Iryna V. Stsishano

Iryna V. Stsishano

PsyJournalsID: 10207

senior lecturer, Gomel Regional Institute of Educational Development, Gomel, Belarus, irina.stishenok@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2826-0114

Last updated: 15.01.2021

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1