Exploring the Development of Symbolic Function of Consciousness: A Technique

1768

Abstract

This article describes studying method which developed the symbolic function mind. It is defined as a functional unit providing the solution of problems by understanding and expression of the reality of the subject-subject relationship using symbols. The symbol understood as a cultural form of presen- tation of subjective reality, mediating the relationship and interaction between two or more subjects. The symbol consists of sense-perception of form and meaning, expressing a subjective reality. The structure of the symbolic function includes the following components: generation and implementation plan, the transformation of symbolic forms, the awareness of the antinomic character, character interpretation. Investigation techiques was developed in accordance with the principles of construction of experimental-genetic method. Empirical criteria for evaluating the level of its development was based on the structure of the symbolic function, and developed a system of assistance for the realization of symbolic meaning. The method allows determine the dynamics and conditions for the development of the symbolic function, its genetic makeup, as well as the form and content of cooperation with con- temporaries.

General Information

Keywords: symbol, symbolic function mind, the mediation, subject, cooperation, experimental genetic method

Journal rubric: Empirical Research

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2016120206

For citation: Polyakov A.M. Exploring the Development of Symbolic Function of Consciousness: A Technique. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2016. Vol. 12, no. 2, pp. 59–68. DOI: 10.17759/chp.2016120206. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Asmolov A.G., Tsvetkov A.V. O roli simvola v formirovanii emotsional’noi sfery u mladshikh shkol’nikov s trudnostyami razvitiya psikhiki [On the role of a symbol in the formation of the emotional sphere in primary school children with difficulties in mental development]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 2005, no. 1, pp. 19—28.
 2. Bukhurst D. O ponyatii oposredstvovaniya [On the Concept of Mediation]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, no. 3, pp. 61—66. (In Russ., abstr. in Engl.).
 3. Veraksa A.N. Rol’ simvolicheskogo i znakovogo oposredstvovaniya v poznavatel’nom razvitii [The role of sym- bolic and sign mediation in cognitive development]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 2006, no. 6, pp. 14—23.
 4. Veresov N.N. Eksperimental’no-geneticheskii metod i psikhologiya soznaniya: v poiskakh utrachennogo (stat’ya pervaya) [Experimental Genetic Method and Psychology of Consciousness: In Search of the Lost (Part One)]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2014, no. 4, pp. 121—130. (In Russ., abstr. in Engl.).
 5. Veresov N.N. Eksperimental’no-geneticheskii metod i psikhologiya soznaniya: v poiskakh utrachennogo (stat’ya vtoraya) [Experimental Genetic Method and Psychology of Consciousness: In Search of the Lost (Part Two)]. Kul’turno- istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2015, no. 1, pp. 117—126. doi:10.17759/chp.2015110113 (In Russ., abstr. in Engl.).
 6. Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: v 6 t. T.3. Problemy razvitiya psikhiki [Collected Works: in 6 vol. Vol.3. Problems of development of the mind]. Moscow: Pedagogika, 1983. 368 p.
 7. Desharne B., Nefonten L. Simvol [The symbol]: per. s fr. I.L. Nagle. Moscow: ACT: Astrel’, 2007. 190 p. (In Russ.)
 8. Zaluchenova E.A., Kalinova O.V. Za rubezhom. Issle- dovanie semeinykh ritualov v rabotakh M. Morval’ [Abroad. A study of family rituals in the works of M. Morval]. Psik- hologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 2000, no. 1, pp. 96—105.
 9. Zinchenko V.P. Soznanie kak predmet i delo psikholo- gii [Consciousness as a subject and matter of psychology]. Metodologiya i istoriya psikhologii [Methodology and History of Psychology], 2006, Vol. 1. Vypusk 1, pp. 207—232..
 10. Kulagina N.V. Simvol i simvolicheskoe soznanie [Sym- bol and symbolic consciousness]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology],  2006,  no.  1, pp. 3—10. (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Leont’ev A.N. Izbrannye psikhologicheskie proizve- deniya: V 2-kh t. T. I [Selected psychological works: in 6 vol. Vol. 1]. Moscow: Pedagogika, 1983. 392 p.
 12. Leuner H. Osnovy glubinno-psikhologicheskoi sim- voliki [Basics of deep psychological symbolic]. Zhurnal prak- ticheskogo psikhologa [Practical Psychology Journal], 1996, no. 3, pp. 102—110.
 13. Mamardashvili M.K., Pyatigorskii A.M. Simvol i soz- nanie. Metafizicheskie rassuzhdeniya o soznanii, simvolike i yazyke [The symbol and the consciousness. Metaphysical reasoning about consciousness, symbolics and language]. Mos- cow: Shkola “Yazyki russkoi kul’tury», 1997. 224 p.
 14. Nartova-Bochaver S.K. Chelovek suverennyi: psikho- logicheskoe issledovanie sub’ekta v ego bytii [Man sovereign: a psychological study of the subject in his being]. Saint-Peters- burg: Piter, 2008. 400 p.
 15. Naryshkin A.V. Stroenie obraza mira cheloveka i soot- noshenie ponyatii “znak”—”simvol” i “znachenie”—”smysl”
 16. Polyakov A.M. Ponyatie i struktura simvolicheskoi funktsii soznaniya [The concept and structure of the symbolic function of consciousness]. Zhurnal prakticheskogo psikhologa [Practical Psychology Journal], 2011, no. 2, pp. 134—152.
 17. Polyakov A.M. Simvolicheskaya funktsiya soznaniya kak osnova razvitiya sub”ektnosti [The symbolic function of consciousness as the basis for the development of subjectivity]. Filosofiya i sotsial’nye nauki [The Journal of Philosophy and So- cial Sciences], 2007, no. 4, pp. 61—69. (Nachalo); 2008, no. 1, pp. 76—80. (Prodolzhenie).
 18. Polyakov A.M. Sub’ekt i simvol [The subject and the symbol]. Minsk: BGU, 2014. 255 p.
 19. Salmina N.G. Znak i simvol v obuchenii [The sign and the symbol in teaching]. Moscow: MGU, 1988. 288 p.
 20. Sapogova E.E. Rebenok i znak. Psikhologicheskii analiz znakovo-simvolicheskoi deyatel’nosti doshkol’nika [The child and the sign. Psychological analysis of sign-symbolic activity preschooler]. Tula: Priok. kn. Publ., 1993. 264 p.
 21. Smirnova E.O. Stanovlenie mezhlichnostnykh ot- noshenii v rannem ontogeneze [Formation of interpersonal relations in the early ontogenesis]. Voprosy psikhologii [Ques- tions of Psychology], 1994, no. 6, pp. 5—15.
 22. Spirova E.M. Znak ili simvol [The sign or the symbol]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge Learning Ability], 2007, no. 1, pp. 110—114.
 23. Florenskii P.A. U vodorazdelov mysli [At the water- shed of thought]. Moscow: Pravda, 1990. 448 p.
 24. El’konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Se- lected psychological works]. Moscow: Pedagogika, 1989. 560 p.
 25. Yachin S.E. Slovo i fenomen [The word and the phe- nomenon]. Moscow: Smysl, 2006. 138 p.

Information About the Authors

Aleksei M. Polyakov, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General and Medical Psychology, Belorussian State University, Minsk, Belarus, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2089-1093, e-mail: polyakov.bsu@gmail.com

Metrics

Views

Total: 3466
Previous month: 35
Current month: 21

Downloads

Total: 1768
Previous month: 19
Current month: 4