Vadim Anatolyevich Smirnov

Vadim Anatolyevich Smirnov

PsyJournalsID: 9882

Postgraduate student of the Department of Mathematics, Computer Science and Teaching Methods, Shuya Branch of Ivanovo State University, Shuya, Russia, v.a.d.i.m@bk.ru

ORCID: 0000-0001-6515-9141

Last updated: 26.04.2023