Play as a Factor of Harmonious and Disharmonious Development in Childhood

397

Abstract

The article discusses the problems of the development of play activity, as a reflection of harmonious and disharmonious mental development, starting from an early age. 4030 preschool children (2720 boys and 1310 girls) were examined. For the long-term observation, 150 people (92 boys and 58 girls) were selected. Methods: clinical-psychopathological, neurological, psychological, using the concept of leading activity, focused on the “zone of proximal development”. The article analyzes the role of toys as material objects used by children of different ages and clinical conditions, in the structure of which disorders of the mental state and play activity were found. The clinical picture of mental disorders was determined by disorders of the neurosis-like, affective level in combination with individual schizotypal stigmas, and behavioral disorders within the autism spectrum disorders. Conclusions are made about the possibility of an adverse effect of certain forms of play and play objects on the mental state and development of schizo- typal disorders and autism spectrum disorders.

General Information

Keywords: ontogenesis, development, children, the game, play activity, schizotypal disorders, autism spectrum disorders

Journal rubric: Education & Intervention Methods

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2021190304

For citation: Voskresenskaya S.A., Kozlovskaya G.V., Ivanov M.V., Kalinina M.A. Play as a Factor of Harmonious and Disharmonious Development in Childhood. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2021. Vol. 19, no. 3, pp. 31–41. DOI: 10.17759/autdd.2021190304. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bashina V.M. Autizm v detstve [Autism in childhood]. Moscow: Publ. Meditsina, 1999. 239 p. ISBN 5-225-04534-0.
 2. Belopol’skaya N.L. Detskaya patopsikhologiya: Khrestomatiya [Child pathopsychology: Selected works]. 3rd ed. Moscow: Publ. Kogito-tsentr, 2010. 351 p. ISBN 5-89353-109-4.
 3. Veraksa N.E., Veraksa N.N., Veraksa A.N., Sukhikh V.L. Sovremennye problemy detskoi igry: kul’turno-istoricheskii kontekst [Modern Problems of Children’s Play: Cultural-Historical Context]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2020, vol. 16, no. 3, pp. 60—70. DOI:10.17759/chp.2020160307
 4. Voskresenskaya S.A., Ivanov M.V. Patologicheskie formy igrovoi deyatel’nosti pri narusheniyakh psikhicheskogo razvitiya u detei [Pathological forms of play activity in children with developmental disorders]. Psikhiatriya [Psychiatry (Moscow)], 2017, no. 2 (74), pp. 30—37.
 5. Vygotskii L.S. Lektsii po psikhologii [Lectures on psychology]. In Vygotskii L.S. Psikhologiya razvitiya cheloveka [Human development psychology]. Moscow: Publ. Smysl: Publ. Eksmo, 2005. Pp. 564—663. ISBN 5-699-13728-9.
 6. Iovchuk N.M., Severnyi A.A. O knige V.E. Kagana «Autizm u detei», vtoroe izdanie, dopolnennoe [On the Book of Viсtor Kagan “Autism in Children”, 2nd Edition, Supplemented]. Autizm i narusheniya razvitiya [Autism and Developmental Disorders (Russia)], 2019, vol. 17, no. 4, pp. 57—61. DOI:10.17759/autdd.2019170408
 7. Kozlovskaya G.V. Aktual’nye problemy mikropsikhiatrii [Current problems of micropsychiatry]. Psikhiatriya [Psychiatry (Moscow)], 2007, no. 5 (29), pp. 14—18.
 8. Kravtsov G.G, Kravtsova E.E. Igra kak zona blizhaishego razvitiya detei doshkol’nogo vozrasta [The Game as a Zone of Immediate Development of Preschool Children]. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya [Psychological-Educational Studies], 2019, vol. 11, no. 4, pp. 5—21. DOI:10.17759/psyedu.2019110401
 9. Krezhevskikh O.V. Razvivayushchaya predmetno-prostranstvennaya sreda doshkol’noi obrazovatel’noi organizatsii: Uchebnoe posobie [Educational object-spatial environment in a preschool education establishment: Manual]. Moscow; Berlin: Publ. Direkt-Media, 2016. 220 p. ISBN 978-5-4475-7452-9.
 10. Kulikov D.K., Vygotskii L.S., Leont’ev A.P., Il’enkov E.V. Opredelenie deyatel’nostnoi prirody myshleniya [Identifying Activity Nature of Thinking]. Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye issledovaniya [Economical and social/ humanities research], 2018, no. 3 (19), pp. 71—84. DOI:10.24151/2409-1073-2018-3-71-84
 11. Margolina I.A., Platonova N.V. Deprivatsionnyi paraautizm u detei, podvergshikhsya fizicheskomu i seksual’nomu nasiliyu [Deprivational paraautism in children who have survived physical and sexual violence]. In Psikhiatricheskaya nauka v istorii i perspektive: Materialy yubileinoi vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [Psychiatric science’s history and perspectives: Proceedings of the anniversary national scientific and practical conference with international participation]. Moscow: Publ. Mental Health Research Center, 2019. Pp. 119—121. ISBN 978-5-6042918-1-8.
 12. Markova I.I., Kosykh G.V. Psikhologiya igry i igrushki: Uchebnoe posobie dlya studentov [Psychology of play and the toy: Textbook for students]. Voronezh: Publ. Voronezh State Pedagogical University, 2019. 264 p. ISBN 978-5-00044-695-9.
 13. Nikol’skaya O.S., Malofeev N.N. Igra v prostranstve sovremennoi kul’tury: vzglyad defektologa [Play in the space of modern culture: A defectologist’s viewpoint]. Vospitanie i obuchenie detei s narusheniyami razvitiya [Education and training of children with disabilities], 2016, no. 8, pp. 11—15.
 14. Piaget J. Rech’ i myshlenie rebenka [The Language and Thought of the Child]. Moscow: Publ. Rimis, 2008. 416 p. ISBN 978-5-9650-0045-6.
 15. Prava detei v Rossiiskoi Federatsii: zakonodatel’stvo i praktika: Analiticheskii vestnik [Children’s rights in Russian Federation: legislation and practice: Analytical bulletin] [Web resource] / Federation Council of the Federal Assembly of Russia. Moscow, 2003. No. 3 (196). 129 p. URL: http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/25562/ (Accessed 03.09.2021).
 16. Simashkova N.V. (ed.) Rasstroistva autisticheskogo spektra u detei: nauchno-prakticheskoe rukovodstvo [Autism spectrum disorders in children: scientific and practical guide]. Moscow: Publ. Avtorskaya akademiya, 2013. 263 p. ISBN 978-5-91902-026-4.
 17. Ryabkova I.A., Smirnova E.O., Sheina E.G. Vozrastnye osobennosti igry doshkol’nikov s predmetami operirovaniya [Age Specifics of Role-Playing with Play Tools in Preschool Children]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2019, vol. 24, no. 5, pp. 5—15. DOI:10.17759/pse.2019240501
 18. Ryabkova I.A., Sheina E.G. Rolevoe zameshchenie v igre doshkol’nikov s raznymi vidami materiala dlya syuzhetnoi igry [Role Substitution in Preschoolers’ Play with Different Types of Materials for Pretend Play]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2021, vol. 17, no. 1, pp. 67—74. DOI:10.17759/chp.2021170110
 19. Smirnova E.O., Veraksa A.N., Bukhalenkova D.A., Ryabkova I.A. Svyaz’ igrovoi deyatel’nosti doshkol’nikov s pokazatelyami poznavatel’nogo razvitiya [Relationship between Play Activity and Cognitive Development in Preschool Children]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2018, vol. 14, no 1, pp. 4—14. DOI:10.17759/ chp.2018140101
 20. Smirnova E.O., Gudareva O.V. Sostoyanie igrovoi deyatel’nosti sovremennykh doshkol’nikov [The Game activity State of Modern Preschool Children]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2005, vol. 10, no. 2, pp. 76—86.
 21. Smirnova E.O., Sokolova M.V. Tendentsii razvitiya sovremennykh igrushek [Modern Toys: Developmental Tendencies]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2019, vol. 15, no 2, pp. 99—104. DOI:10.17759/ chp.2019150212
 22. Solov’eva Yu., Kintanar L. Igrovaya deyatel’nost’ s orientirovkoi kak metod razvitiya doshkol’nikov [Playing Activity with Orientation as a Method for Preschool Development]. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya [Psychological- Educational Studies], 2019, vol. 11, no. 4, pp. 49—66. DOI:10.17759/psyedu.2019110404
 23. Turevskaya R.A., Bannikova I.M. Regressivnye yavleniya v usloviyakh igrovoi deyatel’nosti u detei s rasstroistvami autisticheskogo spektra [Regression in Conditions of Play Activity in Children with Autistic Spectrum Disorders]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2016, vol. 24, no. 1, pp. 64—79. DOI:10.17759/cpp.20162401005
 24. Huizinga J. Homo ludens: Opyt opredeleniya igrovogo elementa kul’tury [Homo ludens: A Study of the Play-Element in Culture]. Saint Petersburg: Publ. Ivan Limbakh, 2011. 416 p. ISBN 978-5-89059-168-
 25. Scott H.K., Cogburn M. Peer play [Elektronnyi resurs] // StatPearls [Internet]. July 9, 2021. URL: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/books/NBK513223/ (Accessed: 03.09.2021).

Information About the Authors

Svetlana A. Voskresenskaya, Child psychiatrist of the Children's ward №1, The budgetary healthcare facilities for Moscow region “Psychiatric hospital №3”, Applicant for PhD in medical science, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6519-5596, e-mail: vskr973@mail.ru

Galina V. Kozlovskaya, Doctor of Medicine, Chief Researcher of the Department of Child Psychiatry, Mental Health Research Center, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6299-1450, e-mail: kozgalina17@mail.ru

Michael V. Ivanov, PhD in Psychology, Leading Research Associate of the Department of Child Psychiatry, Mental Health Research Center, Head of the Department of Child and Adolescent Clinical Psychology, Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-4345, e-mail: ivanov-michael@mail.ru

Marina A. Kalinina, PhD in Medicine, Leading Researcher of the Department of Child Psychiatry, Mental health research center, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2216-3989, e-mail: marina-k-13@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 1110
Previous month: 52
Current month: 21

Downloads

Total: 397
Previous month: 16
Current month: 4