Irina Vladimirovna Zapesotskaya

PsyJournalsID: 11714

Doctor of Psychology, Moscow, Russia, zapesotskaya@mail.ru

Last updated: 20.12.2022