Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 25, no. 4)

Included in Web of Science СС (ESCI)

Included in Scopus

CrossRef

Psychological Science and Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (printed version): 1814-2052

ISSN (online): 2311-7273

DOI: https://doi.org/10.17759/pse

License: CC BY-NC 4.0

Started in 1996

Published 6 times a year

Free of fees
Open Access Journal

 

The Practice-oriented Model of «School Psychology» Master's Program 1238

Andrushchenko T.Y.
PhD in Psychology, Dean of Psychology and Social Work Faculty, Professor of Department of Educational Psychology and Development , Volgograd State Social-pedagogical University, Volgograd, Russia
e-mail: tandr@vspu.ru

Shashlova G.M.
PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Education and Development Psychology, Volgograd State Socio-Pedagogical University, Russia
e-mail: kolosova_g@inbox.ru

Shubina A.S.
Associate Professor, Chair of Education and Development Psychology, Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, Russia
e-mail: shubina-as@yandex.ru

Abstract
We presented the experience in the development and testing the module “Psychological diagnosis of students” of the “School psychology” master program in “Psychological and pedagogical education” training direction. We discussed contemporary contexts of design educational modules that are defined by ideas of cultural-historical approach of the scientific school of L.S. Vygotsky, educational theories and activities of developing education by D.B. Elkonin, V.V. Davydov, collectively distributed educational activity of V.V. Rubtsov. We analyzed the issue of professional competence training in educational psychologists at higher education. We presented the connection between the content of masters training and the requirements of the Professional standard “Teacher-psychologist (the psychologist in education)”. Within the context of the network of educational organizations we paid special attention to the content and organization of distributed practice as the basic condition of master’s professional competences formation and their readiness for the implementation of the working activities.

Keywords: activity approach, competence approach, module of basic professional educational program, networking, psychological diagnosis of students, professional competence of undergraduates, Federal state educational standards of General and higher education, the Professional standard “Teacher¬psychologist (the psychologist in education)”

Column: Educational Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200403

For Reference

References
  1. Professional’nyi standart «Pedagog-psikholog (psikholog v sfere obrazovaniya)» [Elektronnyi resurs] [Professional standard “Teacher­psychologist (the psychologist in education)”]. Ministerstvo truda i sotsial’noi zashchity Rossiiskoi Federatsii [Ministry of labor and social defence of Russian Federation]. URL: http://profstandart.ros­mintrud.ru/web/ps482469 (Accessed 01.10.2015).
  2. Andrushchenko T.Yu. Praktika v sisteme professional’nogo stanovleniya studentov pomo­gayushchikh professii [Practice in the system of professional formation of students of helping pro­fessions]. Praktika – put’ k professionalizmu: part­nerstvo universitetov i sotsial’nykh uchrezhdenii v prakticheskom obuchenii sotsial’nykh rabotnikov. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (g. Ekaterinburg, 29-30 noyabrya 2004 g.) [Practice is the path to professionalism: partner­ships of universities and social institutions in the practical training of social workers. Proceedings of the international scientific-practical conference]. Ekaterinburg: Publ. Ural’skogo gosuniversiteta, 2004, pp. 75–79.
  3. Andrushchenko T.Yu., Shashlova G.M. Pro­fessional’no-orientirovannaya praktika magistrantov v strukture modulya «Psikhologicheskaya diagnosti­ka obuchayushchikhsya» osnovnoi profes-sional’noi obrazovatel’noi programmy «Shkol’naya psikhologi­ya» [Professionally-oriented practice undergradu­ates in the structure of the module “Psychological diagnosis of learners” basic professional educational program “School psychology”]. Byulleten’ Uchebno­metodicheskogo ob”edineniya vuzov RF po psikhol­ogo-pedagogicheskomu obrazovaniyu [Bulletin of the Methodological Association Russian universities on psychological-pedagogical education], 2014, no. 2 (7), pp. 69–80.
  4. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhich­eskikh funktsii [History of development of the highest mental functions]. In Vygotskii L.S. Sobr. soch.: v 6t. T. 3. Moscow: Publ. Pedagogika, 1983, pp. 5–314.
  5. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obuche­niya [Theory of developmental education]. Moscow, Publ. Intor, 1996. 383 p.
  6. Egorova M.A., Kuznetsova O.V., Leonova O.I. Usloviya realizatsii FGOS VPO 050400 «Psikhologo­pedagogicheskoe obrazovanie»: kontseptsiya prak­tiko-orientirovannoi podgotovki [Conditions the im­plementation of FSES HPE 050400 “Psychological and pedagogical education”: the concept of practice-oriented training]. Byulleten’ Uchebno­metodicheskogo ob”edineniya vuzov RF po psik­hologo-pedagogicheskomu obrazovaniyu [Bulletin of the Methodological Association Russian universi­ties on psychological-pedagogical education], 2013, no. 2, pp. 63–72.
  7. Il’enkov E.V. Deyatel’nost’ i znanie [Activities and knowledge]. In Il’enkov E.V. Filosofiya i kul’tura [Philosophy and culture]. Moscow: Publ. Politizdat, 1991, pp. 381–387.
  8. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii os­novnykh professional’nykh obrazovatel’nykh pro­gramm (OPOP) podgotovki pedagogicheskikh kad­rov v sootvetstvii s professional’nym standartom pe­dagoga: predlozheniya k realizatsii deyatel’nostnogo podkhoda v podgotovke pedagogicheskikh kadrov [Elektronnyi resurs] [Requirements for upgrading the basic professional educational programs of preparation of pedagogical staff in accordance with professional standard of the teacher: sugges­tions for the implementation of activity approach in teacher training]. Psikhologicheskaya nauka i ob­razovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2014, no. 2, pp. Available at: http://psyedu.ru/journal/2014/2/Margolis.phtml (Accessed 01.10.2015) (In Russ., Abstr. in Engl.).
  9. Rubtsov V.V. Sotsial’nye vzaimodeistviya i obu­chenie: kul’turno-istoricheskii kontekst [Social in­teraction and education: cultural historical context]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural­historical psychology], 2005, no. 1, pp. 14–24 (In Russ., abstr. in Engl.).
  10. El’konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Selected psychological works]. Moscow: Publ. Pedagogika, 1989. 560 p.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2020 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????