Evaluation and connotation: contemporary approaches

1416

Abstract

The article deals with two main approaches to connotation in contemporary linguistics. Within the approaches academic works where the connection between connotation and evaluation is studied are reviewed.

General Information

Keywords: evaluation, connotation, bimodality, sign pragmatics, unconscious collective, individual assessments.

Journal rubric: General and Comparative Historical Linguistics

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/langt.2015020301

For citation: Vestfalskaya A.V. Evaluation and connotation: contemporary approaches [Elektronnyi resurs]. Âzyk i tekst = Language and Text, 2015. Vol. 2, no. 3, pp. 3–11. DOI: 10.17759/langt.2015020301. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Apresyan, Yu.D. Izbrannye trudy. T.1. Leksicheskaya semantika: sinonimicheskie sredstva yazyka [Selected works. Vol. I. Lexical semantics: synonymous means of language] / Yu.D. Apresyan. – M.: Izd-vo Shkola «Yazyki russkoy kul'tury». Izdat. Firma «Vostochnaya literatura» RAN, – 1995a. – 364 s.
 2. Apresyan, Yu.D. Izbrannye trudy. T.2. Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya [Selected Works. Vol. 2: The integrated description of language and system lexicography] / Yu.D. Apresyan. – M.: Izd-vo Shkola «Yazyki russkoy kul'tury». – 1995b. – 710 s.
 3. Arnol'd, I.V. Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka [Stylistics of Modern English] / I.V. Arnol'd. – M.: Flinta. Nauka, 2006. – 384 s.
 4. Arsent'eva E.F. Frazeologicheskie unikalii v angliyskom i russkom yazykakh i sposoby ikh perevoda [Praseological with a unique combination of components in English and Russian languages and their translation] / E. F. Arsent'eva // Problemy sravnitel'noy tipologii rodnogo i izuchaemogo yazykov: sb. nauch. tr. – Kazan':  1983. – S. 3–11.
 5. Akhmanova, O.S. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms] / O.S. Akhmanova. – M.: KomKniga, 2005. – 576 s.
 6. Blumfild, L. Yazyk [Language]/ L. Blumfild. – M.: Editorial URSS, 2002. – 607 s.
 7. Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya. V 30 t. [The Great Soviet Encyclopedia (GSE) in 30 volumes] / Gl. red. A.M.Prokhorov. – Izd. 3-e. – M.: 1973. – T.13. – Kunda – Kun. – 1973. – s. 31.
 8. Kozhina, M.N. Stilistika russkogo yazyka: uchebnik [Stylistics of the Russian language: textbook] / M.N. Kozhina, L.R. Duskaeva, V.A. Salimovskiy. – M.: Flinta: Nauka, 2008. – 464 s.
 9. Kunin, A.V. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka [The course of modern English phraseology]/ A.V. Kunin. – M.: Vysshaya shkola, 1996. – 381 s.
 10. Minyar-Beloroucheva, A.P., Vestfal'skaya, A.V. Puti issledovaniya ponyatiya "konnotatsiya" [Studying the notion of "connotation"] / A.P. Minyar-Beloroucheva, A.V. Vestfal'skaya // Yazyk kak sistemnaya real'nost' v sotsiokul'turnom i kommunikativnom izmereniyakh. Materialy VIII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii po aktual'nym problemam teorii yazyka i kommunikatsii 27 iyunya 2014 goda. M.: ID "Mezhdunarodnye otnosheniya" – 2014. – S. 33-42.
 11. Revzina, O.G. O ponyatii konnotatsii [On the notion of connotation] / O. G. Revzina // Yazykovaya sistema i ee razvitie vo vremeni i prostranstve: sbornik nauchnykh statey k 80-letiyu professora Klavdii Vasil'evny Gorshkovoy. – M.: Izd-vo MGU, 2001. – S. 436–446.
 12. Retunskaya, M.S. Angliyskaya aksiologicheskaya leksika: monografiya [English axiological vocabulary: monograph] / M. S. Retunskaya. – N. Novgorod: Izd-vo NNGU, 1996. – 272 s.
 13. Sternin, I.A. Leksicheskoe znachenie slova [Lexical meaning of the word] / I.A. Sternin. – Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta, 1985. — 170 s.
 14. Teliya, V.N. Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh edinits [Connotative aspect of semantics of nominative units]/ V. N. Teliya. – M.: Nauka, 1986. – 143 s.
 15. Shakhovsky, V.I. Emotivnyy komponent znacheniya i metody ego opisaniya:  ucheb. posobie [Emotive component of meaning and methods of its description: a manual for a special course]/ V. I. Shakhovskiy. – Volgograd: Volgogr. ped. in-t., 1983. – 94 c.
 16. Yakushina, R.M. Dinamicheskie parametry otsenki: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04 [Dynamic parameters of evaluation]/ Yakushina Roza Mikhaylovna. – Ufa, 2003. – 179 s.
 17. Hobsbawm, E. The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991 / E. Hobsbawm. – London:  Abacus, 2004. – 627 p.
 18. Leech, G. Semantics. The study of meaning / G. Leech. – London: Penguin Books, 1981. – 383 p.
 19. Longman Dictionary of Contemporary English. – 3rd ed. – Bungay: Longman Group Ltd, 1995. – 1668 p. – [Longman].

Information About the Authors

A. V. Vestfalskaya, Senior Lecturer, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, e-mail: VestfalskyAY@mpei.ru

Metrics

Views

Total: 11275
Previous month: 91
Current month: 66

Downloads

Total: 1416
Previous month: 8
Current month: 17