Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2021. Vol. 13, no. 3)

Psychological-Educational Studies

Former Title: Psychological Science and Education psyedu.ru

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2587-6139

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2009

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Research of interrelations between status behavior and prevailing management style in a business organization 1061

|

Kochetova T.V.
PhD in Psychology, associate professor at the Chair of Management Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0746-680X
e-mail: kochetovatv@gmail.com

Phedotkin O.A.
Ph.D student of the Management psychology chair of the Social psychology faculty, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia

Abstract
The article deals with the issue of search for interrelationships of style and strategic parameters of social behavior. The nature of correlations between different behavior patterns is discussed at the example of prevailing management style in a business organization and strategies of status behavior. The main sets of tactics and strategies of status behavior peculiar to employees of organizations with different management styles are outlined; correlations between these parameters as well as gender differences in strategic behavioral peculiarities are analyzed. The results of the research provide the basis for further complex research of different socio-psychological aspects of status.

Keywords: management style, strategies of social behavior, status, status behavior.

Column: Social Psychology

For Reference

References
 1. Zhuravlev A.L.  Stil' rukovodstva i organizaciya sorevnovaniya // Social'no-psihologicheskie aspekty socialisticheskogo sorevnovaniya. M., 1977.
 2. Klimov E.A. Individual'nyi stil' deyatel'nosti. Psihologiya individual'nyh razlichii: Teksty / Pod red. Yu.B.Gippenreiter, V.Ya.Romanova. M., 1982.
 3. Kochetova T.V. Aktual'nye voprosy primeneniya oprosnika D.Bassa Sobytiya i fakty, vliyayushie na status i reputaciyu v Rossii // Psihologicheskaya nauka i obrazovanie. 2007. № 5.
 4. Kochetova T.V. K voprosu kross-kul'turnoi adaptacii oprosnika D.Bassa  Sobytiya i fakty, vliyayushie na status i reputaciyu  na rossiiskoi i amerikanskoi vyborkah // Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2010. № 2.
 5. Kochetova T.V., Haustova D.V. K voprosu issledovaniya vnutrennih determinant statusnogo povedeniya sotrudnikov biznes-organizacii i gosudarstvennyh sluzhashih // Social'no-psihologicheskie problemy obrazovaniya: Voprosy teorii i praktiki. Vyp.7. / Pod red. M.Yu.Kondrat'eva.  M., 2009.
 6. Kratkii psihologicheskii slovar' / Pod red. A.V.Petrovskogo, M.G.Yaroshevskogo. M., 1985.
 7. Krichevskii R.L., Ryzhak M.M. Psihologiya rukovodstva i liderstva v sportivnom kollektive. M., 1985.
 8. Levin K. Razreshenie social'nyh konfliktov. SPb., 2000.
 9. Nasledov A.D. Matematicheskie metody psihologicheskogo issledovaniya: analiz i interpretaciya dannyh. M., 2008.
 10.  Pugachev V.P. Rukovodstvo personalom organizacii. M., 2000.
 11.  Rusalinova A.A. Nekotorye harakteristiki rukovoditelya kak sub'ekta upravleniya trudovym kollektivom // Trudovoi kollektiv kak sub'ekt i ob'ekt upravleniya / Pod red. A.S.Pashkova. L., 1980.
 12.  Svencickii A.L. Social'naya psihologiya upravleniya. L., 1986.
 13.  Buss D.M. Strategic Individual Differences: The Evolutionary Psychology of Selection, Evocation, and Manipulation / Twins as a Tool of Behavior Genetics.West Sussex, England. 1993.
 14.  Worchel S., Cooper G. Understanding Social Psychology. The Dorsey Press. 1983.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????