Attitude to a Socially Dangerous Act as a Structural Element of the Legal Consciousness of Patients with Schizophrenia

18

Abstract

The work is aimed at the study of clinical and psychological factors that determine the legal consciousness of schizophrenia patients who have committed SDA. The materials of an empirical study obtained on a sample of schizophrenia patients undergoing compulsory treatment in a psychiatric hospital are presented. The study involved male 62 patients aged 18 to 35 years. Methods of pathopsychological research: Dembo—Rubinstein’s “Self-assessment”, MMPI, “The level of subjective control” by Rotter, “Ways of coping behavior” by Lazarus, pathopsychological functional tests — “Exclusion of objects”, “Pictogram”. The pathopsychological features reflecting significant differences in the patients’ legal consciousness have been established. New psychological information confirms the need to personalize psychological support during compulsory treatment. The key aspects of psychological work aimed at the prevention of socially dangerous behavior are the consideration of the attitude of patients to the disease and to the committed offense, as well as their individual psychological characteristics in order to reduce maladaptive and criminogenic behavioral stereotypes and the transformation of defects of legal consciousness.

General Information

Keywords: patients with schizophrenia, socially dangerous acts (SDA), attitude to SDA, attitude to the disease, legal awareness, typology of attitude to the disease, typology of attitude to SDA, psychological support

Journal rubric: Forensic and Clinical Psychology in Legal Context

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2024140208

Received: 19.12.2023

Accepted:

For citation: Penyavskaya A.V., Stoyanova I.Ya. Attitude to a Socially Dangerous Act as a Structural Element of the Legal Consciousness of Patients with Schizophrenia [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2024. Vol. 14, no. 2, pp. 103–113. DOI: 10.17759/psylaw.2024140208. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bondarev A.A., Klevtsov S.V., Bykov A.N. Rol’ pravosoznaniya i pravovoi kul’tury v yuridicheskoi praktike: Monografiya. Orel: OrYuI MVD Rossii im. V. V. Luk’yanova Publ., 2013. 119 p. (In Russ.).
 2. Bokhan N.A., Selivanov G.Yu., Mandel A.I., Lavrova U.A., Blonsky K.A., Salnikov A.A. Klinicheskaya tipologiya abstinentnogo sindroma pri zavisimosti ot sinteticheskikh kannabinoidov (spaisov) u bol’nykh paranoidnoi shizofreniei [Clinical typology of withdrawal syndrome in dependence on synthetic cannabinoids (spice) in patients with paranoid schizophrenia] [Elektronnyi resurs]. Sibirskii vestnik psikhiatrii i narkologii = Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry, 2019, no. 1 (102), pp. 62–70. doi:10.26617/1810-3111-2019-1(102)-62-70 (In Russ.).
 3. Vasil’ev V.L. Yuridicheskaya psikhologiya: Uchebnik. 6th ed. Saint Petersburg: Piter, 2012. 608 p. (In Russ.).
 4. Gulyaikhin V.N. Strukturno-funktsional’nye osobennosti razlichnykh sostoyanii pravosoznaniya cheloveka [The structural and functional features of various conditions of human legal consciousness] [Elektronnyi resurs]. Yuridicheskie issledovaniya = Legal Studies, 2012, no. 2, pp. 90–116. doi:10.7256/2305-9699.2012.2.153 (In Russ.).
 5. Kazakovtsev B.A., Bukreev N.V., Bulygina V.G., Malkin D.A. Problemy profilaktiki povtornykh obshchestvenno opasnykh deistvii psikhicheski bol’nykh. In Vandysh V.V. (Ed.). Sudebnaya psikhiatriya: profilaktika protivopravnogo povedeniya lits s psikhicheskimi rasstroistvami. Vypusk 8. Moscow: FGU “GNTsSSP imeni V.P. Serbskogo” Publ., 2011, pp. 100–109. (In Russ.).
 6. Kozhukhovskaya I.I. Kritichnost’ psikhicheski bol’nykh. In Belopolskaya N.L. (Ed). Patopsikhologiya: Khrestomatiya. 2nd ed. Moscow: Kogito-Tsentr, 2000. 289 p. (In Russ.).
 7. Mamaichuk I.I. Metodologicheskie i metodicheskie problemy sudebno-psikhologicheskoi ekspertizy [Methodological and systematic approaches to forensic psychological examination]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya = Vestnik of Saint Petersburg University. Series 12. Psychology. Sociology, 2011, no. 3, pp. 196–206. (In Russ.).
 8. Muslumov P.P. Rol’ pravovogo soznaniya v razvitii lichnosti. In Berzin B.Yu. (Ed.). Sotsial’no-psikhologicheskie problemy formirovaniya lichnosti gosudarstvennogo sluzhashchego v sovremennoi Rossii: Sbornik nauchnykh trudov. Yekaterinburg, 2012, pp. 90–94. (In Russ.).
 9. Myasishchev V.N. Psikhologiya otnoshenii. Moscow: Akademiya,1995. 356 p. (In Russ.).
 10. Pankratova M.E., Rasheva N.Ju., Ivashko G.V. Pravosoznanie, ego struktura, vidy, urovni i funktsii [Legal consciousness, its structure, sorts, levels and functions]. Sovremennoe parvo = Modern Law, 2015, no. 1, pp. 5–19. (In Russ.).
 11. Penyavskaya A.V. Meshcheryakova E.I., Stoyanova I.Ya. Tipologiya otnosheniya k bolezni i obshchestvenno opasnomu deyaniyu bol’nykh shizofreniei vo vzaimosvyazi s ikh psikhologicheskimi kharakteristikami [Typology of Relationship to Diseases and Socially Dangerous Activities of Patients with Schizophrenia in Relation to Psychological Characteristics] [Elektronnyi resurs]. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal = Siberian Journal of Psychology, 2020, no. 77, pp. 111–129. doi:10.17223/17267080/77/6 (In Russ.).
 12. Safuanov F.S. Psikhologiya kriminal’noi agressii. Moscow: Smysl 2003. 300 p. (In Russ.).
 13. Spasennikov B.A. Obshchestvenno opasnye deyaniya bol’nykh psikhicheskimi rasstroistvami [Socially dangerous acts committed by people with mental disorders]. Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie = Institute Bulletin: Crime, Punishment, Correction, 2012, no. 4 (20), pp. 8–11. (In Russ.).
 14. Stukanov V.G. K probleme izucheniya psikhologicheskikh mekhanizmov formirovaniya pravosoznaniya [The problem of study psychological mechanisms of formation of legal consciousness]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015, no. 2, pp. 292–296. (In Russ.).
 15. Fabrika I.V. K voprosu o strukture pravosoznaniya. Vestnik Yuzhno‑Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo = Bulletin of the South Ural State University. Series: Law, 2006, no. 13 (68), pp. 183–186. (In Russ.).
 16. Yakhimovich L.A., Makushkina O.A. Klinicheskie aspekty obshchestvennoi opasnosti bol’nykh shizofreniei [Clinical aspects of social danger of schizophrenia patients] [Elektronnyi resurs]. Sibirskii vestnik psikhiatrii i narkologii = Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry, 2018, no. 2 (99), pp. 70–76. doi:10.26617/1810-3111-2018-2(99)-70-76 (In Russ.).

Information About the Authors

Anastasia V. Penyavskaya, PhD in Psychology, Senior Lecturer, Department of Genetic and Clinical Psychology, Faculty of Psychology, National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0009-0002-8278-3178, e-mail: a.penyavskaya@gmail.com

Irina Y. Stoyanova, Doctor of Psychology, Professor, Professor, Department of Psychotherapy and Counseling, National Research Tomsk State University, Tambov, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2483-9604, e-mail: ithka1948@mail.ru

Metrics

Views

Total: 31
Previous month: 0
Current month: 31

Downloads

Total: 18
Previous month: 0
Current month: 18