Tatiana Yuryevna Sadovnikova

Tatiana Yuryevna Sadovnikova

PsyJournalsID: 8796

PhD in Psychology, Assistant Professor of the Developmental Psychology Department, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, tatsadov@yandex.ru

Last updated: 26.12.2018

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 1