Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2020. Vol. 12, no. 2)

Psychological-Educational Studies

Former Title: Psychological Science and Education psyedu.ru

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2587-6139

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2009

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Age-normative Model of Development in the Preschool Childhood 1011

Isaev E.I.
Doctor of Psychology, Professor of the Department of Educational Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4652-5780
e-mail: eiisaev@yandex.ru

Abstract
The article presents. In the article the justification of relevance of elaboration of normative model of development in preschool childhood is conducted. One o f t he k ey c oncepts i n t he developmental psychology – age-normative model of development of subjectivity in the preschool childhood is justified. This concept is a methodological tool and technological principle of projecting developing preschool education. The structure of the age-normative model of development is represented, it includes three components1.) main lines of development 2.)situation of development 3.) neoplasms of development. The age-normative model of development of subjectivity in the pre-school age according to the main lines of development: subjectivity in activity, subjectivity in generality, subjectivity in consciousness is described. Generalized scheme of the age-normative model in the pre-school age according to the types of situation of development and integral neoplasms of development is given.

Keywords: preschool childhood; subjectivity; main lines of development; situation of development; integral neoplasms; age-normative model of development; types of situations of development in the preschool age.

Column: Developmental Psychology

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2017090214

For Reference

References
 1. Antropologicheskie osnovy razvivayushchego doshkolnogo obrazovaniya: sbornik statey [Anthropological basis for developing pre-school education: collection of articles]. Moscow: RUDN, 2009. 294 p.
 2. Zakon Rossiyskoy Federacii «Ob obrazovanii» [The Russian Federation law "On education"]. Moscow: MO RF, 2013.
 3. Isaev E.I. Pedagogicheskaya psikhologiya: uchebnik dlya bakalavrov [Pedagogical psychology: textbook for bachelors]. Moscow: Yurayt, 2014. 347 p.
 4. Isaev E.I., Slobodchikov V.I. Psikhologiya obrazovaniya cheloveka: Stanovlenie subektnosti v obrazovatelnykh processakh: uchebnoe posobie [Psychology of education: Formation of subjectivity in the educational processes]. Moscow: Publ. PSTGU, 2013. 432 p.
 5. Korotkova N.A., Nezhnov P.G. Nablyudenie za razvitiem detey v doshkolnykh gruppakh [Monitoring the development of children in preschool groups]. Moscow: [b.i.], 2002. 43 p.
 6. Korotkova N.A. Obrazovatelnyy process v gruppakh detey starshego doshkolnogo vozrasta [The educational process in groups of children of senior preschool age]. Moscow: Linka-press, 2007. 121 p.
 7. Kudryavcev V.T. Smysl chelovecheskogo detstva i psikhicheskoe razvitie rebenka [The sense of human childhood and mental development of the child]. Moscow: Publ. URAO, 1997. 153 p.
 8. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Psikhologiya cheloveka: Vvedenie v psikhologiyu subektivnosti: uchebnoe posobie [Human psychology: introduction to the psychology of subjectivity: textbook]. Moscow: Publ. PSTGU, 2013. 400 p.
 9. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Psikhologiya razvitiya cheloveka: Razvitie subek-tivnoy realnosti v ontogeneze: uchebnoe posobie [The psychology of human development: Development of subjective reality in ontogenesis]. Moscow: Publ. PSTGU, 2013. 360 p.
 10. Erofeevа T.I. (ed.) Sovremennye obrazovatelnye programmy dlya doshkolnykh uchrezhdeniy [Modern educational programs for preschool institutions]. Moscow: Akademiya, 2000. 344 p.
 11. El'konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Selected psychological works]. Moscow: Pedagogika, 1989. 560 p.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2020 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????