Lyudmila Ivanovna Bochantseva

PsyJournalsID: 13015

PhD in Psychology, Candidate of Psychological Sciences, Tyumen, Russia, bochanceva.lyudmila@mail.ru

Personal site: https://www.gausz.ru/about/strukturnye-podrazdeleniya/instituty/agrotekhnologicheskiy-institut-ati/filosofii-i-sotsialno-gumanitarnykh-nauk/

ORCID: 0009-0002-9597-7588

Last updated: 04.02.2024