Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 25, no. 5)

Included in Web of Science СС (ESCI)

Included in Scopus

CrossRef

Psychological Science and Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1814-2052

ISSN (online): 2311-7273

DOI: https://doi.org/10.17759/pse

License: CC BY-NC 4.0

Started in 1996

Published 6 times a year

Free of fees
Open Access Journal

 

Professional Development Conception of a Teacher in the Advanced Educational System of D.B. Elkonin – V.V. Davidov 1132

|

Kaminskaja M.V.
Doctor of Psychology, Deputy Head of the Department of Education of the Administration of Ivanov, Professor of the Department of Educational Psychology, Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia

Abstract
The article considers the professional development conception of a teacher during the mastering of pedagogical activity in advanced educational system. The author sets up a hypothesis of changing the psychological status of pedagogical activity of a teacher, built in the general learning activity of a teacher and a student.

Keywords: advanced education, the subject of activity, cultural space, cooperation, pedagogical activity, the method of educational and professional experimentation

Column: Educational Psychology

For Reference

References
 1. Guruzhapov V.A. Jekspertiza uchebnogo processa razvivajuwego obuchenija v sisteme D.B. Jel'konina – V.V. Davydova. M., 2000.
 2. Davydov V.V. i dr. Koncepcija rossijskogo nachal'nogo obrazovanija (sistema D.B. Jel'ko nina – V.V. Davydova). M., 2002.
 3. Zinchenko V.P. Rabota ponimanija // Psiho logicheskaja nauka i obrazovanie. 1997. №.3.
 4. Ivanov Vjach. Vs. Izbrannye trudy po semi otike i istorii kul'tury: V 3 t. T. 1. M., 1999.
 5. Isaev E.I., Kosareckij S.G., Slobodchi. kov V.I. Stanovlenie i razvitie professio nal'nogo soznanija buduwego pedagoga // Vo prosy psihologii. 2000. №3.
 6. Kaminskaja M.V. Problema osvoenija peda gogicheskoj dejatel'nosti v sisteme Jel'koni na – Davydova // Voprosy psihologii. 2001. № 5.
 7. Kaminskaja M.V. Razvitie gumanisticheskoj napravlennosti uchitelja v sisteme razvivaju wego obrazovanija D.B. Jel'konina – V.V. Da vydova // Korrekcionno-obuchajuwie program my povyshenija urovnja professional'nogo razvitija uchitelja. M.; Voronezh, 2001.
 8. Kudrjavcev V.T., Hakkarajnen P., Urazalie. va G.K. Kopernikovskaja revoljucija v psihologo-pedagogicheskom myshlenii i ee metodologicheskij kontekst // Izvestija Rossijskoj akademii obrazovanija. 2000. № 2.
 9. Lotman Ju.M. Semiosfera. SPb., 2001.
 10. Mitina L.M. Psihologija professional'nogo razvitija uchitelja. M., 1998.
 11. Rubcov V.V. Shkola razvivajuwego obuchenija V.V. Davydova: problemy i perspektivy proektirovanija obrazovatel'noj praktiki // Izvestija Rossijskoj akademii obrazovanija. 2000. №2.
 12. Slobodchikov V.I. Vyjavlenie i kategorial'nyj analiz normativnoj struktury individual'noj dejatel'nosti// Voprosy psihologii. 2000. №2.
 13. Filosofsko-pedagogicheskie problemy razvitija obrazovanija. M., 1981.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2021 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????