Modeling Processes for Automated Generation of Work Programs

49

Abstract

A method for formalizing educational text into an ontology is proposed. It is proposed to preserve the transmission of the meaning contained in the text by operating with minimal educational elements: definitions of specific entities, descriptions of its properties, actions performed, rules, formulas and similar fragments of knowledge. The formal structure representing the educational text, which can be considered as a directed graph, the vertices of which make up frames describing educational elements, provides the opportunity to develop models and algorithms that can effectively solve a number of problems in the field of education. The same structure makes it possible to develop a model of the content of a work program devoted to the study of knowledge contained in a given educational text.

General Information

Keywords: educational text, program, content, ontology, graph

Journal rubric: Method of Teaching

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/mda.2023130409

Received: 24.11.2023

Accepted:

For citation: Verteshev S.M., Voronov M.V. Modeling Processes for Automated Generation of Work Programs. Modelirovanie i analiz dannikh = Modelling and Data Analysis, 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 153–164. DOI: 10.17759/mda.2023130409. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Federal'nyi zakon ot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 04.08.2023) "Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii" (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.09.2023)
 2. Verteshev S. M., Polyakov A.O. Ot «fon Neimanovskogo komp'yutera k megamashine. ̶ Pskov: Pskovskii gosudarstvennyi politekhnicheskii institut, 2009. 512s.
 3. Verteshev S. M., Voronov M.V, Gerasimenko, P. V., Kremkov, M. V. Prinyatie reshenii pri upravlenii organizatsionnymi sistemami: monografiya. ̶ Pskov: Pskovskii gosudarstvennyi universitet, 2019. 218s.
 4. Kosmacheva I. M., Kvyatkovskaya I. Yu., Sibikina I. V. Avtomatizirovannaya sistema formirovaniya rabochikh programm uchebnykh distsiplin //Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Upravlenie, vychislitel'naya tekhnika i informatika, 2016, №1. S. 90–97.
 5. Sabinina A.A. Uchebnyi tekst: struktura i pragmatika. //Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena. 2009; S. 222-225.
 6. Gur'e L.I. Proektirovanie pedagogicheskikh sistem: Ucheb. posobie; Kazan. gos. tekhnol. un-t. ̶ Kazan', 2004. 212s.
 7. Voronov M.V., Pimenov V.I. Formalizatsiya regulyativnykh tekstov. //Informatika i avtomatizatsiya. 2021; 20(3). S. 562–590.
 8. Voronov M.V. Modelirovanie struktury predstavlennykh v uchebnykh tekstakh znanii // Pedagogika informatiki 2022, № 1-2. S. 99-108.
 9. Kopaigorodskii A.N. Primenenie ontologii v semanticheskikh informatsionnykh setyakh // Ontologiya proektirovaniya, 4(14)/2014. – S. 78-89
 10. Nadezhdin E.N. Prikladnye zadachi semanticheskogo analiza tekstovykh dokumentov // Fundamental'nye issledovaniya. 2017. № 1. S. 94-100.
 11. Voronov M.V. Sistema aktivnoi podderzhki samopodgotovki studentov //Obrazovatel'nye tekhnologii 2018. №3. S. 107-118.

Information About the Authors

Sergey M. Verteshev, Doctor of Engineering, Professor, Pskov State University (FSBEI HE PskovSU), Pskov, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6696-3086, e-mail: verteshev@mail.ru

Mikhail V. Voronov, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Applied Mathematics, Faculty of Information Technology, Moscow State University of Psychology & Education, Leading researcher at the Laboratory of Computer Textbooks, Faculty of Further Education, Moscow State University. Lomonosov, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7839-6250, e-mail: mironovov@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 69
Previous month: 4
Current month: 0

Downloads

Total: 49
Previous month: 4
Current month: 0