Development of control over the behavior of younger schoolchildren with different socio-cultural affiliation

769

Abstract

The aim of this paper is to study the development of self-control abilities in children of primary school age. The main mechanisms for the formation of self-regulation of children of primary school age are revealed. Such concepts as self-regulation, self-control, processes of mental self-regulation, structural components of self-regulation, behavioral control, ethno-cultural characteristics and styles of family relations are analyzed. The main context of the study is the study of the development of behavioral control within the framework of child-parent relations among the families of the Northern nationalities. The article presents data on behavioral control in children from families with different ethnic and cultural affiliation. The children of primary school age from 129 families took part in the survey: 42 families of Evens living in the native territory of Yakutia, 43 families of the country’s rural area, 44 Russian-speaking families of the city of Yakutsk. The following methods were used: Wechler’s test Children’s version. Subtest 11 “Coding” and the technique “Voluntary control (control actions): neuropsychological tasks” A.R. Luria. It was found that children from urban families, in comparison with rural families and traditional life-style families, are more likely have a low level of cognitive control and control of actions, but a high level of control of actions is observed less often.

General Information

Keywords: self-regulation, self-control, behavior control, self-regulation of behavior in ontogeny, junior school age, child-parent relations, small peoples of the North, ethno-cultural characteristics, style of family relations

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2020130106

For citation: Zhirkova A.V. Development of control over the behavior of younger schoolchildren with different socio-cultural affiliation. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2020. Vol. 13, no. 1, pp. 79–90. DOI: 10.17759/exppsy.2020130106. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Abul’hanova-Slavskaya K.A. Strategiya zhizni. [Strategy of life]. Moscow: Mysl’, 1991. 229 p. (In Russ.).
 2. Bozhovich L.I. Opyt eksperimental’nogo izucheniya proizvol’nogo povedeniya [Experience of experimental studying of voluntary behavior]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 1976. no. 4, pp. 55—68. (In Russ.).
 3. CHernokova T.E. Osobennosti processov samoregulyacii poznavatel’noj deyatel’nosti u detej starshego doshkol’nogo vozrasta [Features of processes of self-control of cognitive activity at children of the senior preschool age]. Sovremennoe doshkol’noe obrazovanie: teoriya i praktika [Modern preschool education: theory and practice], 2012, no. 4, pp. 62—67. (In Russ.).
 4. Dubrovina I.V., Andreeva A.D., Danilova E.E. eds. Mladshij shkol’nik: razvitie poznavatel’nyh sposobnostej [Younger school student: development of cognitive abilities]. Moscow: Prosveshchenie, 2003. 148 p. (In Russ.).
 5. EHjdemiller E., YUstickis V. Psihologiya i psihoterapiya sem’i [Psiychology and psychotherapy of a family]. SPb.: Piter, 2008. 672 p. (In Russ.).
 6. EHl’konin D.B. Osobennosti psihicheskogo razvitiya detej 6—7-letnego vozrasta [Features of mental development of children of 6—7-year age]. In D.B. Elkonin, A.L. Wenger (ed.). Moscow: Pedagogika, 1988. 136 p. (In Russ.).
 7. Golovej L.A., Savenysheva S.S., Engel’gardt E.E. Struktura sem’i i roditel’skoe vospitanie kak faktory intellektual’nogo razvitiya doshkol’nikov [Structure of a family and parental education as factors of intellectual development of preschool children]. Social’naya psihologiya i obshchestvo [Social psychology and society], 2016, Vol. 7, no. 3, pp. 18—32. (In Russ.).
 8. Husainova S.V. Tipologicheskie osobennosti i razvitie samoregulyacii povedeniya u starshih doshkol’nikov. Avtoref. diss. kand. psihol. nauk. [Typological features and a development of self-control of behavior in the senior preschool children. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Naberezhnye CHelny, 2002. 185 p. (In Russ.).
 9. Konopkin O.A. Psihicheskaya samoregulyaciya proizvol’noj aktivnosti cheloveka (strukturno-funkcional’nyj aspekt) [Mental self-control of voluntary activity of a man (structural-functional aspect)]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 1995, no. 1, pp. 5—12. (In Russ.).
 10. Kotyrlo V.K. Razvitie volevogo povedeniya u doshkol’nikov [Development of strong-willed behavior in preschool children]. Moscow: «Rad shkola», 1971. 128 p. (In Russ.).
 11. Kurnosova I.M. Formirovanie metakognitivnoj samoregulyacii u starshih doshkol’nikov. Avtoref. diss. kand. psihol. nauk. [Formation of metacognitive self-control at the senior preschool children. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Tambov, 2003. 199 p. (In Russ.).
 12. Luriya A.R. Metody nejropsihologicheskogo issledovaniya [Methods of a neuropsychological research]. Moscow: Publ. MGU, 1971. 320 p. (In Russ.).
 13. Morosanova V.I. Samoregulyaciya i individual’nost’ cheloveka [Self-control and individuality of a person]. Moscow: Publ. Nauka, 2010. 519 p. (In Russ.).
 14. Osnickij A.K. Samoregulyaciya deyatel’nosti shkol’nika i formirovanie aktivnosti lichnosti [Self-control of the activity of a school student and formation of the activity of a personality]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 2006, no. 1, pp. 5—19. (In Russ.).
 15. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii [Fundamentals of the general psychology]. Piter, 2002. 720 p. (In Russ.).
 16. Sergienko E.A., Vilenskaya G.A., Kovaleva Yu.V. Kontrol’ povedeniya kak sub”ektnaya regulyaciya [Behavioral control as a subject regulation]. Moscow: Publ. IP RAN, 2010. 352 p. (In Russ.).
 17. Sipachev N.O. Osobennosti stanovleniya proizvol’noj samoregulyacii v doshkol’nom i mladshem shkol’nom vozraste [Features of the formation of voluntary self-control at preschool and younger school age]. In Morosanova V.I. (ed.) Lichnostnye i kognitivnye predposylki samoregulyacii deyatel’nosti cheloveka [Personal and cognitive prerequisites of self-control of the person’s activity]. Moscow: PI RAO, 2005, pp. 235—270. (In Russ.).
 18. Smirnova E.O. Razvitie voli i proizvol’nosti v rannem i v doshkol’nom vozraste [Development of a will and voluntarity at early and preschool age]. Moscow: Publ. IPP, 1988. 256 p. (In Russ.).
 19. Ul’enkova U.V. Issledovanie psihologicheskoj gotovnosti shestiletnih detej k shkole [Research of psychological school readiness of six-year-old children]. Voprosy psihologii [Issues of psychology], 1983, no. 4, pp. 62—69. (In Russ.).
 20. Varga A.Ya., Stolin V.V. Test-oprosnik roditel’skogo otnosheniya [The test-questionnaire of the parental relation]. Praktikum po psihodiagnostike [Practicum on psychodiagnostics]. Moscow: Publ. MGU, 1988. pp. 107—113. (In Russ.).
 21. Verbianova O.M. Razvitie sposobnosti detej doshkol’nogo vozrasta k samoregulyacii v social’nom prostranstve sem’i [Development of ability of preschool age children to self-control in social space of a family]. Vestnik [Gerald] KGPU im. V.P. Astaf’eva, 2015, no. 2, pp. 184—189. (In Russ.).
 22. Vilenskaya G.A., Sergienko E.A. Rol’ temperamenta v razvitii regulyacii povedeniya v rannem vozraste [The role of temperament in a development of behavioral regulation at early age]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal], 2001, Vol. 22, no. 3, 68 p. (In Russ.).
 23. Zhirkova A.V. Osobennosti detsko-roditel’skih otnoshenij u malochislennyh narodov Severa [Features of parent-child relationship in small nations of North]. Psihologiya obrazovaniya v polikul’turnom prostranstve [Psychology of education in policultural space], 2018, Vol. 2, no. 42, pp. 24—34. (In Russ.).
 24. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical psychology]. Moscow: MPSI, MODEK, 2016. 448 p. (In Russ.).

Information About the Authors

Angelika V. Zhirkova, Teacher of Psychology of Preschool Office, Yakut Teacher Training College (GАPOU), applicant of Institute of psychology of RAS (FGBUN), Moscow, Russia,, Yakutsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5872-965X, e-mail: ang.lika.vas@mail.ru

Metrics

Views

Total: 1401
Previous month: 15
Current month: 3

Downloads

Total: 769
Previous month: 1
Current month: 0