Фотография>

Alexander V. Makhnach

Member of editorial board of “Cultural-Historical Psychology” journal

Member of editorial board of “Social Psychology and Society” journal

Country, City Russia, Moscow
Academic degrees and titles Doctor of Psychology,
Occupation and current place of work Deputy Director for Science, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences
E-mail address a.makhnach@psychol.ras.ru
Scopus ID 6602510315
Website or personal webpage http://www.ipras.ru/cntnt/rus/Dop_dokume/Minisajty_/Mahnach_Al.html
Main scientific publications

1. Makhnach, A.V., Laktionova ,A.I., Postylyakova, Yu.V., Lotareva, T.Yu. (2018). Zhiznesposobnost' zameshchayushchey sem'i: profilaktika otkazov ot priyemnykh detey [Resilience of a Foster Family: Prevention of Abandonment of Foster Children]. Moscow: Institute of Psychology RAS Publ., 223 p. eLIBRARY ID: 36343173; ISBN: 978-5-9270-0375-4
2. Makhnach, A.V. (2016). Zhiznesposobnost' cheloveka i sem'i: sotsialno-psikhologicheskaya paradigma [Human and Family Resilience: a Socio-psychological Paradigm]. Moscow: Institute of Psychology RAS Publ. 459 p. eLIBRARY ID: 26108919; ISBN: 978-5-9270-0321-1
3. Makhnach, A.V. (2018). Zhiznesposobnost' cheloveka: novoye ponyatiye i novyye vyzovy [Human resilience: a new concept and new challenges]. In: E.A. Sergienko, A.L. Zhuravlev (Eds.). Razrabotka ponyatiy sovremennoy psikhologii [Development of Concepts of Modern Psychology], (pp. 533-560). Moscow: Institute of Psychology RAS Publ. eLIBRARY ID: 35642160
4. Makhnach, A.V., Tolstykh, N.N. (2018). Zhiznesposobnost' kak kharakteristika sotsialnoy gruppy kandidatov v zameshchayushchiye roditeli [Resilience as a characteristic of the social group of candidates for foster parents]. Sotsial'naya Psikhologiya i Obshchestvo [Social Psychology and Society], 9 (2), 127-149. doi: 10.17759/sps.2018090209
5. Makhnach, A.V. (2017). Zhiznesposobnost' cheloveka kak predmet izucheniya v psikhologicheskoy nauke [Human resilience as a subject of study in psychological science]. Psikhologicheskiy Zhurnal [Psychological Journal], 38 (4), 5–16. doi: 10.7868 / S0205959217040018

Author page on PsyJournals.ru