Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2022. Vol. 9, no. 1)

CrossRef

Language and Text

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2312-2757

DOI: https://doi.org/10.17759/langt

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2014

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Hypostases of THEM category in mass media communication 158

|

Chanysheva Z.Z.
Doctor of Philology, Professor, Department of English language and intercultural communication, Bashkir State University, Ufa, Russia
e-mail: chanyshevazz@yandex.ru

Abstract
The article focuses on the reflection of the US/THEM category in mass media communication in conditions of sharp confrontation of ideological opponents. It is aimed at revealing the potential of lingvocultural signs to be used as units of generating desirable senses in leading English periodical issues. The alien culture is shown to possess three basic hypostases with xenocultural axiological semantic space taking the lead. The article proves that intercultural massmedia communication is marked by reciprocal influence of semantic spaces and subjective evaluation of information. Xenoprecedent phenomena are viewed as supporting clamps in the process of semantic transformations of national and cultural signs designed to exert a manipulative effect on the target reader.

Keywords: US/THEM category, lingvocultural signs, nationally specific signs, xenoprecedent phenomena, axiological semantic space, sense transformations

Column: Intercultural Communication and Problems of Globalization: Psycho-, Socio- and Ethnolinguistics

DOI: https://doi.org/10.17759/langt.2016030309

For Reference

References
 1. Alefirenko N.F. Lingvokulturologiya; tsennostno-smyslovoye prostranstvo yazyka: uchebnoye posobie. Moscow: Flinta: Nauka, 2010. 224 p.
 2. Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moscow: Iskusstvo, 1986. 445 p.
 3. Grishayeva L.I., Tsurikova L.V. Vvedenie v teoriyu mezhkulturnoi kommunikatsii. Moscow: Izdatelskiy tsentr “Akademia”, 2006. 336 p.
 4. Gumilev L.N. Ot Rusi do Rossii. Moscow: Iris-Press, 2003. 318 p.
 5. Gusev S.S. Smysl vozmozhnogo: konnotativnaya semantika. Saint Petersburgh: Aleteya, 2002.192 p.
 6. Krasnykh V.V. “Svoy’ sredi “chuzhih”: mif ili realnost. Moscow: GNOZIS, 2003. 375 p.
 7. Sorokin Yu.A. Status fakta (sobytiya) i otsenki v tekstah massovoi kommunikatsii //Chelovek v zerkale yazyka. Voprosy teorii i practiki. Kniga 4. / Sbornik statei, posvyashchennyh pamyati Boduena de Kurtene. Moscow: Institut yazykoznaniya RAN, 2009. pp. 237-246.
 8. Stepanov Yu.S. Konstanty. Slovar russkoy kultury. Opyt issledovaniya. Moscow: Yazyki russkoy kultury, 2004. 992 p.
 9. Stefanenko T.G. Etnopsihologiya. Moscow: Aspekt-Press, 2014. 352 p.
 10. Ter-Minasova S.G. Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsiya. Moskva: Slovo, 2008. 624 p.
 11. Tostaya T.N. Kyss. Moscow: Ekspo, 2003. 59 p.
 12. Chanysheva Z.Z. Sredstva oformleniya lozhnoi informatsii v diskurse konflicta//Chelyabinsk, 8 mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsia “Slovo, vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragmaticheskom i kulturilogicheskom aspektah”. 20-22 aprelya 2016. pp. 402-406.
 13. Chanysheva Z.Z., Khazieva R.R. Diskursivnye praktiki ispolzovaniya agressivnoi lzhi v konflictogennom diskurse // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2015. T.20. no.3. pp. 974-980.
 14. Shakhovski V.I. Lingvisticheskaya teoriya emotsii” monographiya. Moscow: Gnozis, 2008. 416 p.
 15. Dijk van T.A. Ideology and Discourse: a Multidisciplinary Introduction. Barcelona. 2003. 118 p.
 16. http://anthropoliteia.net/2014/03/31/little-green-men-russia-ukraine-and-post-soviet-sovereignty
 17. http://www.bbc.com/news/world-europe-26532154
 18. http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/29/ukraine-putin-sanctions-west-biggest-mistake.
 19. http://www.theguardian.com/world/2012/may/13/russian-protests-march-occupy-abay
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????