Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 12, no. 2)

Psychological-Educational Studies

Former Title: Psychological Science and Education psyedu.ru

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2587-6139

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2009

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

The conditions for goal-setting development in older adolescents (at the example of thought-activity education) 2910

Zhilinskaya A.V.
PhD in Psychology, Psychologist, University School, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
e-mail: alisez@yandex.ru

Abstract
The article describes the experience of development of environment that facilitates goal setting and achieving in collaborative activity for the group of eight adolescents in the frames of work of an educational project in a Moscow school of thought-activity education. The type of goal-setting that overcomes the gap between a person’s notions of due and actual situations through setting and achieving a goal is described. The conditions of goal-setting development in adolescents are outlined. Such conditions were revealed in the 8 years long research of the process of collaborative initiatives implementation by employers and older adolescents; the sample included more than 200 adolescents. Important internal conditions of successful mastering of goal-setting means in older adolescents are abilities to articulate norm or value they want to embody into action and to work with one’s frustration with the situation through accurate indication of the subject-matter due to change and making the necessary changes. External conditions of successful mastering of goal-setting means in older adolescents are specially constructed situations that allow a group of adolescents to articulate their position, to set and achieve a goal through transformation of the situation.

Keywords: goal, goal-setting, older adolescence, thought-activity education, educational project

Column: Developmental Psychology

For Reference

References
 1. Alekseev N.G. Proektirovanie uslovii razvitiya refleksivnogo myshleniya: Dis. v vide nauchnogo doklada na soiskanie uchenoi stepeni d-ra psihol. nauk. M., 2002.
 2. Alekseeva L.N., Gromyko Yu.V. Mysledeyatel'nostnaya diagnostika sposobnostei v obrazovanii // Razrabotka novogo soderzhaniya obrazovaniya i razvitie intellektual'nyh sposobnostei starshih shkol'nikov. Formirovanie nauchnosti 21-go veka v obrazovanii. M., 2001.
 3. Andryushkov A.A. Obrazovatel'nye proekty v mysledeyatel'nostnoi pedagogike. Obuchenie proektirovaniyu // Mysledeyatel'nostnaya pedagogika v starshei shkole: novye formy raboty s det'mi. M., 2001. Elektronnaya versiya: http://1314.ru/projects
 4. Vygotskii L.S. Pedologiya podrostka // Sobr. soch.: V 6 t. T. 4. M., 1984.
 5. Vygotskii L.S. Sobr. soch.: V 6 t. T. 3. M., 1983.
 6. Gal'perin P.Ya. Lekcii po psihologii. M., 2002.
 7. Gromyko Yu.V. Pedagogicheskie dialogi. M., 2001.
 8. Davydov V.V. Lekcii po obshei psihologii. M., 2005.
 9. Davydov V.V. Teoriya razvivayushego obucheniya. M., 1996.
 10. Zhilinskaya A.V. Analiz trudnostei celepolaganiya u starshih podrostkov // Elektronnyi zhurnal «Psihologicheskaya nauka i obrazovanie». 2010. № 2. Elektronnaya versiya: http://www.psyedu.ru/journal/2010/2/Zhilinskaya.phtml
 11. Ivanova E.Yu. Rabota so sposobami ponimaniya v nachal'noi shkole // Innovacionnyi tehnologicheskii paket perehoda ot shkoly znanii, umenii i navykov k shkole sposobnostei: Metodicheskoe rukovodstvo // Pod obsh. red. O.I. Glazunovoi, E.Yu. Ivanovoi. M., 2009.
 12. Leont'ev A.N. Deyatel'nost', soznanie, lichnost'. M., 1975.
 13. Rubinshtein S.L. Osnovy obshei psihologii. SPb., 2001.
 14. Tihomirov O.K. Issledovanie celeobrazovaniya // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologiya. 1980. № 1.
 15. Shvalb Yu.M. Psihologicheskie mehanizmy celepolaganiya v uchebnoi deyatel'nosti: Dis. … d-ra psihol. nauk. Kiev, 1998.
 16. Shedrovickii G.P. Metodologiya i filosofiya organizacionno-upravlencheskoi deyatel'nosti: osnovnye ponyatiya i principy. M., 2003.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2020 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????