Developments of V. P. Zinchenko's creative activity: the psychology of reflexive consciousness and creative action

861

Abstract

The paper proposes a cultural-historical periodisation of V. P. Zinchenko's life and activity, presenting an integral outline of his interests and his diverse contributions to contemporary science and culture. The princi¬pal aspects of V.P. Zinchenko's creative approach to science are described in comparison with encyclopaedic approach of the Renaissance era. The paper also presents a view of his original philosophic and psychological system set against the backdrop of the 20—21st-century human sciences, and its more specific aspects, includ¬ing his developments of the activity theory in general psychology, and his systemic psychological theories describing the interactions between image and action, intelligence and emotion, consciousness and reflexive activity, creativity and intuition. V.P. Zinchenko's scientific works can be characterised as a union of funda¬mental research and its practical implementation in the fields of systems engineering and management, ergonomics and design, pedagogy and education, literature and culture.

General Information

Keywords: human science, psychology, V. P. Zinchenko, life enactment, image, activity, conscience, reflex¬ive activity, intuition, culture.

Journal rubric: Memorable Dates

Article type: scientific article

For citation: Semenov I.N. Developments of V. P. Zinchenko's creative activity: the psychology of reflexive consciousness and creative action . Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2011. Vol. 7, no. 3, pp. 5–11. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Abul'hanova K. A., Petrovskii V. A., Semenov I. N. i dr. Psihologiya individual'nosti: novye modeli i koncepcii // Pod red. E. B. Starovoitenko, V. D. Shadrikov. M., 2009.
 2. Alekseev N. G., Zareckii V. K., Semenov I. N. i dr. Metodologiya refleksii konceptual'nyh shem deyatel'nosti poiska i prinyatiya reshenii. Novosibirsk, 1991.
 3. Boshev P., Zinchenko V. P., Semenov I. N. i dr. Teoreticheskie osnovy ergonomiki // Ergonomika: principy i rekomendacii: Metodicheskoe rukovodstvo / Pod red.V. M. Munipova, V. P. Zinchenko, N. G. Alekseeva i dr. M., 1981, 1983.
 4. Gordeeva N. D., Zinchenko V. P. Rol' refleksii v postroenii predmetnogo deistviya // Chelovek. 2001. № 6.
 5. Zaporozhec A. V., Venger L. A., Zinchenko V. P., Ruzs­kaya A. G. Vospriyatie i deistvie. M., 1965.
 6. Zinchenko A. V. Nostal'giya: dialog pamyati i znaniya // Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2009. № 2.
 7. Zinchenko V. P. Dvizhenie glaz i formirovanie zritel'nogo obraza // Voprosy psihologii. 1958. № 5.
 8. Zinchenko V.P. O mikrosrukturnom metode issle­dovaniya poznavatel'noi deyatel'nosti // Ergonomika. Trudy VNIITE. Vyp. 3. M., 1972.
 9. Zinchenko V. P. Vozmozhna li poeticheskaya antropologiya? M., 1994.
 10. Zinchenko V. P. Psihologiya v moei zhizni // Mir psi­hologii. 1995. № 5.
 11. Zinchenko V. P. Affekt i intellekt v obrazovanii. M., 1995.
 12. Zinchenko V. P. Obraz i deyatel'nost'. M., 1997.
 13. Zinchenko V. P. Posoh Mandel'shtama i trubka Mamardashvili. K nachalu organicheskoi psihologii. M., 1997.
 14. Zinchenko V. P. Mysl' i Slovo Gustava Shpeta (Vozvrashenie iz izgnaniya). M., 2000.
 15. Zinchenko V. P. Telo kak slovo, obraz i delo // Chelovek. 2010. № 2.
 16. Zinchenko V. P. Soznanie i tvorcheskii akt. Yazyki slavyanskoi kul'tury. М., 2010.
 17. Zinchenko V. P., Munipov V. M. Osnovy ergonomiki. M., 1979.
 18. Zinchenko P. I. Neproizvol'noe zapominanie. M., 1961.
 19. Zinchenko T. P. Pamyat' v eksperimental'noi i kogni­tivnoi psihologii. SPb., 2002.
 20. Kreik F., Lokhart R. Urovni obrabotki i podhod P. I. Zinchenko k issledovaniyu pamyati // Kul'turno­istoricheskaya psihologiya. 2009. № 2.
 21. Kuznecov S. V., Semenov I. N. Neverbal'naya refleksiya v mikroorganizacii prakticheskogo myshleniya // Obra­zovanie i kul'tura. Novosibirsk, 1994.
 22. Lektorskii V. A. (red.). Kak eto bylo: vospominaniya i razmyshleniya. M., 2010.
 23. Mesheryakov B. G., Zinchenko V. P. (Otv. red.-sost.). Bol'shoi psihologicheskii slovar'. SРb., 2003.
 24. Munipov V. M., Alekseev N. G., Semenov I. N. Stanovle­nie ergonomiki kak nauchnoi discipliny // Problemy meto­dologii v ergonomike. Trudy VNIITE. Vyp. 17 / Otv. red.V. P. Zinchenko. M., 1979.
 25. Ponomarev Ya. A., Semenov I. N., Zareckii V. K. i dr. Issledovanie problem psihologii tvorchestva. M., 1983.
 26. Semenov I. N. Ostankinskaya metodologicheskaya shkola konceptual'nyh shem deyatel'nosti // Metodologi­cheskie koncepcii i shkoly v SSSR (1951—1991). Ch. 2. Novosibirsk, 1992.
 27. Semenov I. N. Tendencii razvitiya psihologii myshleniya, refleksii i poznavatel'noi aktivnosti. M.; Voronezh, 2000.
 28. Semenov I. N. Znachenie tvorchestva F. I. Tyutcheva dlya razvitiya poezii akmeizma i nauki akmeologii v kul'ture Serebryanogo veka // Rossiya i Evropa: potencial i perspek­tivy razvitiya v kontekste idei N. Danilevskogo i F. Tyutcheva. Bryansk, 2006.
 29. Shadrikov V. D. Mir vnutrennei zhizni cheloveka. M., 2006.
 30. Yudin E. G. Sistemnyi podhod i princip deyatel'nosti. M., 1978.

Information About the Authors

Igor N. Semenov, Doctor of Psychology, Professor of the Department of Psychology Institute of Pedagogy and Psychology, Moscow City Pedagogical University, Member of the Editorial Board of "Psychology. Higher School of Ecomomics Journal", Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5823-2918, e-mail: i_samenov@mail.ru

Metrics

Views

Total: 3347
Previous month: 41
Current month: 37

Downloads

Total: 861
Previous month: 8
Current month: 13