Nataliya Valerievna Vasilevskaya

PsyJournalsID: 8922

Student, Chair of Psychophysiology, Department of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, Natalya.v.vasilevskaya@gmail.com

Last updated: 05.04.2019

Journal Articles 1