Representation of Oneself and Others in a Transitional Society: Intergenerational Analysis

81

Abstract

The article examines the problem of the dynamics of psychological attitudes of the individual to himself and to other people in the context of the socio-cultural transformation of the living environment. The example of the Republic of Tuva shows the socio-cultural transformation for different age generations of Tuvans. The article presents the results of an empirical study of the attitude of Tuvans living in a remote area of ​​the Republic of Tuva, of different ages, towards themselves and other people - representatives of the Tuvan and Russian ethnos of different age generations. It is shown that, in the perceptions of Tuvan respondents of different age groups, there are “nuclear” qualities, characteristics, with the help of which representatives of their ethnic group are described in comparison with representatives of the Russian ethnic group.

General Information

Keywords: psychological relations, ideas about oneself and others, Russians, Tuvinians, transformation of the living environment, intergenerational analysis

Journal rubric: Social Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2022150408

Funding. The study was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF) within the framework of the scientific project No. 21-18-00597.

Received: 03.09.2021

Accepted:

For citation: Demidov A.A., Ananyeva K.I., Samba A.D.-B. Representation of Oneself and Others in a Transitional Society: Intergenerational Analysis. Eksperimental'naâ psihologiâ = Experimental Psychology (Russia), 2022. Vol. 15, no. 4, pp. 123–138. DOI: 10.17759/exppsy.2022150408. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Ananyeva K.I., Atamanova G.I., Vyskochil N.A., Demidov A.A., Tovuu N.O. Predstavleniye tuvintsev o lichnostnykh osobennostyakh predstaviteley russkogo I tuvinskogo etnosov / Eksperimental'nyy metod v structure psikhologicheskogo znaniya / Otv. red. V.A. Barabanshchikov, M.: IP RAN, MGPPU. 2012. P. 686—691.
 2. Ananyeva K.I., Demidov A.A. Etnopsikhologicheskiye osobennosti mezhlichnostnoy otsenki // Aktual'nyye problem psikhologicheskogo znaniya. 2018. Vol. 47, no. 2, pp. 5—18.
 3. Gibson J. Ekologicheskij podhod k zritel'nomu vospriyatiyu. M.: Progress, 1988.
 4. Demidov A.A. Vozmozhnosti kolichestvennogo I kachestvennogo podkhodov v issledovanii vospriyatiya psikhologicheskikh osobennostey cheloveka po vyrazheniyu yego litsa / Poznaniye I obshcheniye: teoriya, eksperiment, praktika / Pod red. V.A. Barabanshchikova, Ye.S. Samoylenko. M.: IP RAN, 2009. P. 98—115.
 5. Demidov A.A. Otsenka individual'no-psikhologicheskikh osobennostey cheloveka po vyrazheniyu yego litsa v razlichnykh situatsiyakh vospriyatiya. Diss... kand. psikhol. nauk. M.: IP RAN, 2009.
 6. Demidov A.A., Anan'yeva K.I., Basyul I.A. Osobennosti okulomotornoy aktivnosti v protsesse vospriyatiya lits, predstaviteley raznykh rasovykh grupp / Psikhologiya vospriyatiya segodnya: paradigmy, teorii, empirika: Sb. nauchn. st. / Pod red. G.V. Shukovoy, V.I. Panova. M.: Akropol', 2019. P. 123—131.
 7. Kuzhuget A.K. Dukhovnaya kul'tura tuvintsev. Struktura I transformatsiya. Kemerovo: KemGUKI, 2006.
 8. Lamazhaa CH.K. Natsional'nyy kharakter tuvintsev. M.; SPb.: Nestor-Istoriya, 2018.
 9. Nartova-Bochaver S.K., Bochaver A.A., Dmitriyeva N.S., Reznichenko S.I. Dom kak zhiznennaya sreda cheloveka: psikhologicheskoye issledovaniye / Otv. red.: S.K. Nartova-Bochaver. M.: Pamyatniki istoricheskoy mysli, 2016.
 10. Nartova-Bochaver S.K., Bochaver A.A., Reznichenko S.I., Khachaturova M.R. Dom I yego obitateli: psikhologicheskoye issledovaniye / Ruk.: S.K. Nartova-Bochaver; otv. red.: S.K. Nartova-Bochaver. M.: Pamyatniki istoricheskoy mysli, 2018.
 11. Panov V.I. Ekopsikhologiya: Paradigmal'nyy poisk: monografiya / V.I. Panov. M.; SPb.: Psikhologicheskiy institut RAO; Nestor-Istoriya, 2014. 304 p.
 12. Tovuu N.O. Psikhologicheskiy oblik tuvinskogo naroda. Kyzyl: Izdatel'stvo TyvGU, 2009.
 13. Benzecri J.-P. Analyse des Donnes / L’analyse de Correspondences. 2. Paris: Dunod, 1973.
 14. Greenacre M.J.Practical Correspondence Analysis. Interpreting Multivariate Data / Ed. by V. Barnett. NY: Wiley. 1981. P. 119–146.
 15. Greenacre M.J. Theory and Applications of Correspondence Analysis. NY: Academic Press, 1984.

Information About the Authors

Alexander A. Demidov, PhD in Psychology, Associate Professor, Department of General Psychology, Moscow Institute of Psychoanalysis, Senior Researcher at the Institute of Experimental Psychology, MSUPE, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6660-5761, e-mail: demidov@inpsycho.ru

Kristina I. Ananyeva, PhD in Psychology, Associate Professor, Research Fellow, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Associate Professor, Moscow Institute of Psychoanalysis (Moscow Institute of Psychoanalysis), Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1666-3269, e-mail: ananyevaki@ipran.ru

Anna D. Samba, Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Medical and Social Problems and Management of the Republic of Tyva, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6525-2442, e-mail: sundui2012@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 245
Previous month: 7
Current month: 16

Downloads

Total: 81
Previous month: 3
Current month: 11