gumer [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Rik/chto_za n.php (Accessed 27.03.2013)
 29. Rubinshtein M.M. O smysle zhizni: istoriko-kritich­eskii ocherk. Ch. 1 [About the meaning of life: historical-criti­cal study]. Moscow: 1927. 198 p.
 30. Rubinshtein S.L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. [Being and consciousness. Man and world]. Saint-Petersburg: Piter, 2003. 512 p.
 31. Sapogova E.E. Zhizn' i sud'ba: postroenie individu­al'noi mifologii, samoproektirovanie i subkul'tura lichnosti [Life and fate: the creation of the individual mythology, same-procedure and subculture personality]. Izvestiya TulGU. Seriya "Psikhologiya" [Bulletin of the University. Series "Psychology"]. Sapogova E.E. (ed.). Vyp. 3. Tula: TulGU, 2003, pp. 195—214.
 32. Sartr Zh.P. Bytie i nichto: Opyt fenomenologicheskoi ontologii [Being and nothingness: a phenomenological Experience of the ontology]. Kolyadko V.I. (ed.). Moscow: Respublika, 2000. 639 p. (In Russ.)
 33. Tillikh P. Muzhestvo byt' [The courage to be]. In Tillikh P. Izbrannoe. Moscow: "Yurist", 1995. pp. 7—131. (In Russ.).
 34. Frank S.L. Smysl zhizni [The meaning of life]. Kub — elektronnaya biblioteka [Elektronnyi resurs] [Kub — elektron­ik library]. URL: http://www.klex2.ru/28p (Accessed 27.03.2013).
 35. Frankl V. Volya k smyslu [The will to meaning]. Moscow: Aprel'-Press, EKSMO-Press, 2000. 368 p. (In Russ.).
 36. Frankl V. Osnovy logoterapii. Psikhoterapiya i religiya [Fundamentals of Logotherapy. Logotherapy and religion]. Saint-Petersburg: Rech', 2000. 286 p. (In Russ.).
 37. Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla [Man's search for meaning]. Moscow: Progress, 1990. 367 p.
 38. Fromm E. Psikhoanaliz i religiya; Iskusstvo lyubit'; Imet' ili byt'? [Psychoanalysis and religion. The art of loving. To have or to be]. Kiev: Nika-Tsentr, 1998. 400 p. (In Russ.).
 39. Fromm E. Chelovek dlya sebya: issledovanie psikho­logicheskikh problem etiki. [Man for himself: a study of psy­chological problems of ethics]. Chernysheva L.A. (ed.). Minsk: "Kollegium", 1992. 146 p. (In Russ.).
 40. Fuko M. Germenevtika sub"ekta: kurs lektsii, prochi­tannykh v Kolledzhe de Frans v 1981—1982 uchebnom godu [Hermeneutics of the subject: lectures given at the College de France 1981—1982 academic year]. Pogonyailo A.G. (ed.). Saint-Petersburg: Nauka, 2007. 677 p. (In Russ.).
 41. Khoruzhii S. Diskursy vnutrennego i vneshnego v praktikakh sebya [Discourses of internal and external prac­tices in yourself]. Moskovskii psikhoterapevticheskii zhurnal [Moscow psychotherapeutic journal], 2003, no 3, pp. 5—25
 42. Eliade M. Aspekty mifa [Aspects of the myth]. Bol'shakov V.P. (ed.). 4-e izd. Moscow: Akademicheskii prospekt, 2010. 251 p. (In Russ.).
 43. El'konin B. D. Psikhologiya razvitiya [Developmental psychology]. Moscow: Akademiya, 2001. 144 p.
 44. El'konin B.D., Zinchenko V.P. Psikhologiya razvitiya (po motivam L. Vygotskogo) [Developmental psychology (based on L. Vygotsky)]. Psychology Online.net [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.psychology-online.net/articles/ doc-738.html (Accessed 27.03.2013).
 45. Yung K.G. Paratsel's kak dukhovnoe yavlenie [Paracelsus as a spiritual phenomenon]. Yung K.G. Sobranie sochinenii. Dukh Merkurii. Moscow: Kanon, 1996. 384 p. (In Russ.).
 46. Yung. K.G. Bozhestvennyi rebenok: analiticheskaya psikhologiya i vospitanie [The divine child: analytical psycholo­gy and education]. Moscow: Olimp, 1997. 400 p. (In Russ.).
 47. Yung K.G. Vospominaniya. Snovideniya. Razmyshle­niya [Memories. Dreams. Reflections]. In Lakhuti D.G. (eds.) Dukh i zhizn' [Spirit and life]. Sbornik. Moscow: Praktika, 1996. 560 p. (In Russ.).
 48. Yung K.G. Dusha i mif: shest' arkhetipov [Soul and myth: six archetypes]. Moscow, Kiev: ZAO "Sovershenstvo", "Port-Royal", 1997. 384 p. (In Russ.).
 49. Yung K.G. Problemy dushi nashego vremeni [Problems of the soul of our time]. Moscow: Izdatel'skaya gruppa "Progress", "Univers", 1996. 336 p. (In Russ.).
 50. Yung K.G. Psikhologiya bessoznatel'nogo [Psychology of the unconscious]. Bakuseva V. (eds.). Moscow: OOO "Publ. AST-LTD", "Kanon+", 1998. 400 p. (Klassiki zarubezhnoi psikhologii).
 51. Yung K.G. Psikhologiya i religiya [Psychology and religion]. Kub — elektronnaya biblioteka [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.koob.ru/jung/ (Accessed 27.03.2013). (In Russ.).
 52. Yalom I. Ekzistentsial'naya psikhoterapiya [Existential psychotherapy]. Drabkina D.S. (ed.). Moscow: "Klass", 1999. 576 p. (In Russ.).
 53. Yaspers K. Dukhovnaya situatsiya vremeni [The spiri­tual situation of the time]. Smysl i naznachenie istorii [The meaning and purpose of history]. Moscow: Politizdat, 1991, pp. 288—418
 54. Gerhard V. Sinn des leden: zusammenhang zwischen antiken und modernen philosopnie. Praxis. Vernunft. Gemeinschaft: auf der suche nach einer anderen vernunft. Weinheim: Athenaeum, 1994, pp. 371—416
 55. Greenberg J. Terror Management Theory: From Genesis to Revelations. In Shaver P.R. (eds.) Meaning, Mortality, and Choice: The Social Psychology of Existential Concerns. Edited by Phillip R. Shaver and Mario Mikulincer, 2012, 438 p.
 56. Updegraff J. A., Silver R. C., Holman E. A. Searching for and Finding Meaning in Collective Trauma: Results From National Longitudinal Study of the 9/11 Terrorist Attacks. Journal of Personality and Social Psychology. 2008. Vol. 95, no. 3, pp. 709—722
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????