Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2021. Vol. 8, no. 4)

CrossRef

Language and Text

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2312-2757

DOI: https://doi.org/10.17759/langt

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2014

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Evaluation and connotation: contemporary approaches 1735

|

Vestfalskaya A.V.
Senior Lecturer, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
e-mail: VestfalskyAY@mpei.ru

Abstract
The article deals with two main approaches to connotation in contemporary linguistics. Within the approaches academic works where the connection between connotation and evaluation is studied are reviewed.

Keywords: evaluation, connotation, bimodality, sign pragmatics, unconscious collective, individual assessments.

Column: General and Comparative Historical Linguistics

DOI: https://doi.org/10.17759/langt.2015020301

For Reference

References
 1. Apresyan, Yu.D. Izbrannye trudy. T.1. Leksicheskaya semantika: sinonimicheskie sredstva yazyka [Selected works. Vol. I. Lexical semantics: synonymous means of language] / Yu.D. Apresyan. – M.: Izd-vo Shkola «Yazyki russkoy kul'tury». Izdat. Firma «Vostochnaya literatura» RAN, – 1995a. – 364 s.
 2. Apresyan, Yu.D. Izbrannye trudy. T.2. Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya [Selected Works. Vol. 2: The integrated description of language and system lexicography] / Yu.D. Apresyan. – M.: Izd-vo Shkola «Yazyki russkoy kul'tury». – 1995b. – 710 s.
 3. Arnol'd, I.V. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka [Stylistics of Modern English] / I.V. Arnol'd. – M.: Flinta. Nauka, 2006. – 384 s.
 4. Arsent'eva E.F. Frazeologicheskie unikalii v angliyskom i russkom yazykakh i sposoby ikh perevoda [Praseological with a unique combination of components in English and Russian languages and their translation] / E. F. Arsent'eva // Problemy sravnitel'noy tipologii rodnogo i izuchaemogo yazykov: sb. nauch. tr. – Kazan':  1983. – S. 3–11.
 5. Akhmanova, O.S. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms] / O.S. Akhmanova. – M.: KomKniga, 2005. – 576 s.
 6. Blumfild, L. Yazyk [Language]/ L. Blumfild. – M.: Editorial URSS, 2002. – 607 s.
 7. Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya. V 30 t. [The Great Soviet Encyclopedia (GSE) in 30 volumes] / Gl. red. A.M.Prokhorov. – Izd. 3-e. – M.: 1973. – T.13. – Kunda – Kun. – 1973. – s. 31.
 8. Kozhina, M.N. Stilistika russkogo yazyka: uchebnik [Stylistics of the Russian language: textbook] / M.N. Kozhina, L.R. Duskaeva, V.A. Salimovskiy. – M.: Flinta: Nauka, 2008. – 464 s.
 9. Kunin, A.V. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka [The course of modern English phraseology]/ A.V. Kunin. – M.: Vysshaya shkola, 1996. – 381 s.
 10. Minyar-Beloroucheva, A.P., Vestfal'skaya, A.V. Puti issledovaniya ponyatiya "konnotatsiya" [Studying the notion of "connotation"] / A.P. Minyar-Beloroucheva, A.V. Vestfal'skaya // Yazyk kak sistemnaya real'nost' v sotsiokul'turnom i kommunikativnom izmereniyakh. Materialy VIII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii po aktual'nym problemam teorii yazyka i kommunikatsii 27 iyunya 2014 goda. M.: ID "Mezhdunarodnye otnosheniya" – 2014. – S. 33-42.
 11. Revzina, O.G. O ponyatii konnotatsii [On the notion of connotation] / O. G. Revzina // Yazykovaya sistema i ee razvitie vo vremeni i prostranstve: sbornik nauchnykh statey k 80-letiyu professora Klavdii Vasil'evny Gorshkovoy. – M.: Izd-vo MGU, 2001. – S. 436–446.
 12. Retunskaya, M.S. Angliyskaya aksiologicheskaya leksika: monografiya [English axiological vocabulary: monograph] / M. S. Retunskaya. – N. Novgorod: Izd-vo NNGU, 1996. – 272 s.
 13. Sternin, I.A. Leksicheskoe znachenie slova [Lexical meaning of the word] / I.A. Sternin. – Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta, 1985. — 170 s.
 14. Teliya, V.N. Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh edinits [Connotative aspect of semantics of nominative units]/ V. N. Teliya. – M.: Nauka, 1986. – 143 s.
 15. Shakhovsky, V.I. Emotivnyy komponent znacheniya i metody ego opisaniya:  ucheb. posobie [Emotive component of meaning and methods of its description: a manual for a special course]/ V. I. Shakhovskiy. – Volgograd: Volgogr. ped. in-t., 1983. – 94 c.
 16. Yakushina, R.M. Dinamicheskie parametry otsenki: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04 [Dynamic parameters of evaluation]/ Yakushina Roza Mikhaylovna. – Ufa, 2003. – 179 s.
 17. Hobsbawm, E. The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991 / E. Hobsbawm. – London:  Abacus, 2004. – 627 p.
 18. Leech, G. Semantics. The study of meaning / G. Leech. – London: Penguin Books, 1981. – 383 p.
 19. Longman Dictionary of Contemporary English. – 3rd ed. – Bungay: Longman Group Ltd, 1995. – 1668 p. – [Longman].
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????