Involuntary Memory Development: Replication of P.I. Zinchenko's Experiments

1440

Abstract

The paper presents results of a comparative historical study on involuntary memory and its features. The aim of the study was to reveal historical changes of involuntary memory. Among the subjects were pupils of Kharkov schools, pupils living in the countryside, and students. The method used in the study was the replication of classical experiments carried out by P.I. Zinchenko. The research findings proved that the correlation between involuntary recall rates and the role of memorised material in the structure of activity that was discovered by Zinchenko are still relevant. At the same time, certain qualitative and quantitative changes appeared in involuntary recall rates of modern subjects. Comparing the results of subjects living in different sociocultural conditions enabled the authors to reveal the following factors affecting the effectiveness of memorising: a high level of self-regulation in non-play situations, features of school education, and features of cultural space.

General Information

Keywords: involuntary memory, zone of proximal development, historical development, comparative analysis

Journal rubric: Empirical Research

For citation: Ivanova E.F., Mazhirina E.S. Involuntary Memory Development: Replication of P.I. Zinchenko's Experiments. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2008. Vol. 4, no. 1, pp. 48–57. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Vygotsky L.S. Voprosy detskoi (vozrastnoi) psihologii //Sobr. soch.: V 6 t. T. 4. M., 1984.
 2. Vygotskii L.S., Luriya A.R. Etyudy po istorii povedeniya:Obez'yana. Primitiv. Rebenok. M.; L., 1930.
 3. Zaporozhec A.V. Rol' L.S. Vygotskogo v razrabotke problem vospriyatiya // Izbr. psihol. trudy: V 2 t. M., T. 1.1986.
 4. Zinchenko V.P. Plavil'nyi tigl' Vil'gel'ma Gumbol'dta i vnutrennyaya forma slova Gustava Shpeta v kontekste problemy tvorchestva: Doklad na Mezhdunarodnoi konferencii:«Gustav Shpet i ego nasledie. Bordo». Franciya, noyabr' 2007.
 5. Zinchenko P.I. Problema neproizvol'nogo zapominaniya // Nauch. zap. Har'k. ped. instituta inostrannyhyazykov. 1939. T. 1.
 6. Zinchenko P.I. Neproizvol'noe zapominanie // Sov.Pedagogika. 1945. № 9.
 7. Zinchenko P.I. Neproizvol'noe zapominanie. M., 1961.
 8. Ivanova E.F. Istoricheskaya pamyat': popytka eksperimental'nogo issledovaniya // Vestn. Har'k. unta. Ser.Psihologiya. 1998. № 403.
 9. Istomina Z.M. Razvitie proizvol'noi pamyati v doshkol'nom vozraste // Doshkol'noe vospitanie. 1948.№1.
 10. Korepanova I.A. Zona blizhaishego razvitiya kak edinstvo formy i soderzhaniya razvitiya // Materialy nauchnoprakticheskoi konferencii «Problemy psihologii XXІ veka glazami molodyh uchenyh». M., 2002.
 11. Leont'ev A.N. Razvitie vysshih form zapominaniya // Problemy razvitiya psihiki. M., 1981.
 12. Lohov M.I., Stepanov I.I., Edlina T.A., Vartanyan G.A.Dinamika formirovaniya proizvol'noi pamyati u detei //Psihologicheskii zhurnal. 1993. T. 14. № 4.
 13. Mazhirina E.S. Psihologoistoricheskii analiz kachestven nokolichestvennyh harakteristik neproizvol'nogo zapominaniya (v sravnenii s dannymi P.I. Zinchenko): Avtoref. dis. ...kand. psihol. nauk: 19.00.01. Har'kov, 2007.
 14. Manuilenko Z.V. Razvitie proizvol'nogo povedeniya u detei doshkol'nogo vozrasta // Izvestiya APN RSFSR. 1948.Vyp. 14.
 15. Myasoed P.A. «Parallelogramm» A.N. Leont'eva, «geneticheskii zakon» L.S. Vygotskogo i tradiciya nauchnoishkoly // Vopr. psihol. 2003. №2.
 16. Nevoennaya E.A. Istorikosravnitel'nyi analiz razvitiya proizvol'noi pamyati: Avtoref. dis. ... kand. psihol. nauk:19.00.01. Har'kov, 1998.
 17. Samohvalova V.I. Ob individual'nyh razlichiyah v zapominanii raznyh vidov materiala // Vopr. psihol. 1962.№4.
 18. Sereda G.K. K probleme sootnosheniya osnovnyh vidov pamyati v koncepcii «deyatel'nost' — pamyat' — dey atel'nost'» // Vestn. Har'k. unta. Psihologiya pamyati i obucheniya. 1979. Vyp. 12. № 187.
 19. Smirnova E.O., Gudareva O.V. Igra i proizvol'nost' u sovremennyh doshkol'nikov // Voprosy psihologii. 2004. № 1.
 20. Ivanova E.F. The Development of voluntary Behavior in Preschoolers // Journal of Russian and East European Psychology. 2000. V. 38. № 2.
 21. Ivanova E.F., Nevoyennaya E.A. The historical evolution of mneumonic processes //Journal of Russian and East European Psychology. 1998. V. 36. № 3.
 22. Reese H.W. Strategies for replication research exemplified by replications of the Istomina study // Developmental Review. 1999. № 19.
 23. Weissberg J.A., Paris S.G. Young children's remembering in different context: A reinterpretation of Istomina's study // Child development. 1986. V. 57

Information About the Authors

Elena F. Ivanova, Doctor of Psychology, Head of the General Psychology Chair, Department of Psychology, V. N. Karazin Kharkov National University, Member of the editorial board of the journal “Cultural-Historical Psychology”, Kharkiv, Ukraine, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1362-8185, e-mail: elena.f.ivanova@gmail.com

E. S. Mazhirina, PhD in Psychology, Kharkiv, Ukraine, e-mail: mazhyrina@ukr.net

Metrics

Views

Total: 8208
Previous month: 75
Current month: 23

Downloads

Total: 1440
Previous month: 11
Current month: 2