Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice For AuthorsAbout PsyJournals.ruContact Us

Previous issue (2019. Vol. 4, no. 4)

Bulletin of Psychological Practice in Education

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2658-3100

DOI: https://doi.org/10.17759/bppe

License: CC BY-NC 4.0

Started in 2004

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Center for Social-Psychological Partnership “Three Whales” as a Subject of the Regional Innovation System “University — Future Teacher — Preschool Educational Organization” 8

Maiorova T.E.
PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Preschool Education of the Institute of Pedagogy and Psychology, Syktyvkar State University n.a. Pitirim Sorokin, Syktyvkar, Russia
e-mail: mayorte76@mail.ru

Savchina M.D.
PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Preschool Education of the Institute of Pedagogy and Psychology, Syktyvkar State University n.a. Pitirim Sorokin, Syktyvkar, Russia
e-mail: savchina79@mail.ru

Abstract
The article considers the University as the core of the formation and development of a regional innovation system that implements the innovative vector of development of the region and the country as a whole. In modern Russian society, including in education, problems related to the ecology of the child’s personality, with the processes of his socialization and individualization in the socio-cultural space are being updated. Concerning to this, changes in the socio-cultural conditions of the higher education system appears. There is a need not only to expand and deepen the professional competence of the teaching staff, but also to strengthen professional knowledge, practice-oriented orientation of students as future specialists. The article substantiates the need to create a Center for social-psychological partnership “Three Whales” as a single integral subject of innovative development of the system “university — future teacher — preschool educational organization” on the basis of the University. The main goal of the Center “Three Whales” is to improve the psychological culture of the subjects of the system “university — future teacher — preschool educational organization”. Primary psychological prevention is a priority area of its work.

Keywords: regional innovation system, socially active university, center for social-psychological partnership, system “university — future teacher — preschool educational organization”, psychological culture, psychological prevention, levels of psychoprophylaxis.

Column: Axiological and Personality-Oriented Basis of Cooperation and Interaction of Educational Environment Subjects

DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2019040407

For Reference

References
 1. Boldyrikhina V.N. Problema organizatsii pedagogicheskogo vzaimodeistviya vuza i detskogo sada na sovremennom etape [The problem of organizing the pedagogical interaction of the university and kindergarten at the present stage]. GAUDEAMUS, 2017. Vol. 16, no. 2, pp. 117–119.
 2. Grebennikova O.V., Khuzeeva G.R., Konchalovskaya M.M., Ayanyan A.N. Sotsial’nye predstavleniya i tsennostnye orientatsii v kartine mira sovremennykh podrostkov: mozaika protivorechii [Social representations and value orientations in the worldview of modern adolescents: a mosaic of contradictions]. Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological Research], 2017. Vol. 10, no 53, pp. 5. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n53/1428-grebennikova53.html (Accessed 20.12.2019).
 3. Dubrovina I.V. Psikhologicheskaya kul’tura lichnosti v strukture professional’noi kompetentnosti [The psychological culture of personality in the structure of professional competence]. Gumanizatsiya obrazovaniya [Humanization of Education], 2013, no. 5, pp. 40–47.
 4. Zabrodin Yu.M., Pakhal’yan E.V. Psikhologicheskoe prosveshchenie v kontekste soderzhaniya FGOS i standartov professional’noi deyatel’nosti [Psychological education in the context of the content of the Federal State Educational Standard and standards of professional activity]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2017. Vol. 9, no. 1, pp. 135–147. doi: 10.17759/psyedu.2017090114.
 5. Zakharova L.M. Setevoe vzaimodeistvie doshkol’noi organizatsii i vuza v usloviyakh sotsial’nogo partnerstva [Network interaction of a preschool organization and a university in a social partnership]. In E.F. Nikolaeva, E.A. Denisova (eds.). Sotsial’noe partnerstvo v deyatel’nosti psikhologa: teoriya i praktika: Sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Tol’yatti, 15–17 maya 2015 goda) [Social partnership in the activities of a psychologist: theory and practice. Collection of materials of the International scientific-practical conference (Tolyatti, 2015, May 15–17)]. Tol’yatti: TGU Publ., 2015, pp. 61–65.
 6. Zedgenidze V.Ya. Osobennosti sotsial’no-psikhologicheskogo partnerstva doshkol’nogo obrazovatel’nogo uchrezhdeniya i sem’i vospitannika [Features of the socio-psychological partnership of the preschool educational institution and the family of a prescholar]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Novgorod State University], 2008, no. 45, pp. 35–37. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15196202 (Accessed 20.12.2019).
 7. Ioda E.V., Ioda Yu.V. Studencheskii biznes-inkubator kak infrastrukturnaya ploshchadka integratsii regional’nykh problemno-indutsirovannykh proektov [Student’s business incubator as an infrastructure platform for the integration of regional problem-induced projects]. Voprosy sovremennoi nauki i praktiki. Universitet im. V.I. Vernadskogo [Questions of Modern Science and Practice. University named after V.I. Vernadsky], 2019, no. 2 (72), pp. 41–51.
 8. Margolis A.A. Problemy i perspektivy razvitiya pedagogicheskogo obrazovaniya v RF [Problems and prospects for the development of teacher education in the Russian Federation]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 41–57. Available at: https://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml (Accessed 20.12.2019).
 9. Martsinkovskaya T.D. Problema sotsializatsii v istoriko-geneticheskoi paradigme [The problem of socialization in the historical genetic paradigm]. Moscow: Smysl, 2015. 248 p.
 10. Syryamkina E.G., Rumyantseva T.B., Liventsova E.Yu. Obrazovatel’nyi potentsial tekhnologii “sotsial’nyi akselerator” dlya razvitiya sotsial’no-predprinimatel’skoi kompetentnosti studentov v klassicheskom universitete [The educational potential of the technology “social accelerator” for the development of socioentrepreneurial competence of students in a classical university]. Obrazovanie i nauka [Education and Science], 2018. Vol. 20, no. 1, pp. 171–187.
 11. Fel’dshtein D.I. Mir Detstva v sovremennom mire (problemy i zadachi issledovaniya) [World of Childhood in the modern world (problems and tasks of research)]. Voronezh: MODEK, 2013. 336 p.
 12. Kharitonova T.G. Neopredelennost’ fenomenologii psikhoprofilaktiki v deyatel’nosti prakticheskogo psikhologa [Uncertainty of the phenomenology of psychoprophylaxis in the activities of a practical psychologist]. Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal “Kontsept” [Scientific and Methodological Electronic Journal “Concept”], 2016. Vol. 15, pp. 2216–2220. Available at: http://e-koncept.ru/2016/96363.htm (Accessed 20.12.2019).
 13. Khuzeeva G.R. Izuchenie protsessov sotsializatsii i individualizatsii detei starshego doshkol’nogo vozrasta [The study of the processes of socialization and individualization of children of preschool age]. Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological Researches], 2017. Vol. 10, no. 54, pp. 8. Available at: http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n54/1453-khuzeeva54.html (Accessed 20.12.2019).
 14. Tsvetkova L.A., Alekhin A.N., Koroleva N.N. Profilakticheskaya model’ deyatel’nosti psikhologa v sisteme obrazovaniya [Preventive model of psychologist’s activity in the education system]. Vestnik Mininskogo universiteta [Bulletin of the Minin University], 2017, no. 4. doi: 10.26795/2307-1281-2017-4-10.
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2020 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at facebook Psyjournals at Twitter Psyjournals at Youtube ??????.???????