Fundamentals of Engestrom's Activity-Theoretical Concept of Expansive Learning and Development

2084

Abstract

The paper focuses on the main ideas of activity-theoretical concept of expansive learning developed by Yrjo Engestrom. The aim of this current review is to outline the conceptual perspectives of applied psychological research in various areas of human work activity. The paper highlights the basic conditions and developmen- tal stages of expansive learning concept, its methodological principles (including the basic principle, according to which intervention is considered the most effective way of exploring human activity), and key methods. The paper also describes the characteristics of the new type of historically evolved learning: expansive learning.

General Information

Keywords: theory of activity, expansive learning, activity-theoretical approach to learning and development

Journal rubric: Theory and Methodology

Article type: scientific article

For citation: Vetoshkina L.P., Goryunova L.N. Fundamentals of Engestrom's Activity-Theoretical Concept of Expansive Learning and Development. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2013. Vol. 9, no. 1, pp. 13–21. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bateson G. Logicheskie kategorii obucheniya i kommu- nikacii. М., 2002.
 2. Bateson G. Shagi v napravlenii ekologii razuma / Per. D.Ya. Fedotova. M., 2005.
 3. Bakhurst D. K voprosu ob evolyucii teorii deyatel'nos- ti // Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2006. № 4.
 4. Vasilyuk F.E. Psihologiya perezhivaniya. Analiz pre- odoleniya kriticheskih situacii. M., 1984.
 5. Veresov N.N. Kul'turno-istoricheskaya psihologiya L.S. Vygotskogo: trudnaya rabota ponimaniya (zametki chi- tatelya) // Novoe obozrenie. 2007. № 85.
 6. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 3. M., 1983.
 7. Davydov V.V. Novyi podhod k ponimaniyu struktury i soderzhaniya deyatel'nosti // Voprosy psihologii. 2003. № 2.
 8. Davydov V.V. Problemy razvivayushego obucheniya. M., 2004.
 9. Daniels H., Soares A., Lidbetter D., MakNeb N. Sodeistvie prodvizheniyu tvorchestva v shkolah: vozmozhnosti prime- neniya teorii deyatel'nosti // Kul'turno-istoricheskaya psi- hologiya. 2007. № 2.
 10. Korepanova I.A., Vinogradova E.M. Koncepciya I. Engestrema – variant prochteniya teorii deyatel'nosti A.N. Leon- t'eva // Kul'turno-istoricheskaya psihologiya. 2006. № 4.
 11. Kornilova T.V. Ideya samoregulyacii v kul'turno- istoricheskoi koncepcii L.S. Vygotskogo // Psihologiya che- loveka v sovremennom mire: 120 let so dnya rozhdeniya S.L. Rubinshteina. T. 2. Сh. 1. М., 2009.
 12. Kornilova T.V. Eksperimental'naya psihologiya: Teoriya i metody: Uchebnik dlya vuzov. M., 2002.
 13. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M., 2004.
 14. Maksimov N.V. Informacionnaya sreda nauki i obrazo- vaniya: ot informacionnogo obsluzhivaniya k raspredelennoi sisteme upravleniya znaniyami // Informacionnoe obshestvo. 2009. № 6.
 15. Mesheryakov B.G., Zinchenko V.P. L.S. Vygotskii i sovremennaya kul'turno-istoricheskaya psihologiya // Vopro- sy psihologii. 2000. № 2.
 16. Suhodol'skii G.V. Osnovy psihologicheskoi teorii dey- atel'nosti. M., 2008.
 17. EngestromY. Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki, 1987.
 18. EngestromY. Development as breaking away and opening up: A challenge to Vygotsky and Piaget // Swiss Journal of Psychology. 1996. № 55.
 19. Engestrom Y. Putting Vygotsky to work: The Change Laboratory as an application of double stimulation // H. Daniels, M. Cole & J.V. Wertsch (Eds.), The Cambridge companion to Vygotsky. Cambridge, 2007.
 20. Engestrom Y. The activity system // Электрон. ресурс: http://www.helsinki.fi/cradle/activitysystem.htm(01.09.2012). ..
 21. Engestrom Y. From design experiments to formative interventions. Theory & Psychology. 2011. № 21 (5).
 22. Engestrom Y., Kaatrakoski H., Kaiponen P. et al. Knotworking in Academic Libraries: Two Case Studies from the University of Helsinki // Liber quarterly. 2012. № 21, (3/4). ..
 23. Engestrom Y., Sannino A. Whatever happened to process theories of learning? // Learning, Culture and Social Interaction. 2012. № 1.
 24. Engestrom Y., Sannino A. Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges // Educational Research Review. 2010. № 5.
 25. Learning and expanding with activity theory / Ed. by Annalisa Sannino, Harry Daniels, Kris D. Gutierrez. Cambridge, 2009.
 26. Sannino A. Activity theory as an activist and interven- tionist theory // Theory and psychology. 2011. № 21.
 27. Sannino A. Experiencing conversations: Bridging the gap between discourse and activity // Journal for the Theory of Social Behavior. 2008. № 38 (3).

Information About the Authors

L. P. Vetoshkina, doctoral student, University of Helsinki, Institute of Behavioral Sciences, Center for Research on Activity, Development and Learning

L. N. Goryunova, senior lecturer at the Faculty of Psychology, Saint Petersburg State University, St.Petersburg, Russia

Metrics

Views

Total: 2965
Previous month: 20
Current month: 21

Downloads

Total: 2084
Previous month: 5
Current month: 1