Common and professional psychological help: conceptual framework and issues

2811

Abstract

The article is devoted to the analysis of some phenomena of professional and non- professional (“common”) help. Approaches to the study of assistance forms and strategies that are linked with empathy, consolation and support are viewed. The approach to description, analysis and classification of such forms is introduced. The results of the pilot study of consolation strategies using “Consolation situations” projective test are presented.

General Information

Keywords: psychological help, empathy, comforting, emotional support

Journal rubric: Theory and Methodology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2016240102

For citation: Sheryagina E.V. Common and professional psychological help: conceptual framework and issues. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2016. Vol. 24, no. 1, pp. 8–23. DOI: 10.17759/cpp.2016240102. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetic of verbal art]. Moscow: Iskusstvo, 1979. 423p.
 2. Vasilyuk F.E. Psikhologiya perezhivaniya. Analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii [The Phychology of experiencing. The resolution of life’s critical situations]. Mos- cow: Publ. Moskovskogo universiteta, 1984. 191 p.
 3. Vasilyuk F.E. Semiotika i tekhnika empatii [Semiotic and technology of empathy] . Voprosy psikhologii, 2007, no. 1, pp. 3—14.
 4. Vasilyuk F.E. Molitva i perezhivanie v kontekste dushepopecheniya [Prayer and ex- periencing in the context of pastoral care]. Moskovskii psikhoterapevticheskii zhurnal [Moscow psychotherapy journal], 2003, no. 3, pp. 114—129.
 5. Granovskaya R.M., Nikol’skaya I.M. Psikhologicheskaya zashchita u detei [Сhild’s Psychological defense]. Saint-Peterburg: Rech’, 2010. 352 p.
 6. Demidova L.Yu., Sheryagina E.V. Vozmozhnosti i perspektivy izucheniya empatii u lits s anomaliyami seksual’nogo vlecheniya [Elektronnyi resurs] [Opportunities and prospects of studying empathy in persons with sexual attraction anomalies]. Psik- hologiya i pravo [Psychology and Law], 2013, no. 3. Available at: http://psyjournals. ru/psyandlaw/2013/n3/63784.shtml (Accesed 02.03.2016) (In Russ., аbstr. in Engl.)
 7. Donets V.V., Fedunina N.Yu., Sheryagina E.V. Motiv utesheniya u peredvizhnikov [Consolatoion motifs in the art of Peredvizhniki]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2007, no. 3, pp. 104— 109.
 8. Donets V.V., Fedunina N.Yu. Tema utesheniya v russkom klassitsizme XVIII veka [Consolation theme in Russian classicism of 18 century]. Konsul’tativnaya psik- hologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2008, no. 2, pp. 183—186.
 9. Karyagina T.D., Ivanova A.V. Empatiya kak sposobnost’: struktura i razvitie v khode obucheniya psikhologicheskomu konsul’tirovaniyu [Empathic as an ability: struc- ture and development in the procees]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 4, pp. 182—207.
 10. Kvale S. Issledovatel’skoe interv’yu [Research Interviewing]. 2-e izd. Moscow: Smysl, 2009. 301p. (In Russ.).
 11. Nartova-Bochaver, S.K. “Coping behavior” v sisteme ponyatii psikhologii lichnosti [“Coping behavior” in the conseptial framework of Personality Psychology]. Psik- hologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 1997. Vol. 18, no. 5, pp. 20—30.
 12. Nemets N.G. Uteshenie kak mekhanizm izmeneniya struktury samosoznaniya li- chnosti [Consolation of the mechanism of self-awareness’ structure changing. Ph.D. (Psychology) Thesis]. Yaroslavl’, 2007. 25 p.
 13. Fedunina N.Yu. «Gore» i «uteshenie» v russkoi yazykovoi kartine mira [“Grief” and “Consolation” in Russian linguistic Vision of World]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2008, no. 4. pp. 124—137.
 14. Fedunina N.Yu. Rechevye formuly utesheniya [Terms of Consolation]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psycho- therapy], 2009, no. 4, pp. 98—123.
 15. Freid A. Psikhologiya «Ya» i zashchitnye mekhanizmy [Ego psychology and psycho- logical defense’ mechanisms]. Moscow: Pedagogika, 1993. 144 p.
 16. Khanskii A. O. Kommunikativnye strategii verbal’nogo utesheniya [Communicative strategies of verbal consolation. Ph. D. (Psychology) diss.]. Tver’, 2002. 126 p.
 17. Kholmogorova A.B., Moskovskaya M.S., Sheryagina E.V. Aleksitimiya i sposobnost’ k okazaniyu raznykh vidov sotsial’noi podderzhki [Alexithymia and the ability to provide different types of social support]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhotera- piya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2014. Vol. 22, no. 4, pp. 115—129.
 18. Kholmogorova A.B., Garanyan N.G., Petrova G.A. Sotsial’naya podderzhka kak predmet nauchnogo izucheniya i ee narusheniya u bol’nykh s rasstroistvami affek- tivnogo spektra [Social support as the object of scientific research and it’s distortion in the case of mood disoders]. Sotsial’naya i klinicheskaya psikhiatriya [Social and clinical psychiatry], 2003, no. 2, pp. 15—23.
 19. Kholmogorova A.B., Petrova G.A. Metody diagnostiki sotsial’noi podderzhki pri rasstroistvakh affektivnogo spektra [Methods of social support diagnostics in the case of mood disorders]. Meditsinskaya tekhnologiya. [Medical technology]. Mos- cow: MNII psikhiatrii Roszdrava, 2007. 24 p.
 20. Sheryagina E.V. Perezhivanie i uteshenie v psikhologicheskoi praktike [Experiencing and Consolation in the psychological practice]. Molodye uchenye — moskovskomu obrazovaniyu. Materialy V gorodskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh i studentov uchrezhdenii vysshego i srednego obrazovaniya gorodskogo podchineniya [Young scientists to the Moscow education abstracts of 5 scientific con- ference of young scientists and students of Moscow higher education institutions of Moscow region]. Moscow: MGPPU, 2006, pp. 289—290.
 21. Sheryagina E.V. Proektivnaya metodika issledovaniya strategii utesheniya [Projective technique for consultation’s strategies study] Konsul’tativnaya psikhologiya i psik- hoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2013, no. 2, pp. 212—224.
 22. Barbee A.R., Cunningham M.R. An experimental approach to social support: inter- active coping in close relationships. Communicative Yearbook, 1995. Vol. 18, pp. 381— 413.
 23. Burleson B.R., Liu M., Liu Y. et al. Chinese evaluations of emotional support skills, goals, and behaviors. Communication Research, 2006. Vol. 33, no. 1, pp. 38—63.
 24. Burleson B.R. Explaining recipient responses to supportive messages: development and tests of a Dual-Process theory. In Smith S.W., Wilson S.R. (ed.) New directions in interpersonal communication research. Sage Publications, 2009. P. 159—179.
 25. Gordon T. Parent effectiveness training: The proven program for raising responsible children. N.Y.: Three Rivers Press., 2000. 365 p.
 26. Jones S.M. Attachment style differences and similarities in evaluations of affective communication skills and person-centered comforting messages. Western Journal of Communication, 2005. Vol. 69, no. 3, pp. 233—249. doi: 10.1080/10570310500202405
 27. Lazarus R.S. Coping theory and research: past, present and future. Psychosomatic Medicine, 1993. Vol. 55, no. 3, pp. 237—247. doi: 10.1097/00006842-199305000- 00002
 28. Sommer G. Fydrich T. Soziale Unterstützung — Konzepte, Diagnostik, F-SOZU. Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, 1989. 60 p.
 29. Truax C.B., Carkhuff R.R. Toward effective counseling and psychotherapy: Training and practice. Transaction Publishers, 2007. 430 p.

Information About the Authors

Elena V. Sheryagina, Аssociate Рrofessor at the Сhair of Individual and Group Psychotherapy, Counseling and Clinical Psychology Department, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4840-8297, e-mail: sheryagina@gmail.com

Metrics

Views

Total: 5084
Previous month: 37
Current month: 12

Downloads

Total: 2811
Previous month: 22
Current month: 11