Nadezhda S. Pavlova

Nadezhda S. Pavlova

PsyJournalsID: 10605

PhD in Psychology, Resercher, Institute of Psychology RAS, Moscow, Russia, makarachka@mail.ru

ORCID: 0000-0002-1518-1137

Last updated: 19.10.2023