Veronika Vyachslavovna Kisova

Veronika Vyachslavovna Kisova

PsyJournalsID: 10599

PhD in Psychology, docent, Associate Professor, Department of Special Pedagogy and Psychology, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhniy Novgorod, Russia, kisovaverv@mail.ru

Personal site: https://mininuniver.ru/about/prepodavateli-i-sotrudniki/kisova-veronika-vyacheslavovna

ORCID: 0000-0002-5633-3213

Last updated: 26.04.2022