The Relationship of Adolescents’ Perception of the Style of Parental Education with a Tendency to Deviant Behavior

392

Abstract

The article is devoted to the description of the results of an empirical study, the purpose of which was to identify the relationship between the characteristics of the propensity of adolescents to devi-ant behavior and their perception of parenting styles. The largest number of variants of connections with the perception of the style of parental education was obtained with the scale “aggression and violence”. The higher the indicators of the test of the propensity to deviant behavior on the scale of “aggression and violence”, the more often he evaluates the parenting style in his family as “hypoprotection”, “indulgence” or vice versa “ignoring the needs of the child”, believes that parents show “in-sufficient requirements-duties and requirements-prohibitions”, show “unstable parenting style”, have “undeveloped parental feelings” and “preference for childish qualities in a teenager”.

General Information

Keywords: family, child-parent relations, parenting styles, perception of parenting styles by adolescents, ten-dency to deviant behavior, deviant behavior of adolescents

Journal rubric: Scientific and Methodological Support for the Professional Activities of Teacher-Psychologists

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2021180307

Received: 20.10.2021

Accepted:

For citation: Kuznetsova Y.Y., Shpagina E.M. The Relationship of Adolescents’ Perception of the Style of Parental Education with a Tendency to Deviant Behavior [Elektronnyi resurs]. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Psychological Practice in Education, 2021. Vol. 18, no. 3, pp. 77–89. DOI: 10.17759/bppe.2021180307. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Avdulova T.P., Ukhanova D.P. Predstavleniya o spravedlivosti i stili vospitaniya roditelei kak faktor moral’nogo razvitiya podrostkov = Representations of justice of parents as factor of moral development of teenagers. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2018. Vol. 9, no. 2, pp. 81–92. doi:10.17759/sps.201809020 (In Russ., аbstr. in Engl.).
 2. Andreeva T.V. Semeinaya psikhologiya: Uchebnoe posobie. Saint-Petersburg: Rech’, 2015. 224 p. (In Russ.).
 3. Varga A.Ya. Tipy roditel’skikh otnoshenii. Samara: SamGPU Publ., 1997. 88 p. (In Russ.).
 4. Vygotskii L.S. Pedologiya podrostka. Moscow: Mysl’, 2014. 447 p. (In Russ.).
 5. Zmanovskaya E.V., Rybnikov V.Yu. Deviantnoe povedenie lichnosti i gruppy: Uchebnoe posobie. Saint-Petersburg: Piter, 2017. 351 p. (In Russ.).
 6. Karmakar R. Zavisimost’ prosotsial’noi motivatsii podrostkov ot vospriyatiya imi posledovatel’-nosti roditel’skogo vospitaniya = The impact of perception of consistency and inconsistency in parenting style on pro-social motives of adolescents. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2017. Vol. 8, no. 2, pp. 101–115. doi:10.17759/sps.2017080207 (In Russ.).
 7. Konopleva I.N., Lozovenko A.S. Stil’ vospitaniya v sem’e i tsennostnye orientatsii u podrostkov s deviantnym povedeniem = Family upbringing style and value orientations of adolescents with deviant behavior. Psikhologiya i parvo = Psychology and Law, 2012. Vol. 2, no. 2, pp. 1–14. URL: https://psyjournals.ru/ psyandlaw/2012/n2/52034.shtml (Accessed 17.07.2021). (In Russ., аbstr. in Engl.).
 8. Koroleva A.F., Koroleva N.S. Sotsial’no-psikhologicheskie osobennosti podrostkovogo vozrasta. Novaya nauka: strategii i vektory razvitiya, 2016, no. 118-3, pp. 76–78 (In Russ.).
 9. Dvoryanchikov N.V. et al. Metodicheskoe rukovodstvo. Sbornik testov programmno-metodicheskogo kompleksa differentsial’noi diagnostiki povedencheskikh narushenii nesovershennoletnikh “Diagnost-Ekspert+”. Moscow: FGBOU VO MGPPU Publ., 2017. 198 p. URL: https://stoppav.ru/images/docs/ SHPR/biblioteka/NPB/PP/Metodich_ruk_Sbornik_testov_Prilozhenie.pdf (Accessed 17.07.2021). (In Russ.).
 10. Petrovskaya V.G. Psikhologiya sem’i i semeinogo vospitaniya: Uchebno-metodicheskoe posobie. Novosi-birsk: Nemo Press, 2018. 82 p. (In Russ.).
 11. Rean A.A. Sem’ya kak faktor profilaktiki i riska viktimnogo povedeniya = Family as a factor of risk prevention and victim behaviour. Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal = National Psychological Journal, 2015, no. 1 (17), pp. 3-8. doi: 10.11621/npj.2015.0101 (In Russ.).
 12. Timoshchuk I.G., Gozhan P.S. Tipichnye problemy vo vzaimootnosheniyakh roditelei s sovremennymi det’mi-podrostkami = Typical problems in the relationship of parents with modern teenage children. Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta, Seriya Pedagogika. Psykhologiya = Scientific Notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University. Series: Pedagogy. Psychology, 2016, no. 3 (5), pp. 118–123 (In Russ.).
 13. Furmanov I.A., Alad’in A.A., Furmanova N.V. Psikhologicheskaya rabota s det’mi, lishennymi roditel’skoi opeki: Kniga dlya psikhologov. Minsk: TESEI, 2007. 320 p. (In Russ.).

Information About the Authors

Yulia Y. Kuznetsova, Student, Faculty of Legal Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7178-6475, e-mail: kuzya2213@gmail.com

Elena M. Shpagina, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Legal Psychology and Law, Faculty of Legal Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3325-3402, e-mail: shpaginaem@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 734
Previous month: 28
Current month: 7

Downloads

Total: 392
Previous month: 9
Current month: 8