Aleksandr Pavlovich Korotyshev

PsyJournalsID: 12282

PhD in History, associate professor, associate professor, Department of Social Security and Humane Technologies, State University of Nizhny Novgorod , Nizhniy Novgorod, Russia, aleks_korotyshev@mail.ru

Personal site: http://www.fsn.unn.ru/o-fakultete/struktura/kafedry/mezhvuzovskij-tsentr-po-razrabotke-kontseptualnyh-osnov-i-soderzhaniya-gumanitarnogo-obrazovaniya-pri-nngu/korotyshev-aleksandr-pavlovich/?ysclid=ljgvhar31779909826

ORCID: 0000-0002-8824-0169

Last updated: 29.06.2023