Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2021. Vol. 8, no. 4)

CrossRef

Language and Text

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2312-2757

DOI: https://doi.org/10.17759/langt

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2014

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Educational and methodical essence of bilingual studyıng in condıtıons of functioning of the innovative educational sites in Crimea 258

|

Devletov R.R.
Doctor of Education, Professor, V.I.Vernadsky Crimean Federal University, Russia
e-mail: remzidevletov@mail.ru

Abstract
This article examines the modern stage of the education’s development which is characterizing with a broad research of innovative solutions. Bilingual education in a multilingual environment is regarded as an innovation at the regional level. İt’s very important for the teachers working in innovative educational sites to understand the essence of the educational and methodological content of bilingual education. Awareness of the methods, techniques, tools, principles and models is the key to successful teaching on a bilingual basis.

Keywords: bilingual education, the teachers of a primary school, innovative educational sites, innovation in education, teaching on a bilingual basis

Column: Linguodidactics and Innovations.Psychological Basis of Learning Languages and Cultures.

DOI: https://doi.org/10.17759/langt.2019060115

For Reference

References
  1. Ganaeva E. A. Printsipi y metody obucheniya, realizuemiye po obrazovatelʹnym programmam vysshego obrazovanya // Obrazovaniye y vospitaniye – 2015. – вып.5. – P. 63-65. – URL https://moluch.ru/th/4/archive/18/446/ (data obrascheniya: 10.12.2018).
  2. Devletov R. R. Trilingvalʹnoye obucheniye v pedagogicheskyh uchebnyh zavedeniyah Ukrayini. Simferopol: Ojak, 2011. – 340 p.
  3. Podlasiy I. P. Pedagogika: uchebnik dlya bakalavrov. 2 izd pererabotannoye i dopolnennoye. – M.: Izdatelʹstvo Yurayt, 2012. – 574 p.
  4. Safonova V. V. Izucheniye yazykov meshdunarodnogo obscheniya v kontekste dialoga kulʹtur y tsivilizatsiy. Voronesh: Istoki, 1996. – 145 p.
  5. Sheremet O. V. Podgotovka buduschih uchiteley nachalʹnyh klassov v orfoepicheskoy rabote v usloviyah trilingvalʹnoy uchebnoy sredy:  Dis k. ped. n –  Simferopol. – 2015. – 233 p.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????