Anastasia Valerievna Golubinskaya

Anastasia Valerievna Golubinskaya

PsyJournalsID: 11289

PhD in Philosophy, the researcher, Social anthropology Lab, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russia, golub@unn.ru

Personal site: https://person.unn.ru/golubinskaya

ORCID: 0000-0002-7119-3968

Last updated: 19.07.2024

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 2