Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us
Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology - №1 / 2022 | Перейти к описанию
Web of Science СС

Previous issue (2021. Vol. 11, no. 4)

Included in Web of Science СС (ESCI)

Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology

Former Title: Vestnik of Saint Petersburg University. Seria 16. Psychology. Education

Publisher: Saint Petersburg University

ISSN (printed version): 2658-3607

ISSN (online): 2658-6010

DOI: https://doi.org/10.21638/spbu16

Published since 2011

4 issues per year

Free of fees
Open Access Journal

 

System Approach to Psychological Concepts Analysis: Cоntribution of Professor V.A. Ganzen to Russian Psychology Development 17

|

Ronginska T.I.
Doctor of Psychology, Professor, University of Zielona Góra
e-mail: t.ronginska@wpsnz.uz.zgora.pl

Abstract
This article examines the principle for constructing the method of a systemic analysis of objects, pentabasis SPTEI, as proposed by V. A. Ganzen, as well as the basic points of the system approach to the study of psychological objects. The study takes four lines of analysis lines: time, space, energy, and information are stressed. The time category is correlated with repeatability of the functioning of objects. The space description reflects the interaction balance of objects. The energy component determines the subordination of the description of objects. The information line of the analysis corresponds to the principle of object proportionality. The dichotomous division of four pentabasis components on the basis of opposite tendencies to object functioning is presented. The examples of various objects descriptive characteristics corresponding to two stressed tendencies within the framework of each analysis line are given. The method of system analysis suggested by V. A.Ganzen allows an analysis of the objects of various contents and conceptual origins. The method presented has an interdisciplinary character that corresponds to the provisions of system approach to describe psychological categories involved in functional relationship with the environment. The method of pentabasis can be used to design diagnostic tools, as its scientific validity and descriptive accuracy are high. Examples of the application of pentabasis for describing creativity and loyalty are provided. The application of the method to analyze contents of these categories of a clearly defined system character are validated. The diagnostic potential of the method of pentabasis and facilities for its further development to study and arrange the description of objects in complex and contradictory relations by means of pentabasis components dichotomous division allows the presentation of objects in all the complexity of their interaction.

Keywords: system description, pentabasis SPTEI, time, space, energy, information, proportionality, subordination, balance, repeatability, creativity, loyalty

Column: History of Psychology

DOI: https://doi.org/10.21638/spbu16.2022.105

Received: 08.12.2021

Accepted: 20.12.2021

For Reference

References

Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18.

Fromm, E. (1999). Der kreative Mensch. In: Erich-Fromm-Gesamtausgabe, Bd. IX (S. 399–407). Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag. (In German)

Fromm, E. (1994). Niech się stanie człowiek. Warszawa.

Ganzen, V.A. (1984). Sistemnye opisania w psikhologii. Leningrad, Leningrad University Press. (In Russian)

Ganzen, V.A., Ronginskaya, T.I. (1999). Sistemnoe opisanie potrebnostey cheloveka. Vestnik of Saint Petersburg University. Ser. 6. Psychology, 4, 90–94. (In Russian)

Gehlen, A.(1957). Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Hamburg, Rohwolt Verlag.

Kets de Vries, M. (2011). Mistika liderstva. Moscow, Alpina Publisher. (In Russian)

Mann, T. (1912). Der Tod in Venedig. Novelle. München, Hyperionverlag Hans von Weber.

Maslow, A. (2009). Motywacja a osobowość. Warszawa.

Nakamura, J., Csikszentmihalyi, M. (2005). Motywacyjne źródła kreatywności z perspektywy psychologii pozytywnej. In: Czapiński J.(ed.). Psychologia pozytywna. Nauka o sześciu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (pp. 103–117). Warszawa, PWN.

Planсk, M. (1966). Yedinstvo fizicheskoy kartiny mira. Moscow, Nauka Publ. (In Russian)

Rongińska, T. (2006). Issledovanie predstavleniy rossiyskich studentov o Polshe i polyakakh metodom fokusnych grupp. In: Polacy i Rosjanie — przezwyciężanie uprzedzeń (pp. 77–84), eds A.de Lazari, T. Rongińska. Łódź, Ibidem. (In Russian)

Rongińska, T. (2010). Profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku pracy: podejście systemowe. In: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie — kultura organizacji —społeczna odpowiedzialność (pp. 580–591), ed. nauk. J. Stankiewicz. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski.

Rongińska, T. (2011). Metoda systemowego opisu kompetencji profesjonalnych. Problemy Profesjologii, 2, 11–20.

Rongińska, T. (2012). Psychologiczne uwarunkowania poczucia sukcesu w pracy. Problemy Profesjologii, 2, 27–35.

Rongińska, T. (2013). Kreatywny charakter współczesnej edukacji. In: Problemy rozwoju człowieka: teoria i praktyka edukacyjna (pp. 19–28), eds nauk. B.Pietrulewicz, E.Baron-Polańczyk, A.Klementowska. Zielona Góra, Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego.

Rongińska, T., Siwińska, M. (2013). La creativita dell ́educazione italiana. Roma, Armando Editore.

Rongińska, T. (2014). Lojalność pracownika w organizacji. Próba analizy. In: Przedsiębiorczość czyli pochwała kryzysu (pp. 138–148), ed. nauk. Z.Ratajczak. Katowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

Rongińska, T. (2016). Metoda systemowego opisu pojęć wieloznacznych. Relacje. Studia z nauk społecznych, 1, 127–137.

Yalom, I.D. (2012). Das Spinoza-Problem. München.

 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????