Anastasiya Vladimirovna Kozlova

Anastasiya Vladimirovna Kozlova

PsyJournalsID: 11605

Research Engineer, Software Development and Testing Department, Harman International Industries, Nizhniy Novgorod, Russia, anastasia_kozlova94@mail.ru

ORCID: 0000-0002-2629-9157

Last updated: 11.01.2023