Nadezhda M. Melnikova

PsyJournalsID: 10644

PhD in Psychology, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia, shpresamel@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-7405-1543

Last updated: 17.09.2021

Journal Articles 1