Denis V. Sevryugin

PsyJournalsID: 10594

Psychologist, Stavropol Clinical Psychiatric Hospital no. 1, Stavropol, Russia, sevryugin@bk.ru

Last updated: 25.08.2021