Sergey Anatolyevich Kobzarev

Sergey Anatolyevich Kobzarev

PsyJournalsID: 8863

Master Student, Moscow State University of Psychology & Education; Rescuer, Senior Shift, MBU "Khimki Rescue Service", Moscow, Russia, sseriyvolk@mail.ru

Last updated: 20.09.2023