Anastasiya Vladimirovna Kozlova

Anastasiya Vladimirovna Kozlova

PsyJournalsID: 11605

Nizhniy Novgorod, Russia, anastasia_kozlova94@mail.ru

ORCID: 0000-0002-2629-9157

Last updated: 10.03.2024

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1